Направо към съдържанието

Оливър Уендъл Холмс — младши

От Уикицитат
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Оливър Уендъл Холмс.

Оливър Уендъл Холмс – младши (англ Oliver Wendell Holmes, Jr., 1841-1935) е американски юрист, член на Върховния съд на САЩ.


 • Да се съмнявате в нечии първи принципи е мярка на цивилизованост.
  To have doubted one's own first principles is the mark of a civilized man. • Дори и куче прави разликата между това да бъде препънато и да бъде ритнато.
  Even a dog distinguishes between being stumbled over and being kicked.


 • Една страница история струва колкото един том логика.
  A page of history is worth a volume of logic.


 • Животът е действие, използване на човешките сили. Тъй като използването им то тяхната висота е наша радост и задължение, това е цел която напълно оправдава себе си.
  Life is action, the use of one's powers. As to use them to their height is our joy and duty, so it is the one end that justifies itself.


 • Животът сам по себе си е цел; и единственият въпрос: "дали си струва да се живее?" е всъщнот: "дали сте имали достатъчно от него?".
  Life is an end in itself, and the only question as to whether it is worth living is whether you have had enough of it.


 • И най-строгата защита на свободата на словото няма да предпази човека от фалшива аларма за пожар в театъра и последвалата я паника.
  The most stringent protection of free speech would not protect a man in falsely shouting fire in a theatre and causing a panic.


 • Младият човек знае правилата, но възрастният знае изключенията.
  The young man knows the rules, but the old man knows the exceptions.


 • Намесата на държавата е зло там, където не може да се докаже, че е за добро.
  State interference is an evil, where it cannot be shown to be a good.


 • Общите предложения не решават конкретни казуси.
  General propositions do not decide concrete cases.


 • Основно задължение на човека е да задава рамка на общите идеи, защото никоя обща идея не струва и пет пари.
  The chief end of a man is to frame general ideas — and… no general idea is worth a damn.


 • Свободната конкуренция има много по-голяма стойност за обществото, отколкото струва.
  Free competition is worth more to society than it costs.


 • Сигурността като цяло е илюзия, а спокойствието не е човешка съдба.
  Certainty generally is illusion, and repose is not the destiny of man.


 • Съветите на по-възрастните към по-младите е много вероятно да се окажат също толкова несъстоятелни, както и списъкът със стоте най-добри книги.
  The advice of the elders to young men is very apt to be as unreal as a list of the hundred best books.


 • Тайната на успеха ми е, че в най-ранна възраст открих, че не съм Господ.
  …The secret of my success is that at an early age I discovered that I was not God.


 • Характерът на всяка дейност зависи от обстоятелствата, при които се извършва.
  The character of every act depends upon the circumstances in which it is done.


 • Целта на закона е не да накаже греховете, но да се предотвратят определени крайностни последствия.
  The aim of the law is not to punish sins, but is to prevent certain external results.