Направо към съдържанието

Уил Роджърс

От Уикицитат

Уѝлям Пен Àдиър "Уил" Рòджърс (англ. Will Rogers, 1879–1935) е американски каубой, комедиант, хуморист, социален коментатор и филмов актьор с индиански корени. Ползвал се е със славата на една от най-популярните личности през 20-те и 30-те години на ХХ век.


 • Ако се окажеш в дупка, спри да копаеш.
  If you find yourself in a hole, stop digging.
цитирано в The Manly Wisdom of Will Rogers (2001)


 • Пий вода само по-нагоре по течението от стадото.
  Always drink upstream from the herd.
цитирано в The Manly Wisdom of Will Rogers (2001)


 • Всичко е смешно само дотогава, докато се случва на някой друг.
  Everything is funny as long as it is happening to Somebody Else.


 • Геройството е една от най-кратко практикуваните професии.
  Heroing is one of the shortest-lived professions there is.
цитирано в The New York Times (15 February 1925)


 • Да бъдем благодарни, че не сме получили цялото управление, за което сме си платили.
  Be thankful we're not getting all the government we're paying for.
цитирано в The Wordsworth Dictionary of Quotations (1998) by Connie Robertson


 • Десет човека в нашата страна могат да купят целия свят, а десет милиона не могат да си купят достатъчно храна.
  Ten men in our country could buy the whole world and ten million can't buy enough to eat.
цитирано в The Quotable Will Rogers (2006) by Joseph H. Carter


 • Дори да сте на прав път, ако само си седите там, вие просто ще бъдете прегазени.
  Even if you are on the right track, you'll get run over if you just sit there.


 • Древният Рим е западнал, защото е имал Сенат; какво ли ще се случи с нас, след като имаме и Сенат, и Конгрес?
  Ancient Rome declined because it had a Senate; now what's going to happen to us with both a Senate and a House?
цитирано в Dreams Come Due : Government and Economics as If Freedom Mattered (1986) by John Galt, p. 235


 • Единственият случай, когато хората не обичат клюките, е, когато клюките са за самите тях.
  The only time people dislike gossip is when you gossip about them.
цитирано в The New Speaker's Treasury of Wit and Wisdom (1958) by Herbert Victor Prochnow, p. 190


 • Знам само това, което съм чел във вестниците.
  Well, all I know is what I read in the papers.
реплика, която самият Уил Роджърс използва често при публичните си изяви; цитирано в The New York Times (30 September 1923)


цитирано в The Autobiography of Will Rogers (1949)


 • Има само три вида хора: тези, които се учат чрез четене; тези, които се учат чрез наблюдение; останалите, които трябва да се допрат до електрическата ограда.
  There are three kinds of men: The ones that learn by reading. The few who learn by observation. The rest of them have to touch an electric fence.
цитирано в The Manly Wisdom of Will Rogers (2001)


 • Колкото повече се научават да четат, толкова по-малко се научават да си изкарват прехраната. … Колкото повече знаете, толкова повече си мислите, че някой ви дължи прехраната.
  The more that learn to read the less learn how to make a living. … The more you know the more you think somebody owes you a living.


 • Комикът може да има успех или докато той се взема на сериозно, или докато публиката го взема на сериозно.
  A comedian can only last till he either takes himself serious or his audience takes him serious.
цитирано в Syndicated newspaper article rejecting the idea that he run for President of the United States (28 June 1931)


 • Лично аз винаги съм считал, че най-добрият лекар на света е ветеринарният лекар. Той не може да разпитва своите пациенти какъв им е проблемът – трябва да го знае.
  Personally, I have always felt the best doctor in the world is the veterinarian. He can't ask his patients what is the matter — he's got to just know.
цитирано в Ether and me; or "Just relax." (1973)


 • Лукът може да накара хората да плачат, но никога не е бил създаван зеленчук, който да ги кара да се смеят.
  An onion can make people cry, but there has never been a vegetable invented to make them laugh.
цитирано в You Must Remember This (1975) by Walter Wagner, p. 175


 • Нали знаеш, че всички са невежи, само че по различни теми.
  You know everybody is ignorant, only on different subjects.
цитирано в The New York Times (31 August 1924)


