Направо към съдържанието

Кларънс Дароу

От Уикицитат

Клàрънс Сюърд Дàроу (англ. Clarence Seward Darrow , 1857-1938) е прочут американски адвокат, правозащитник и общественик. Известен е с участието си в гръмки политически и трудови процеси, въпреки че не винаги ги е печелил.


 • Автобиографията никога не е изцяло достоверна. Никой не може да получи правилна перспектива към собствения си живот. Всеки факт е оцветен от въображение или мечта. — из "Историята на моя живот", 1932 г.
  Autobiography is never entirely true. No one can get the right perspective on himself. Every fact is colored by imagination and dream.


 • Аз съм агностик и не държа да знам в какво вярват невежите хора. — по делото "Тенеси срещу Скоупс", 1925 г.
  I am an agnostic; I do not pretend to know what many ignorant men are sure of.


 • Ако изгубите силата на смеха, вие губите силата на мисълта.
  If you lose the power to laugh, you lose the power to think.


 • Ако човек е щастлив в Америка, то се счита, че прави нещо нередно.
  If a man is happy in America, it is considered he is doing something wrong.


 • В огромния потоп от човешки животи, който е залял земята, съвсем не често се случва да се роди истински човек. — из реч през 1902
  In the great flood of human life that is spawned upon the earth, it is not often that a man is born.


 • Волтер не е нито първият, нито последният, превърнал затвора в зала на славата. Затворът ограничава само тялото, но дали ще се отрази на ума, зависи само от ума. — из есето "Волтер", 1916 г.
  Voltaire was not the first or last man to convert a prison into a hall of fame. A prison is confining to the body, but whether it affects the mind, depends entirely upon the mind.


 • Всички правят най-доброто, което могат. Но никой не посреща живота честно, а съвсем малцина - героично. — из изказване през 1929
  All men do the best they can. But none meet life honestly and few heroically. None meet life honestly and few heroically.


 • Въпреки всички стремежи на хората, никой не може да произведе и един факт, който да подкрепи вярата в Бога.
  In spite of all the yearnings of men, no one can produce a single fact or reason to support the belief in God.


 • Да мислим означава да различаваме.
  To think is to differ.


 • Докато светът съществува, ще има неправди, и ако никой не възразява и никой не въстава, тези неправди ще продължават вечно.
  As long as the world shall last there will be wrongs, and if no man objected and no man rebelled, those wrongs would last forever.


 • Дори да се научиш да говориш правилен английски, то на кого ще го говориш?
  Even if you do learn to speak correct English, whom are you going to speak it to?


 • Законите трябва да са като дрехите. Те трябва да прилягат на хората, на които служат.
  Laws should be like clothes. They should be made to fit the people they serve.


 • Законът не претендира да накаже всичко, което е нечестно. Това би било сериозна пречка пред бизнеса.
  The law does not pretend to punish everything that is dishonest. That would seriously interfere with business.


 • Изгубените каузи са единствените, за които си струва да се борите.
  Lost causes are the only ones worth fighting for.


 • Истината е винаги модерна, но никога не идва време, когато е безопасно да й се даде глас. — из есето "Волтер", 1916 г.
  The truth is always modern and there never comes a time when it is safe to give it voice.


 • Истинският патриотизъм ненавижда неправдата в своята страна много повече, отколкото където и да било другаде.
  True patriotism hates injustice in its own land more than anywhere else.


 • Историята се повтаря и това е една от грешките на историята.
  History repeats itself, and that's one of the things that's wrong with history.


 • Когато бях малко момче, ми казаха, че всеки може да стане Президент. Сега вече го вярвам.
  When I was a boy I was told that anybody could become President; I'm beginning to believe it.


 • Лесно е да се открие произходът на абсурдната идея за неморалния живот - и тя се поддържа чрез надежа и страх, чрез детинска вяра и малодушие.
  The origin of the absurd idea of immortal life is easy to discover; it is kept alive by hope and fear, by childish faith, and by cowardice.


 • На този свят може да защитиш собствените си свободи, само ако защитиш свободата на другите. Можеш да бъдеш свободен, само ако аз съм свободен. — Обръщение към съда в Народа срещу Лойд, 1920 г.
  You can only protect your liberties in this world by protecting the other man's freedom. You can only be free if I am free.


 • Не вярвам в Бога, така както не вярвам и в Майката Гъска. — из негова реч в Торонто, 1930 г.
  I do not believe in God because I do not believe in Mother Goose.


