Направо към съдържанието

Латински пословици и поговорки

От Уикицитат
(пренасочване от Латинска поговорка)

А • Б • В • Г • Д • Е • Ж • З • И • Й • К • Л • М • Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ъ • Ю • Я


скулптура на Юлий Цезар от Никола Кусту
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Латински език

A[редактиране]

 • Аз съм това, което ти ще бъдеш, а ти си това, което аз бях. — надпис на входа на Римските гробища
  Sum, quod eris, quod es, ante fui.
 • Ако живееш в Рим, живей като римляните.
  Si vivis Romae, Romano vivito more.
 • Ако искаш мир, готви се за война.
  Si vis pacem, para bellum.
 • Ако търпиш пороците на приятеля си, правиш ги свои.
  Amici vitia si feras, facis tua.
 • Ако искаш да бъдеш обичан – обичай!
  Si vis amari ama!

Б[редактиране]

 • Благоденствието на пациента е най-висш закон.
  Salus aegroti suprema lex.
 • Бог от машина. — т.е. неочаквана намеса на висша сила, разрешаваща проблемите
  Deus ex machina
 • Бързай бавно! — девиз на Август Цезар
  Festina lente!
 • Без пари всичко е напразно!
  Absque argento omnia vana!

В[редактиране]

 • Виното и музиката радват сърцето.
  Vinum et musica laetificant cor.
 • Време е за пиене. Сега е време да пием.
  Nunc est bibendum.
 • Времето разкрива истината.
  Veritatem dies aperit
 • Всичко омръзва, парите - никога!
  Omnis distaedere pecunia nunquam!
 • Всеки е ковач на своята съдба.
  Faber quisque suae fortunae.
 • Вярвай, но гледай на кого!
  Fide sed cui vide!

Г[редактиране]

 • Глас народен – глас божи.
  Vox populi, vox dei.
 • Глупаците имат навика да си пишат имената навсякъде. — по Сенека
  Nomina stultorum scribuntur ubique locorum
 • Горко на победените.
  Vae victis.
 • Винаги верен (готов). — понастоящем е девиз на Морската пехота на САЩ, съкратено: SEMPER FI
  Semper Fidelis.

Д[редактиране]

 • Да започнем с най-важното
  Аb Iove principium.
 • Дай ми фактите и ще ти дам правото.
  Da mihi factum, dabo tibi ius.
 • Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.
  Bis vincit, qui se vincit in victoria!
 • До победата не говорят за триумф.
  Ante victoriam ne canas triumphum.
 • Доброто начало е половината от работата.
  Initium bonum est dimidium facti.
 • Дойдох,видях,покорих.
  Veni,vidi,vici.
 • Докато болният е в съзнание, все още има надежда.
  Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur.
 • Докато дишам се надявам.
  Dum spiro, spero.
 • Дружбата, скрепена на чаша, в повечето случаи е нестабилна.
  Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea est.
 • Думите инструктират, примера води
  Verba docent, exempla trahunt.
 • Думите отлитат, написаното остава
  Verba Volant, Scripta manent.
 • Дървото се познава по плода
  E fructu arbor cognoscitur.

Е[редактиране]

 • Един път написано, десет пъти прочетено.
  Semel scriptum, decies lectum
 • Един свидетел не е свидетел.
  Testis unus, testis nullus.
 • Едната ръка мие другата.
  Manus manum lavat.

Ж[редактиране]

 • Изкуството е вечно, животът кратък.
  Ars longa, vita brevis.
 • Жребият е хвърлен.
  Alea iacta est

З[редактиране]

 • За закъснелите остават кокалите.
  Tarde venientibus ossa.
 • За обществена полза.
  Pro bono publico.
 • Завистта е враг на честта.
  Hostis honori invidia
 • Законът е суров, но е закон.
  Dura lex, sed lex.
 • Здравей, цезарю! Отиващите на смърт те приветстват. — поздрав на гладиаторите към императора
  Ave, Caesar (imperator)! Morituri te salutant!

И[редактиране]

 • И да отпечаташ тайната, истината ще е скрита.
  Imprimatur secretum veritas misterium
 • И след лоша жътва трябва да се сее.
  Et post malam segetem serendum.
 • Истината е във виното. — т.е. алкохолното опиянение кара хората да говорят истината
  In vino veritas.
 • Истината ражда ненавист, а подлизурството – приятели.
  Veritas odium parit obsequim amicos.
 • Историята е учителка на живота.
  Historia vitae magistra
 • Истинската победа е тогава, когато врагът се признае за победен.
  Victoria nulla Quam quae confessos animo quoque subjugat hostes.
 • Истината ще ни освободи. — девиз на тамплиерите
  Veritas vos liberabit.

К[редактиране]

 • Клин клина избива.
  Cuneos cuneum trudit
 • Кой ще пази пазачите?
  Quis custodiet ipsos custodes?
 • Краткият живот на човека е достатъчно дълъг, за да се живее добре и честно.
  Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum.
 • Където има пушек, там има огън.
  Ubi fumus, ibi ignis.
 • Където е медът (сладостта), там е и горчивината.
  Ubi mel, ibi fel.
 • Капката копае камъка не със сила, а с постоянство.
  Gutta cavat lapidem non vi, set saepe cadendo.

Л[редактиране]

 • Любовта побеждава всичко.
  Omnia vincit amor.

М[редактиране]

 • Медицината е най-благородното изкуство.
  Omnium artium medicina nobilissima est.
 • Младостта е вятър.
  Juventus ventus.