 • Не е кой знае какво чудо да бъдеш хуморист, след като цялото правителство работи за тебе. Всичко, което трябва да направите е да докладвате фактите. Дори не ми се налага да ги преувеличавам.
  There's no trick to being a humorist when you have the whole government working for you. All you have to do is report the facts. I don't even have to exaggerate.
цитирано в Peter's Quotations : Ideas for Our Time (1979) by Laurence J. Peter, p. 524


 • Не може всички да бъдем герои – някой трябва да стои на тротоара и да ръкопляска.
  We all can't be heroes, for someone has to sit on the curb and clap as they go by.
цитирано в The Complete Speaker's Index to Selected Stories for Every Occasion (1967) by Jacob Morton Braude, p. 16


 • Не можеш да отречеш, че цивилизацията напредва, защото във всяка война те убиват по различен начин.
  You can't say that civilization don't advance, however, for in every war they kill you in a new way.
цитирано в The New York Times (23 December 1929); The Autobiography of Will Rogers (1949)


 • Невеж е онзи, който не знае това, което вие току–що сте открили.
  An ignorant person is one who doesn't know what you have just found out.
цитирано в Peter's Quotations : Ideas for Our Time (1979) by Laurence J. Peter, p. 258


 • Ние не знаем какво всъщност искаме, но сме готови дори да ухапем някого, за да го получим.
  We don't know what we want, but we are ready to bite somebody to get it.
цитирано в Will Rogers' Daily Telegrams : The Roosevelt Years, 1933-1935 (1978), p. 323


 • Ние никога няма да имаме истинска цивилизация, докато не се научим да признаваме правата на другите.
  We will never have true civilization until we have learned to recognize the rights of others.
цитирано в "The World Tomorrow" After the Manner of Great Journalists


 • Ние сме първата нация в историята на света, в която се отива с автомобил и до бедната къща.
  We are the first nation in the history of the world to go to the poor house in an automobile.
цитирано в How We Elect Our Presidents (1952), edited by Donald Day, p. 111


 • Ние сме първата нация, която може да си отиде от глад то в склад, препълнен догоре с всичко, което поискаме.
  We are the first nation to starve to death in a storehouse that's overfilled with everything we want.
цитирано в Research, the Pathfinder of Science and Industry (1935) by Thomas Alvin Boyd, p. 260


цитирано в The Manly Wisdom of Will Rogers (2001)


 • Никога не съм срещал човек, който да не ми харесва.
  I have never yet met a man that I didn't like.
това е една от най-известните фрази на Уил Роджърс, част от едно негово изказване за руския лидер Лев Троцки:
 • Обзалагам се, че ако се бях срещнал и разговарял с него, бих го сметнал за много инересен и човечен мъж, защото никога досега не съм срещал човек, който да не ми харесва. Когато се срещате с хора, без значение какво мнение сте си съставили за тях предварително, но след като се срещнете с тях и видите тяхната гледна точка и тяхната индивидуалност, можете да видите много добро във всички тях.
  "I bet you if I had met him and had a chat with him, I would have found him a very interesting and human fellow, for I never yet met a man that I dident like. When you meet people, no matter what opinion you might have formed about them beforehand, why, after you meet them and see their angle and their personality, why, you can see a lot of good in all of them.
цитирано в Saturday Evening Post, November 6, 1926


 • Рекламата е изкуство да се убеждават хората да харчат пари, каквито нямат, за неща, които не им трябват.
  Advertising is the art of convincing people to spend money they don't have for something they don't need.


 • Съединените щати никога не са губили война, нито са печелили конференция.
  The United States never lost a war or won a conference.
реплика след Версайската мирна конференция; цитирано в Wit and Wisdom (1936) edited by Jack Lait


 • Това, от което страната се нуждае, са изцапани нокти и чисти умове.
  What the country needs is dirtier fingernails and cleaner minds.
цитирано в Creative Leadership : Mining the Gold in Your Workforce (1998) by A. S. Migs Damiani, p. 168


 • Трябва да бъдете оптимист, за да бъдете Демократ, и трябва да бъдете хуморист, за да останете такъв.
  You've got to be optimist to be a Democrat, and you've got to be a humorist to stay one.
цитирано в Good Gulf radio show (24 June 1934)


 • Филмите са единственият бизнес, където можете да излезете отпред и да се аплодирате сам.
  The movies are the only business where you can go out front and applaud yourself.
цитирано в The Image : A Guide to Pseudo-Events in America (1963) by Daniel Joseph Boorstein