Направо към съдържанието

Уилям Лайън Фелпс

От Уикицитат

Уилям Лайън Фелпс (англ. William Lyon Phelps, 1865—1943), американски писател, критик и преподавател в Йейлския университет.


 • Ако аз управлявах този свят, щеше да вали само между 2 и 5 сутринта. И всеки, който е бил по това време навън, щеше да се измокри.
  If I were running the world I would have it rain only between 2 and 5 a.m. Anyone who was out then ought to get wet.
по повод гуляйджийския живот на студентите


 • Ако развиете абсолютното чувство за увереност, каквото може да бъде дадено от една мощна вяра, тогава можете да постигнете почти всичко, включително и такива неща, които за другите хора със сигурност са невъзможни.
  If you develop the absolute sense of certainty that powerful beliefs provide, then you can get yourself to accomplish virtually anything, including those things that other people are certain are impossible.


 • Ако щастието се състоеше единсвено във физическата лекото и свободата от грижи, то най-щастливият индивид би следвало да бъде не мъж или жена, а както си мисля: американската крава.
  If happiness truly consisted in physical ease and freedom from care, then the happiest individual would not be either a man or a woman; it would be, I think, an American cow.


 • Бог ми говори не чрез гръмотевици и земетресения, не чрез океани и звезди, а чрез Сина човешки, и говори на език, пригоден за моето несъвършено зрение и слух.
  God speaks to me not through the thunder and the earthquake, nor through the ocean and the stars, but through the Son of Man, and speaks in a language adapted to my imperfect sight and hearing.


 • Винаги, когато е възможно, едно момче трябва да си избере някакво занятие, дори и да не се нуждае от пари.
  Whenever it is possible, a boy should choose some occupation which he should do even if he did not need the money.


 • Деля читателите на две категории: тези, които четат, за да запомнят и тези, които четат, за да забравят.
  I divide all readers into two classes: those who read to remember and those who read to forget.


 • Една от тайните на живота е да поддържаме своето интелектуално любопитство изострено.
  One of the secrets of life is to keep our intellectual curiosity acute.


 • Животът с всички всички негови тъги, грижи, трудности и скърби е по-интересен от спокойствието на домашните говеда, и поради това по-желан. Колкото е по-интересен, толкова е по-щастлив.
  Life, with all its sorrows, cares, perplexities and heartbreaks, is more interesting than bovine placidity, hence more desirable. The more interesting it is, the happier it is.


 • Кажете на някой човек, чиято къща е в огън, да вика умерено за помощ; кажете на някоя майка да измъква детето си умерено бавно от пожара, в който е попаднало; но не ме карайте аз да използвам умереност.
  Tell a man whose house is on fire to give a moderate alarm; tell the mother to gradually extricate her babe from the fire into which it has fallen; but urge me not to use moderation.


 • Могат да ви лишат от парите, от работата, от дома, но запомнете – никой не може да ви лиши от вашата чест.
  You can be deprived of your money, your job and your home by someone else, but remember that no one can ever take away your honor.


 • Можете да научите повече за човешката природа от четенето на Библията, отколкото от живота в Ню Йорк.
  You can learn more about human nature by reading the Bible than by living in New York.


 • Наблюдава се странно нежелание от страна на повечето хора да признаят, че се наслаждават на живота.
  There is a strange reluctance on the part of most people to admit they enjoy life.


 • Най-щастливите хора са тези, които имат че най-интересните мисли. Тези, които решават да използват свободното си време като средство за умственото развитие, които обичат хубавата музика, добрите книги, хубавите фотографии, добрата компания, добрия разговор, са най-щастливите хора в света. И те са не щастливи само за себе си, те носят щастие и за другите.
  The happiest people are those who think the most interesting thoughts. Those who decide to use leisure as a means of mental development, who love good music, good books, good pictures, good company, good conversation, are the happiest people in the world. And they are not only happy in themselves, they are the cause of happiness in others.


 • Невероятната пъргавина на котката се балансира деликатно от нейната способност да си почива. Всяко домакинство трябва да има котка, не само за украса или като ценност, а защото почиващата си котка е истинско лекарство за раздразнителните, напрегнати или неспокойни мъже и жени.
  The amazing activity of the cat is delicately balanced by his capacity for relaxation. Every household should contain a cat, not only for decorative and domestic values, but because the cat in quiescence is medicinal to irritable, tense, tortured men and women.


 • Не мога да обясня на друг радостта и щастието, които получавам от преподването. Това е повече от професия, това е обсебване, призвание, това е страст, защото аз обичам да преподавам … Обичам да преподвам така както художникът обича да рисува, както певецът обича да пее, както музикантът обича да свири. Всеки силен човек обича да участва в състезания.
  I cannot explain to another the joy and the happiness I get out of teaching. It is more than a profession, an occupation, a vocation, a struggle; it is a passion, for I love to teach. … I love to teach as a painter loves to paint, as a singer loves to sing, and as a musician loves to play. Every strong man loves to run a race.


 • Страхът от живота е любимо заболяване на 20-ти век.
  The fear of life is the favorite disease of the 20th century.


 • Това е окончателния тест за джентълмена: уважението му към този, който не може да му бъде от полза.
  This is the final test of a gentleman: his respect for those who can be of no possible service to him.


 • Убеждението, че младостта е най-щастливото време в живота е в основата си погрешна. Най-щастливият човек е този, който има най-интересните мисли и ние ставаме все по-щастливи с възрастта.
  The belief that youth is the happiest time of life is founded on a fallacy. The happiest person is the person who thinks the most interesting thoughts, and we grow happier as we grow older.


 • Ценността на една вещ се определя не от това, колко сте готови да платите за нея, както и не от това колко е струвало производството и, а от това, колко ще дадат за нея на търг.


 • Щастлив съм, че моите прадеди са пристигнали с "Мейфлауър", но съм още по-щастлив, че има девет поколения между нас.
  I am glad my ancestors arrived on the Mayflower, but I am gladder that there are nine generations between us.