Направо към съдържанието

Дмитрий Шостакович

От Уикицитат

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 - 1975) е руски композитор от съветската ера.


 • Без творческо търсене няма оригинално изкуство.
  Без творческих поисков нет подлинного искусства.


 • Истинската музика може да изразява само хуманни чувства, само напредничави хуманни идеи.
  Настоящая музыка способна выражать только гуманные чувства, только передовые гуманные идеи.


 • Любителите и познавачите на музиката не се раждат такива, а се изграждат. За да заобичаш музиката е нужно преди всичко да я слушаш.
  Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся… Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать.


 • Мелодията, това е мисъл, това е движение, това е душата на музикалното произведение.
  Мелодия — это мысль, это движение, это душа музыкального произведения.


 • Обичайте и изучавайте великото изкуство на музиката. То ще открие пред вас цял свят на възвишени чувства, страсти, мисли. То ще ви обогати духовно. Благодарение на музиката ще откриете в себе си нови, непознати преди за вас сили. Ще видите живота в нови цветове и тонове.
  Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.


 • Пучини е написал чудесни опери, но ужасна музика.
  Пуччини писал чудесные оперы, но ужасную музыку.