Направо към съдържанието

Музика

От Уикицитат

А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я

А[редактиране]В[редактиране] • Всеки човек е музика: непрекъсваща, продължаваща и денем и нощем - и вашата интуитивна способност може да чува тази музика.Хазрат Инайят Хан • …Вярвам в музиката по начина, по който някои хора вярват в приказки. — из филма Огъст Ръш

Г[редактиране]


Д[редактиране]Е[редактиране]


Ж[редактиране]


З[редактиране]

 • За да се съчини музика, е необходимо преди всичко да има музика в душата.


И[редактиране] • Истинската музика може да изразява само хуманни чувства, само напредничави хуманни идеи. — «Настоящая музыка способна выражать только гуманные чувства, только передовые гуманные идеи.»Дмитрий Шостакович


К[редактиране]

 • Както всички средства, и модерните технологии създават чудесни моменти в музиката, а също така и известен ужас.Хю Хопър


 • Като форма на изкуството операта е рядко и забележително творение. Според мен тя изразява човешката драма така, както не може да бъде изразена по никакъв друг начин, или поне не така красиво.Лучано Павароти


 • Когато искам да пея за любов, това се обръща в печал. А когато искам да пея за печал, това се преобразява в любов.Франц Шуберт


 • …Който иска да съблюдава изискванията на красотата и изящния вкус в музикалното творчество, той е длъжен … да допълва своите музикални занимания с други научни предмети, превръщайки в свое ръководство философията, понеже тя единствена е в състояние да определи подходящата мяра и полезност за музиката.Плутарх


 • Който обича музиката, никога не може да бъде напълно нещастен.Франц ШубертЛ[редактиране]

 • Любителите и познавачите на музиката не се раждат такива, а се изграждат. За да заобичаш музиката е нужно преди всичко да я слушаш. — «Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся… Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать».Дмитрий Шостакович


М[редактиране]

 • Мелодията, това е мисъл, това е движение, това е душата на музикалното произведение. — «Мелодия — это мысль, это движение, это душа музыкального произведения.»Дмитрий Шостакович • Музиката дори и в най-тежки драматични ситуации трябва винаги да пленява слуха, винаги да си остава музика.Волфганг Амадеус Моцарт
 • Музиката е съкровищница, в която всяка националност внася нещо свое за общата полза. — Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое, на общую пользу.Пьотр Илич Чайковски • Музиката, без да споменава за нищо, може да разкаже всичко.Иля Еренбург

 • Музиката я създава народът, а ние, художниците, само я аранжираме..Михаил Глинка


Н[редактиране]О[редактиране]

 • Обичайте и изучавайте великото изкуство на музиката. То ще открие пред вас цял свят на възвишени чувства, страсти, мисли. То ще ви обогати духовно. Благодарение на музиката ще откриете в себе си нови, непознати преди за вас сили. Ще видите живота в нови цветове и тонове. — Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.Дмитрий ШостаковичП[редактиране]


 • Пучини е написал чудесни опери, но ужасна музика. — Пуччини писал чудесные оперы, но ужасную музыку.Дмитрий Шостакович


С[редактиране] • Смятам, че този който е измислил гайдата, е бил вдъхновен от гледката на човек, носещ под мишница възмутено прасе-астматик. За нещасие, звукът на гайдаря, никога не може да се сравни по чистота и въздействие със звуците, които постига прасето.Алфред ХичкокТ[редактиране]

 • Това е начинът, по който обичам поп музиката: да напиша добра песен, да я изпея и да се насоча към следващата без много да му мисля.Ким Уайлд


 • Тромпетистът се втренчи в него; съзря пред себе си лудия, който не само разбираше музиката му, но и искаше да я разбере още по-дълбоко, да открие много повече неща, отколкото бяха вложени в нея, и двамата започнаха да се надпреварват; от тромпета вече излиташе какво ли не, само не и музикални фрази, по-скоро стонове, и още стонове — "бау", после надолу към ниското "биип" и рязко нагоре "ииииии", сгромолясване до най-ниския стържещ звук и отново полет нагоре, докато писъкът му изпълни целия свят. Опита всичко — нагоре, надолу, косо встрани, от горе до долу, хоризонтално, трийсет градуса, четирийсет градуса, додето на финала се строполи назад в нечии ръце и отказа да свири по-нататък, а тълпата се блъскаше и крещеше: "Страшен! Страхотен! Царски го изкара!"Джак Керуак, из романа "По пътя"