Направо към съдържанието

Луций Аней Сенека

От Уикицитат
(пренасочване от Сенека)

Луций Аней Сенека (Lucius Annaeus Seneca, 3 г.пр.н.е. — 65 г.), известен още като Сенека Млади, е римски философ, писател и държавник.

 • Ако искаш да те обичат, обичай!
  Si vis amari, ama!
 • Ако искаш някой да мълчи за нещо, най-напред мълчи сам.
  Alium silere quod voles, primus sile.
 • Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за тебе няма попътен вятър.
  Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est.
 • Ако си умен, бъди трудолюбив като пчела.
  Si sapis, sis apis.
 • Беден е не този, който има малко, а този, който иска да има повече.
 • Най-мъчителна от всичко е неизвестността.
 • Без борба и доблестта увяхва.
 • Болестта измъчва тялото, а не душата.
  Valetudo mala corpus, non animum tenet.
 • Времето разкрива истината.
  Veritatem dies aperit.
 • Всеки човек, който се тревожи за бъдещето, е нещастен.
 • Всичко, което е вкъщи, е евтино.
  Quidquid domi est, vile est.
 • Всяко излишество е порок.
 • Глупаво е да правиш планове за целия си живот, след като не си господар дори на утрешния ден.
 • Голям подвиг е да вършиш това, което трябва, а не това, което искаш.
  Id facere laus est, quod decet, non quod libet.
 • Да живееш значи да се бориш.
  Vivere est militare.
 • Да заповядваш на себе си е най-голямата власт.
  Imperare sibi maximum imperium est.
 • Да искаш късно значи да не желаеш.
  Tarde velle nolentis est.
 • Да получиш власт е случайно нещо, а да я предадеш на друг е доблест.
  Habere regnum casus est, virtus dare.
 • Доблестта може да се прояви винаги и навсякъде
  Nunquam potest non esse virtuti locus.
 • Докато отлагаме, животът отминава.
 • Животът е дълъг, ако е пълен… Нека го измерваме с постъпки, а не с време.
 • Животът е странстване
  Peregrinatio est vita.
 • Животът, който получаваме не е кратък, а ние сами го правим такъв.
 • Законът трябва да бъде кратък.
  Legem brevem esse oportet.
 • Златото се изпробва с огън, жената — със злато, а мъжа с жената.
 • И животът като баснята се цени не по дължината си, а по съдържанието.
 • И след лоша реколта трябва да се сее.
  Etiam post malam segetem serendum est.
 • Искаш да бъдеш свободен напук на това тяло? Живей така, като че ли скоро ще се местиш.
 • Истинската радост е сериозно нещо.
  Res severa (est) verum gaudium.
 • Какъвто човекът, такава и речта му.
  Qualis vir, talis et oratio.
 • Което не е забранено от закона, срамът забранява го да го направиш.
 • Който има много, иска повече.
  Qui multum habet, plus cupit.
 • Който не носи на онеправданите бързо спасение, той им го отказва.
  Dubiam salutem qui dat afflictis, negat.
 • Който не умее да мълчи, той не е способен и да говори.
 • Късно е да се предпазваш в разгара на нещастието.
  Serum est cavendi tempus in mediis malis.
 • Лъжата няма край.
  Terminus nullus falso est.
 • Мълвата вече е добавила излишното.
  Iam fama nimium fecit.
 • На лоши постъпки се учим без учител.
  Vitia sine praeceptore discuntur.
 • На най-високото положение няма двама.
  Summa sedes non capit duos.
 • Надеждата е последната утеха в нещастието.
  Spes est ultimum adversarum rerum solatium.
 • Най-доброто лекарство срещу гнева е времето.
  Maximum remedium irae mora est.
 • Най-много мъчи неизвестното.
  Dubia plus torquet mala.
 • Началото на оправдаването е признаване на вината.
  Initium est salutis notitia peccati.
 • Не е мъжка черта да се отстъпва на съдбата.
  Haud est virile terga fortunae dare.
 • Не е свободен този, който е роб на тялото си.
  Nemo liber est, qui corpori servit.
 • Не за училището — за живота да се учим!
  Non scholae, sed vitae discimus.
 • Несправедливата власт не е дълга.
  Iniqua nunquam imperia retinentur diu.
 • Нещастието е повод за мъжество.
  Calamitas virtutis occasio est.
 • Никой не е без пороци.
  Nemo sine vitiis est.
 • Никой не харесва този, от когото се страхува.
  Nemo amat, quos timet.
 • Няма лесен път от земята до звездите.
  Non est ad astra mollis e terris via.
 • Обучавайки другите, се учим самите ние
  Docendo discimus.
 • Пести времето!
  Tempori parce!
 • По-голяма е любовта, която при еднакъв риск печели по-малко.
 • Ползвайте живота, защото е бързотечен.
  Aetate fruere, mobili cursu fugit.
 • Поправяй миналото, ръководи настоящето, предвиждай бъдещето.
  Corrige praeteritum, praesens rege, cerne futurum.
 • Порокът на младите е неумението да ръководят страстите си.
  Iuvenile vitium est regere non posse impetum.
 • Почивка без наука е смърт.
  Otium sine litteris mors est.
 • През тръни към звездите.
  Per aspera ad astra.
 • Прибързаността е сама по себе си забавяне.
  Ipsa se velocitas implicat.
 • Разумният човек налага наказание, не заради това, че е извършена простъпка, а за да не бъде извършвана тя занапред.
 • Редкостта на нещата увеличава тяхната стойност.
  Rerum raritas pretium facit.
 • С чуждо имущество се хвали този, който се кичи с произхода си
  Aliena laudat‚ qui genus iactat suun.
 • Само малките скърби говорят, големите са безмълвни.
  Curae leves loquuntur, ingentes stupent.
 • Самото желание да се оздравее е вече част от оздравяването.
  Pars sanitatis velle sanari fuit.
 • Свещено нещо е нещастникът.
  Res sacra miser.
 • Съдбата води желаещия, а нежелаещия го влачи.
  Volentem ducunt fata, nolentem trahunt.
 • Тежка е смъртта за този, който твърде добре познат на всички, умира непознат на себе си.
  Illi mors gravis incubat
  Qui notus nimis omnibus
  Ignotus moritur sibi
 • Трябва да живееш за другите, ако искаш да живееш за себе си.
  Alteri vivas oported, si tibi vis vivere.
 • Тълпата е най-лошият съдия.
  Vulgus pessimus rerum interpres.
 • Хората не се интересуват колко благородно живеят, а само колко дълго, въпреки че всеки човек притежава властта да живее благородно, но не е в ничия власт да живее дълго.
 • Щастието няма дълги ръце. То прегръща оня, който се доближи до него.