 • Не го считам за обида, а по-скоро за комплимент да ме наричат агностик. Аз наистина не държа да знам в какво вярват невежите хора - и това е всичко, което агностицизмът означава. — по делото "Тенеси срещу Скоупс", 1925
  I do not consider it an insult, but rather a compliment to be called an agnostic. I do not pretend to know where many ignorant men are sure - that is all that agnosticism means.


 • Никога не съм убивал човек, но съм прочитал много некролози с най-голямо удоволствие.
  I have never killed a man, but I have read many obituaries with great pleasure.


 • Някои казват, че религията правела хорта щастливи. Същото го прави и райският газ.
  Some of you say religion makes people happy. So does laughing gas.


 • Основната задача на адвоката по време на процес е да накара съдебните заседатеи да харесат неговия клиент.


 • Половината от живота ни губят родителите, а другата половина — децата.
  The first half of our lives are ruined by our parents and the second half by our children.


 • Правосъдието няма нищо общо с това, което става в съдебната зала; правосъдието е това, което излиза от съдебната зала.
  Justice has nothing to do with what goes on in a courtroom; Justice is what comes out of a courtroom.


 • Преследвайте истината като дявол и вие ще бъдете свободни, дори и никога да не докоснете полите на палтото й. — 1938 г.
  Chase after the truth like all hell and you'll free yourself, even though you never touch its coat tails.


 • Проблемът на закона са адвокатите.
  The trouble with law is lawyers.


 • Просто помислете за трагедията да учите децата да не се съмняват.
  Just think of the tragedy of teaching children not to doubt.


 • Работещите хора имат много лоши навици, но най-лошият е работата.
  Working people have a lot of bad habits, but the worst of these is work.


 • Светът се състои в по-голямата си част от дебили и прородни тирани - уверени в себе си, силни в своите мнения и никога не съмняващи се в нищо.
  The world is made up for the most part of morons and natural tyrants, sure of themselves, strong in their own opinions, never doubting anything.


 • Свободата е най-ревнивата и взискателна любовница, която може да подмами и ума, и душата на човека. Тя не иска да има нищо общо с човек, който не иска да й се отдаде изцяло. Но щем веднъж изпепеляващата жар на нейните неустоими, сияещи очи се разгори в сърцето на жертвата, той вече знае, че на света няма друга усмивка освен нейната. — из реч през 1902
  Liberty is the most jealous and exacting mistress that can beguile the brain and soul of man. She will have nothing from him who will not give her all. She knows that his pretended love serves but to betray. But when once the fierce heat of her quenchless, lustrous eyes has burned into the victim's heart, he will know no other smile but hers.


 • Страдах от това, че не ме разбират, но бих пострадал повече, ако ме разбираха.
  I have suffered from being misunderstood, but I would have suffered a hell of a lot more if I had been understood.


 • Страхът от Бога не е началото на мъдростта. Страхът от Бога е краят на мъдростта. Скептицизмът и съмнението водят до изследвания и проучвания, а проучването е вече началото на мъдростта. — из есето "Защо съм агностик", 1929 г.
  The fear of God is not the beginning of wisdom. The fear of God is the death of wisdom. Skepticism and doubt lead to study and investigation, and investigation is the beginning of wisdom.


 • Ти можеш да си свободен само ако аз съм свободен.
  You can only be free if I am free.


 • Уморих се да стоя на несигурната и самотна фронтова линия, насочена срещу най-големия враг, с който някога се е сблъсквал човек - общественото мнение. — из "Историята на моя живот", 1932 г.
  I had grown tired of standing in the lean and lonely front line facing the greatest enemy that ever confronted man — public opinion.


 • Целта на живота е живеенето. Мъжете и жените трябва да получат възможно най-много от своя живот. И най-малкият, най-незначителен интелект може да бъде толкова ценен за обществото, колкото най-големият. Той може да бъде още по-ценен за себе си, защото може да има същата способност наслада, каквато имат и най-умните. — из "Антология на агностицизма", 1929 г.
  The purpose of life is living. Men and women should get the most they can out of their lives. The smallest, tiniest intellect may be quite as valuable to society as the largest. It may be still more valuable to itself: it may have all the capacity for enjoyment that the wisest has.


 • Човек не може да живее дълги години подред, без да формира някаква философия за своя живот. — из "Историята на моя живот", 1932 г.
  One cannot live through a long stretch of years without forming some philosophy of life.