Н[редактиране]

 • На бедните хора не им достига много, на алчните – всичко.
  Desunt inopiae multa, avaritiae omnia
 • Написаното остава.
  Litera scripta manet
 • Не влизаме два пъти в една и съща река.
  In idem flumen bis non descendimus
 • Не се отчайвай, уповавай се на Бога.
  Nil desperandum, auspice Deo.
 • Нека бъде светлина.
  Fiat lux.
 • Непознаването на закона не е извинение.
  Ignorantia legis non excusat.
 • Никога не се предавай.
  Nil desperandum.
 • Никой не трябва да носи отговорност за невъзможни неща.
  Ad impossibilia nemo tenetur.
 • Нищо не е толкова необходимо, както медицината.
  Nulla res tam necessaria est quam medicina.
 • Нищо не съхне по-бързо от сълза.
  Nihil lacrima citius arescit.
 • Нищо освен най-доброто не е достатъчно. — мото на "Евертън" ФК
  Nil satis nisi optimum.
 • Няма вечно да е лято. — т.е. готви се и за трудни времена
  Non semper erit aestas.
 • Няма гладък път от земята към звездите.
  Non est ad astra mollis e terris via.
 • Няма медицина без латински.
  Nulla est medicina sine lingua Latina.
 • Няма правило без изключение.
  Nulla regula sine exceptione.
 • Няма такава безсмислица, която да не се проповядва от някой философ.
  Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum.

О[редактиране]

 • О, времена! О, нрави! — по Цицерон
  O tempora! O mores!
 • Обединени в различието. — мото на Европейския съюз
  In Varietate Concordia.
 • Опитваш се да пробиеш небето с глава.
  Caelum capite perrumpere conaris.
 • Орелът не лови мухи
  Aquila non captat muscas.
 • От море, до море. — понастоящем мото на Канада
  A mari usque ad mare.

П[редактиране]

 • Пести време!
  Tempori parce!
 • Плодовете на науката са сладки, корените – горчиви.
  Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
 • Победата е там, където има съгласие.
  Ubi concordia, ibi victoria.
 • Поверяваш овцата на вълка.
  Ovem lupo committis.
 • Повторението е майка на знанието.
  Repetitio est mater studiorum.
 • Прави това, което правиш. — т.е. прави това, което правиш добре
  Age quod agis.
 • Под кожата на агнето често се крие нрав на вълчица.
  Pelle sub agnina latitat mens saepe lupina.
 • Подобните се лекуват с подобни.
  Similia similibus curantur.
 • Помни, че си смъртен.
  Memento mori.
 • Правилна диагноза – успешно лечение.
  Bene diagnoscitur, bene curatur.
 • Приятелят е половината ни душа.
  Amicus animae dimidium.
 • Победата обича подготовката.
  Amat victoria curam.

Р[редактиране]

 • Разделяй и владей.
  Devide et impera.
 • Рим каза, въпросът е приключен.
  Roma locuta, causa finita

С[редактиране]

 • С едната ръка държи камък, а с другата протяга хляб.
  Altera manu fert (tenet) lapidem, panem ostentat altera.
 • Слава на победените!
  Gloria victis!
 • Славата променя нравите!
  Honores mutant mores!
 • Слепият не съди за цветовете.
  Caecus non iudicat de colore.
 • Спокойствието е най-доброто лекарство.
  Optimum medicamentum quies est.
 • Среброто е по-евтино от злато, златото е по-евтино от добродетелта.
  Vilius argentum est auro, virtutibus aurum.
 • Старите хора стават за втори път деца.
  Bis pueri senes.
 • С този знак ще победиш.
  In Hoc Signo vinces.
 • Съдбата се страхува от храбрите, а потиска страхливите.
  Fortuna fortes metuit, ignavos premit.
 • Съдбата обича смелите.
  Fortuna favet fortibus.

Т[редактиране]

 • Така преминава световната слава.
  Sic transit gloria mundi.
 • Те осъждат това, което не разбират.
  Damnant quod non intellegunt.
 • Това, което за един е лекарство, за другиго е отрова.
  Quod medicina aliis, aliis est acre venenum.
 • Този, който дава малко няма право да иска много.
  Qui vult dare parva non debet magna rogare.
 • Трима правят компания.
  Tres faciunt collegium.
 • Трябва да очакваш от другия това, което му направиш.
  Ab alio axspectes, alteri quod feceris.

У[редактиране]

 • Улови мига!
  Carpe diem!
 • Управниците са смъртни, държавата е вечна.
  Principes mortales, respublica aeterna.
 • Утре, утре, винаги утре и така минава животът.
  Cras, cras et semper cras et sic dilabitur aetas.
 • Учиш рака да върви напред.
  Cancrum recta ingredi doces.
 • Учиш рибата да плува.
  Piscem natare doces.

Ч[редактиране]

 • Чашата е погубила повече хора от меча. — т.е. пиянството е погубило повече, отколкото войните
  Plures crapula quam gladius.
 • Чистата съвест се надсмива на лъжливите слухове.
  Conscia mens recti famae mendacia ridet.
 • Човек за човека е вълк.
  Homo homini lupus est.
 • Човешко е да се греши.
  Humano errare est.

Щ[редактиране]

 • Щастието спохожда смелите.
  Audaces fortuna iuvat.
 • Щастлив е не този, който има което желае, а този, който не желае това, което няма.
  Beatus non qui habet, quae cupit, sed qui non cupit, quae non habet.


Свързани страници


Външни препратки