Направо към съдържанието

Морис Дрюон

От Уикицитат

Морис Дрюон (фр. Maurice Druon, 1918–2009) е френски писател от руско–еврейски произход, член на Френската академия. Известен е предимно с историческите си романи от поредицата "Прокълнатите крале".


 • Ако искаш една тайна да бъде запазена, просто не я записваш, това е.из "Как един крал погубва Франция", книга седма от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Беше недоволен от всичко и от всички, защото всъщност беше недоволен от себе си.из "Удушената кралица", книга втора от поредицата "Прокълнатите крале"


 • В крайна сметка всеки се сражава най-добре с оръжието, което му е присъщо.из "Удушената кралица", книга втора от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Великата ненавист изисква равностоен противник.из поредицата "Прокълнатите крале"


 • Великите хора се проявяват в трагичните моменти от историята, но причинителите на тези трагедии са посредствените личности.из "Как един крал погубва Франция", книга седма от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Всеки извор, колкото и прозрачен и бистър да е, не може да не започне да влачи кал и тиня, щом се превърне в река.из "Лилията и лъвът", книга шеста от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Всеки може да сгреши, никой от нас не е вършил само похвални неща.из "Лилията и лъвът", книга шеста от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Всяка влюбена жена се отличава по походката, дори в гръб.из "Френската вълчица", книга пета от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Всяка несправедлива постъпка, извършена за справедлива кауза, нови в себе си своето проклятие.из "Удушената кралица", книга втора от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Да затвориш насила нечия уста, не значи да премахнеш оскърблението, което тя е произнесла.из "Лилията и лъвът", книга шеста от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Делото на държавника никога не е завършено.из "Удушената кралица", книга втора от поредицата "Прокълнатите крале"


 • До насилие прибягват хора, които не могат да мислят.из "Отровите на короната", книга трета от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Докато човек е жив, никога не е загубил всичко…из "Лилията и лъвът", книга шеста от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Животът е достоен и смислен само ако човек посвети сили и разума си на някакво велико дело, с което може да слее личността си.из "Как един крал погубва Франция", книга седма от поредицата "Прокълнатите крале"


 • За една жена, която чака, мъжът е виновен за всичко.из "Лилията и лъвът", книга шеста от поредицата "Прокълнатите крале"


 • За своя приятел можеш да мислиш всичко, което ти хрумне, при условие, че той не знае за това.из поредицата "Прокълнатите крале"


 • Знам, че не се гледа добре на хора с моя вкус, но си е мой и се придържам към него.из "Как един крал погубва Франция", книга седма от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Има два вида суеверни хора: едните не споменават никога бедата от страх да не я привлекат, а другите се надяват, че ще я отклонят, като й отдават дан с думи.из "Отровите на короната", книга трета от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Когато величаем победения, извисяваме победата си.из "Как един крал погубва Франция", книга седма от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Когато един съпруг ненавижда жена си, съвсем естествено я смята за виновна във всичко.из "Френската вълчица", книга пета от поредицата "Прокълнатите крале"


 • …Когато не можеш да сразиш противника си в лицето, трябва да го атакуваш изотзад.из "Удушената кралица", книга втора от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Когато ни оскърбяват, то е, защото най-често ние сами се навираме там, където не ни е мястото.из "Отровите на короната", книга трета от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Който има много длъжници, има и много неприятели.из "Железният крал", книга първа от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Колко усилия трябва да се положат, за да се спаси един човек, въпреки неговата воля.из "Лилията и лъвът", книга шеста от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Колкото и да сме подготвени за някое събитие, то рядко става точно така, както сме го очаквали.из "Отровите на короната", книга трета от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Колкото по-големи са нещастията, толкова по-дълбоки са корените им.из "Как един крал погубва Франция", книга седма от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Лошо обичаш хората, които обичаш, ако искаш да ги направиш щастливи против волята им.из "Удушената кралица", книга втора от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Младите лесно си създават примери за подражание.из "Как един крал погубва Франция", книга седма от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Младостта не се отказва лесно от своите амбиции.из "Железният крал", книга първа от поредицата "Прокълнатите крале"


