Направо към съдържанието

Барух Спиноза

От Уикицитат

Барух Спиноза (хол. Baruch Spinoza; 1632—1677) или още Бенедикт де Спиноза (Benedictus de Spinoza) е холандски философ от еврейски произход.


 • Ако искаш бъдещето да е различно от миналото, не забравяй миналото.


 • Боязън е желанието да избегнем чрез по-малко зло едно по-голямо зло, от което се страхуваме.


 • Вежливостта или скромността е желание да се извърши това, което се нрави на людете, и да се изостави това, което не им се нрави.


 • Всичко възвишено е толкова трудно, колкото и рядко.


 • Завистта е омраза, доколкото тя така въздейства върху човека, че той се наскърбява от щастието на другия, и напротив радва се на неговото нещастие.


 • Любовта е силна като смъртта.


 • Малодушен е онзи, който знае какво решение да вземе, за да направи добро или да попречи на нещо зло, но не го прави.


 • На човек който се срамува е присъщо желанието да живее честно.


 • Надменност е поради любов към себе си, човек да има по-високо мнение за себе си, отколкото подобава.


 • Най-доброто качество на парите е тяхното количество.

 • Свободният човек не мисли за нищо тъй малко, както за смъртта, и неговата мъдрост е размишление не върху смъртта, а върху живота.


 • Срамът е известна тъга, възникваща у човек когато вижда, че неговите постъпки се презират от другите.


 • Срамът е неудоволствие, съпроводено от идеята за някое наше действие, което другите, както ни се струва, порицават. Обяснението… трябва да се обърне внимание на различието, съществуващо между срама и скромността. Срамът е неудоволствие, следващо постъпката от която ни е срам; скромността е страх или боязън от срама, пречещ на човека да допусне нещо срамно. Скромността обикновено се противопоставя на безсрамието, които по природа не са свързани, а само на думи.


 • Състрадание е скръб, придружена от идеята за едно зло, което е постигнало другиго, за когото си представяме, че ни е подобен.