Направо към съдържанието

Хитрина — Хитрост

От Уикицитат  • И хитрината най-добре скорена / жестоко може да си отмъсти; / най-често черната измена / на своя автор пакости.Жан дьо Лафонтен, из баснята "Жаба и плъх"


  • Колкото положението е по-безизходно, колкото повече всичко се свежда до един отчаян удар, толкова по-охотно хитростта застава редом с храбростта.Карл фон Клаузевиц


  • Няма по-подходящо природно качество за ръководство и вдъхване живот на стратегическите дейности от хитростта.Карл фон Клаузевиц

  • Хитростта е като дребна монета — с нея не може да се купи много.Иван Гончаров  • Хитростта е талант на егоистите и може да измами само глупците, които приемат ловкостта за ум, сериозността за благоразумие, безсрамието за талант, гордостта за достойнство.Оноре дьо Мирабо


  • Хитростта не е ум, а само усилена работа на инстинктите, събудени от отсъствието на ум.Василий Ключевски


  • Хитростта предполага някакво скрито намерение, а следователно се противопоставя на прекия, прост, тоест непосредствен начин на действие, също както остроумието се противопоставя на непосредственото доказателство.Карл фон Клаузевиц