Направо към съдържанието

Държава — Държави — Държавност

От Уикицитат
(пренасочване от Държави)
 • Ако държавата е могъща, тя ни смазва. Ако държавата е слаба, ние загиваме.Пол Валери


 • В моята държава всеки има право да отива на небето по своя си начин.Фридрих II Велики • В държавата, където има ред, бъди смел в действията си и в думите си. В държавата, където няма ред, бъди смел в действията си и предпазлив в думите си.Конфуций
 • В управлението на държавата има две правила: в моменти на опасност бъди невъзмутим; в спокойно време бъди предпазлив.Чън Дзижу


 • Великите нации никога не обедняват поради разточителството и неблагоразумието на частни лица, но много често обедняват в резултат на разточителството и неблагоразумието на държавната власт.Адам Смит


 • Владетелят може да бъде сравнен с лодка, а народът – с вода. Водата може да носи лодката, но може и да я преобърне...Сун Дзъ


 • Във всяка страна изкуството да се формират хората е така тясно свързано с формата на управление, че едва ли е възможно някаква значима промяна в общественото възпитание без промяна в самия държавен строй.Клод Адриан Хелвеций
 • Държава се зове най-студеното от всички студени чудовища. Студено лъже то; и тая лъжа изпълзява из устата му: «Аз, държавата, съм народът».Фридрих Ницше • Държавата нарича насилието от своя страна – закон, а това от страна на индивида – престъпление.Макс Щирнер


 • Държавата трябва да е така устроена, че между облагите на единиците и облагите на обществото да няма разлика.Бертолт Брехт • Държавник, който вижда, че войната е неизбежна, и не може да се реши пръв да нанесе удар, е виновен в престъпление срещу своята страна.Карл фон Клаузевиц


 • Държавният мъж е длъжен да се тревожи за държавата в мислите си, но не е длъжен да изрича слова, които пораждат тревоги в държавата.Чън Дзижу

 • Има исторически моменти, когато проблемите в държавата стават толкова големи, че са просто непосилни за прости хора.Татяна Дончева

 • Много и премного се раждат: за излишните бе измислена държавата.Фридрих Ницше


 • Мнозина кой знае защо мислят, че несправедливите завоевания позорят държавата много по-малко, отколкото кражбите на отделни лица.Клод Адриан Хелвеций


 • На държавата заради нейната безопасност й е необходимо не само физическо, но и нравствено достойнство. За пари не се прави нищо велико – ние станахме граждани на света, но в някои случаи престанахме да бъде граждани на Русия.Николай Карамзин
 • Ние не сме утописти. Ние знаем, че всеки черноработник и всяка готвачка не са способни на момента да поемат управлението на държавата. В това сме съгласни и с кадетите, и с Брешковска, и с Церетели. Но ние се отличаваме от тези граждани по това, че изискваме незабавно скъсване с подобен предразсъдък, според който само богатите или дошлите от богати семейства чиновници са в състояние да управляват държава, да вършат ежедневна делнична работа по управлението. Ние изискваме обучението по държавно управление да се води от съзнателни работници и войници – и то да започне незабавно, тоест към това обучение да бъдат незабавно привлечени всички трудещи се и цялата бедна класа.Владимир Ленин
(Противно на разпространения мит Ленин никога не е твърдял, че "всяка готвачка може да управлява държава" – напротив, той категорично заявява, че готвачката не може да управлява държава, преди да е преминала обучение, проведено от съзнателни работници или войници.)


 • Ние обаче знаем, че мъдростта и патриотизмът в държавната уредба, при институции като нашите, са съвсем неефективни и безполезни, ако не се подкрепят от вярата и предаността на народа.Ейбрахам Линкълн • Обичат императора, заради любовта към империята.Жозеф Жубер


 • Падението на цивилизованите държави по правило да идва не от преките нападения на врагове, а от вътрешен разпад, в съчетание с последиците от изтощение по време на война.Базил Лидъл Харт


 • През последното столетие ние толкова пъти сме се жертвали за държавата, че е крайно време и държавата да се пожертва за нас.Фридрих Дюренмат


 • По-бавноразвиващите се страни и народи са и по-бедни. В тях хората не могат да си организират държавност. А държавата без държавност денонощно работи срещу собствените си граждани, които са мрачно безпомощни срещу други организирани общества и народи.Румен Леонидов


 • Произволът не може да внушава сигурност, дори когато е произвол на държавата. Сигурността и свободата са две неща, които не трябва да бъдат разделяни, нито пък едното да е за сметка на другото.Татяна Дончева


 • Пълномощията на всяка държавна институция трябва да се простират до кожата на гражданите.Глория Стейнъм


 • Страна се строи като катедрала – от основите нагоре. — из филма "Робин Худ"


 • Трябва да стане ясно от историята, че държавте рядко имат вяра една с друга, а само дотолкова, (и дотолкова дълго), доколкото техните обещания, според тях, се съчетават със собствените им интереси.Базил Лидъл Харт
 • Управлението на една монополна компания от търговци е може би най-лошата форма на управление за всяка една страна.Адам Смит