Направо към съдържанието

Невежество — Незнание — Некомпетентност

От Уикицитат
(пренасочване от Невежество)


 • Ако криеш невежеството си, никой няма да ти се присмее, но и никога нищо няма да научиш.Рей Бредбъри


 • Всеки, изучаващ историята на народните бедствия, може да се убеди, че по-голямата част от нещастията на земята ги донася невежеството.Клод Адриан Хелвеций • Има един принцип, който е пречка пред всяко знание, аргумент срещу всеки довод и неизменно обрича човека на невежество — това е привилегията на самонадеяността пред търсенето.Хърбърт Спенсър


 • Когато всички знаят, че нещо е невъзможно, идва някой невежа, който не знае това... и прави откритие.Алберт Айнщайн


 • Колкото по-голямо е невежеството, толкова по-голям е догматизмът.Уилям Ослър • Най-голямото зло е невежеството.Сократ • Нали знаеш, че всички са невежи, само че по различни теми.Уил Роджърс


 • Невеж е онзи, който не знае това, което вие току–що сте открили.Уил Роджърс


 • Невежата има голямо предимство пред образования човек: той винаги е доволен от себе си.Наполеон

 • Невежеството е нощ в ума, нощ безлунна и беззвездна.Цицерон
 • Невежеството не е така отблъскващо като глупостта, но когато се захване да предписва лекарства, може да докара много голяма вреда.Джордж Елиът


 • Невежеството ни в областта на историята ни кара да хулим своето време. Хората винаги са постъпвали така.Гюстав Флобер


 • Невежеството нямаше да е невежество, ако не си въобразяваше, че стои по-високо от знанията.Артуро Граф • Невежи и развратни хора не могат да се управляват със справедливост, прибягвайки до доводите на разума: те въстават не толкова срещу причиняваното им зло, колкото срещу доброто, което искат да им сторят.Ан дьо Стал
 • Необразованите ни се струват по-богати на думи, защото у тях каквото им е на ума, това им е и на езика.Квинтилиан, из "Обучението на оратора"


 • Необразованият човек не само се управлява по-лесно, но той още по-лесно може да стане плячка на идиотски внушения.Андрей Пантев • Ние не можем да си представим невежеството си другояче, освен с помощта на науката, също както слепецът не може да си представи тъмнината, докато не прогледне.Имануел Кант


 • Ние предпочитаме по-скоро да тънем в невежество, отколкото да го признаем.Жак-Бенин Босюе • Няма такъв невежа, който не би могъл да зададе повече въпроси, отколкото може да отговори на тях знаещият човек.Михаил Ломоносов


 • Образованите са светлина, а невежите — мрак.Емил Кротки


 • По-добре да бъдеш беден, отколкото невеж – ако първият е лишен от пари, то вторият е лишен от човешки образ.Аристип
 • Пълното невежество не е най-голямата злина; по-лошо е натрупването на недобре усвоени знания.Платон


 • Първото условие за единство е невежеството.Жарко Петан


 • Разликата между глупачката и невежата е в това, че невежата може и да се научи на нещо.Маргарет Атууд, из романа "Наричаха я Грейс" • Съотношението между грамотност и неграмотност е постоянна величина, но в наше време неграмотните могат и да четат.Алберто Моравия


 • Там, където достъпното знание би могло да измени положението на нещата, злото произтича от невежеството.Алфред Норт Уайтхед