Направо към съдържанието

Философия — Философи

От Уикицитат
 • Абсолютно нищо не са написали най-знаменитите философи Питагор, Сократ, Акресилий, Карнеад. Че на какво основание ги счита за философи тогава; та дори и да са имали свободно време, те са предоставили писанията за софистите? На основание на това, че са живеели в съответствие с онова, което са учели.Плутарх


 • Ако законите бъдат премахнати, единствено философите ще продължат да живеят както преди.Аристип


 • Богатите и управляващите, оказвайки почит на философите, правят чест и на тях, и на себе си, но философите, подмазвайки се на богатите, не им добавят слава, но сами себе си безчестят.Плутарх • В крайна сметка всички философии са абсурдни, но някои са по-абсурдни от останалите.Самюел Бътлър


 • Висшата мъдрост е философствайки, да не личи, че го правиш, и да постигаш сериозни цели шегувайки се.Плутарх
 • Добре е, ако твоята съвест и твоята философия живеят мирно една с друга.Хайнрих Маркс • Едни гледат философски на нещата, други – на тяхното отсъствие.Генадий Малкин

 • И на най-умния философ е трудно да отговаря на глупави въпроси.Хилон


 • Казват, че философите и истинските мъдреци са равнодушни. Не е вярно – равнодушието е паралич за душата, преждевременен край.Антон Чехов


 • Когато на въпроса ти отговори философ, преставаш да разбираш въпроса.Андре Жид • Лесно е да бъдеш философ, научавайки наизуст само три думи: "Бог така сътвори" и повтаряйки ги в отговор вместо всички останали причини.Михаил Ломоносов


 • Любовта към мъдростта (науката за мъдростта) се нарича философия.Цицерон
 • На философите не станах мил, / но види Бог дали съм съгрешил. / Да, нищо съм и нищо днес не ми е ясно, / дори не знам защо съм се родил!Омар Хаям


 • На философската душа е свойствено да обича мъдростта и да се възхищава на мъдреците.Плутарх


 • Най-голямата заслуга на философията е укротяването у човека на нравите на първобитната жестокост.Плутарх
 • Отговорът на въпросите, които философията оставя без отговор, е, че те трябва да бъдат поставени по друг начин.Георг Хегел


 • Правилните съждения са присъщи на всички хора – нали природата сама по себе си указва пътя към подобаващото; но философите се отличават от болшинството по това, че при тях подобни съждения твърдо се противопоставят на неблагоприятните обстоятелства.Плутарх


 • През младостта се спусках неумел / към разни философи – и без цел / им вярвах… Ала през същата врата / излязох, през която бях дошел.Омар Хаям


 • При философски спор повече печели победеният, защото умножава знанията си.Епикур


 • Самото име 'философия' предизвиква достатъчно ненавист.Сенека Старши


 • Совата на Минерва излита само на здрачаване.Георг Хегел • Според мен философията трябва да бъде пестеливо използвана подправка към изкуството и жевота. Да се занимаваш единствено с нея е все едно да се храниш само с хрян.Борис Пастернак


 • Тези, които са овладели обичайния кръг знания, но са пренебрегнали философията, приличат на женихите на Пенелопа, които успели да подчинят Меланто, Полидора и другите робини, но не достигнали до брак с господарката.Аристип


 • Философите говорят доста лоши неща за духовниците, духовниците говорят доста лоши неща за философите; но философите никога не са убивали духовници, докато духовенството е убило немалко философи.Дени Дидро • Философията е душа на медицината.Цицерон


 • Философията е царица на всички науки.Томас Ман


 • Философията ми е дала способността да говоря смело с всекиго.Аристип


 • Философията не признава никакво щастие, освен себе си, а щастието на свой ред не признава никаква философия, освен себе си. По такъв начин и философът е щастлив, и щастливецът се счита за философ.Пиер-Жозеф Прудон


 • Философията не е прислужница на теологията, защото теологията не е наука, а комплес от положения, свързани заедно не от рационална последователност, но циментирани от силата на вярата.Уилям Окам


 • Философията не стига на народа. На народа му трябва святост.Фридрих Ницше


 • Философията прилича на подредено жилище, в което не се пуска да влезе животно.Алберт Швайцер • Цялата ни нравствена философия не е нищо повече от слугиня на религията.Френсис Бейкън


 • Човек не действа по определен начин, защото мисли по определен начин, а по-скоро мисли по определен начин, защото е създаден такъв. И истината няма нищо общо с това. Няма истина. Всеки е философ сам за себе си.Съмърсет Моъм, из "Души в окови" • Човекът няма друга причина да философства, освен стремежът към блаженство.Августин Блажени