 • …На война времето и бързината са толкова важни, колкото и числеността, а понякога дори по-важни.из "Как един крал погубва Франция", книга седма от поредицата "Прокълнатите крале" • Най-добрите приятелства се основават на общите интереси и на кроежите за едно и също бъдеще.из "Лилията и лъвът", книга шеста от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Най-дорият начин да спечелиш доверието на противнока е да си дадеш вид, че напълно му се доверяваш.из поредицата "Прокълнатите крале"


 • Настъпва възраст, когато ако работиш само за себе си, имаш чувството, че работиш за тоя, дето духа.из "Френската вълчица", книга пета от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Не може всичко да е все злополучно…из "Как един крал погубва Франция", книга седма от поредицата "Прокълнатите крале"


 • …Не се печели нищо, ако отстъпваш.из "Френската вълчица", книга пета от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Не трябва да се пропуска възможността да се живее, нито да се избягва евентуално приключение.из "Френската вълчица", книга пета от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Не че силните хора не знаят какво е колебание и съмнение – това са черти, присъщи на човешката природа, само че те умеят да ги превъзмогват по-бързо.из "Железният крал", книга първа от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Нищо велико и нищо трайно не може да бъде постигнато в политиката без наличието на хора, които със своя талант, характер и воля вдъхновяват, мобилизират и направляват народните усилия.из "Как един крал погубва Франция", книга седма от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Но колкото и удивителна да е нечия съдба, тя изглежда такава само за ония, които я гледат отстрани.из "Законът на мъжете", книга четвърта от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Няма остаряло и съвременно мислене. Има само мисъл от една страна, а от другата – глупост.из "Как един крал погубва Франция", книга седма от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Няма по-благоприятен случай да станеш близък с големите на този свят, освен е минути на опасност.из поредицата "Прокълнатите крале"


 • По-добре да загубим малко, отколкото всичко…из "Отровите на короната", книга трета от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Подлостта започва, когато ти заплащат враговете.из "Как един крал погубва Франция", книга седма от поредицата "Прокълнатите крале"


 • …Подробностите имат по-голямо значение, отколкото може да се предположи, защото те осведомяват за характера на хората.из "Как един крал погубва Франция", книга седма от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Прошепнат на ухо един донос звучи доста убедително. Но повторен на висок глас пред десет души, той губи силата си.из поредицата "Прокълнатите крале"


 • Финансистите имат не по-малко въображение от пълководците и зле ги познаваме, ако мислим, че се водят единствено то жажда за печалба. Сметките им често прикриват абстрактни мечти за власт.из "Удушената кралица", книга втора от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Фуражката деформира главата.


 • Хората винаги се ласкаят, когато им поискаме съвет.из "Лилията и лъвът", книга шеста от поредицата "Прокълнатите крале"


 • …Хората се издават най-добре на масата.из "Удушената кралица", книга втора от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Хората, които много дълго са упражнявали власт, накрая се отъждествяват с длъжността си и започват да смятат всяко посегателство към личността си за пряко посегателство спрямо държавните интереси.из "Удушената кралица", книга втора от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Хората, над които сме взели надмощие веднъж, обикновено се смятат предварително бити, когато отново е окажат пред нас.из "Удушената кралица", книга втора от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Числото е Слово, но не е реч; то е вълна и светлина, въпреки че никой не го вижда; то е ритъм и музика, въпреки че никой не го чува. Неговите вариации са безгранични и все пак то е неизменно. Всяка форма на живот е отделно отражение на Числото.BrainDash


 • Човек прави усилие само при нова любов и се бои само от това, което не познава…из "Лилията и лъвът", книга шеста от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Човек се уморява да прави усилия в посока, която никой не одобрява…из "Лилията и лъвът", книга шеста от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Човешките съдби се създават бавно и никой не знае кои наши постъпки, хвърлени случайно като семена, ще поникнат и един ден ще цъфнат.из "Железният крал", книга първа от поредицата "Прокълнатите крале"


 • Шпионинът вътре на крепостта струва колкото цяла армия извън крепостта.из поредицата "Прокълнатите крале"


 • Щастието, давано по малко и винаги обвито в дрипите на измамата, скоро се превръща в терзание.из "Отровите на короната", книга трета от поредицата "Прокълнатите крале"