Направо към съдържанието

Библия

От Уикицитат
Библията
Библията
Библията
Вижте още материали:
В Уикипедия за: Библия
В Общомедия за: Библия
В Уикиречник за: „библия“

Библията е сборник от книги, които християните смятат за свещени. Библията се дели на две части: Стар Завет с послания от преди рождението на Исус Христос и Нов Завет с животоописанието и посланията на Христос и учениците му.


Цитати от Библията[редактиране]


Стар Завет[редактиране]


И срок за всяка работа под небето:
Време за раждане, и време за умиране;
Време за насаждане, и време за изкореняване насаденото;
Време за убиване, и време за изцеляване;
Време за събаряне, и време за градене;
Време за плачене, и време за смеене;
Време за жалеене, и време за ликуване;
Време за разхвърляне камъни, и време за събиране камъни;
Време за прегръщане, и време за въздържане от прегръщането;
Време за търсене, и време за изгубване;
Време за пазене, и време за хвърляне;
Време за раздиране, и време за шиене;
Време за мълчание, и време за говорене;
Време за обичане и време за мразене;
Време за война, и време за мир.
Каква полза за онзи, който работи От онова, в което се труди той?
Видях труда, който даде Бог на човешките чада, за да се трудят в него.
Той е направил всяко нещо хубаво на времето му.
— Книга на Еклисиаста 3:1-11


 • Който обича сребро, не ще се насити от сребро, Нито с дòходи оня, който обича изобилието. И това е суета.
— Книга на Еклисиаста 5:10


— Притчи Соломонови, 23:7


 • Рядко туряй ногата си в къщата на съседа си. Да не би да му досадиш и той да те намрази.
— Притчи Соломонови, 25:17


Нов Завет[редактиране]


 • Вървете след мене и аз ще ви направя ловци на човеци.
— Христос към бъдещите свои ученици в Евангелие от Матея 4:19


 • Дерзайте! Аз съм, не се бойте.
— Христос към учениците си в Евангелие от Матея 14:27


 • Блажени нищите по дух, защото е тяхно царството небесно.
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;
радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата,
понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.
— Христос в Проповедта на планината, в Евангелие от Матея 5:3-12


 • Вие сте светлината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.
— Христос в Евангелие от Матея 5:14


 • Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.
— Христос в Евангелие от Матея 5:13


 • И когато запалят светило, не го слагат под крината, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата светлина сред хората, за да виждат добрите ви дела…
— Христос в Евангелие от Матея 5:15-16


 • Чули сте, че е било казано: "Око за око, зъб за зъб". А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. На тогава, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.
— Христос в Евангелие от Матея 5:38-41


 • Дай на оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем.
— Христос в Евангелие от Матея 5:42


 • Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си". Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят … Защото, ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?
— Христос в Евангелие от Матея 5:43,44,46,47


 • И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
— Христос в Евангелие от Матея 5:48


 • И когато се молиш, не бъди като лицемерите; защото те обичат да застават и да се молят по синагогите и по кръстовищата, за да ги видят хората. Истина ви казвам: Те вече получават своята награда. … А когато постите, не бъдете унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат хората, че постят; истина ви казвам: те са получили вече своята награда.
— Христос в Евангелие от Матея 6:5,16


 • Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат.
— Христос в Евангелие от Матея 6:19-20


 • Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.
— Христос в Евангелие от Матея 6:24


 • Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?
— Христос в Евангелие от Матея 6:26


 • Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око.
— Христос в Евангелие от Матея 7:5


 • Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.
— Христос в Евангелие от Матея 7:6


 • Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори – защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.
— Христос в Евангелие от Матея 7:7-8


 • Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде.
— Христос в Евангелие от Матея 8:13


 • Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.
— Христос в Евангелие от Матея 12:43-45


 • Каква полза за човека, ако спечели целия свят, но изгуби душата си?
— Христос в Евангелие от Матея 16:26


 • Защото ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тази планина: 'Премести се оттука там', и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.
— Христос в Евангелие от Матея 17:20


 • Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разходите, дали ще има с какво да я доизкара?
— Христос в Евангелие от Лука 14:28


 • На всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.
— Христос в Евангелие от Матея 25:29


 • И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за нас! И като ги видя, рече им: Идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се. И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога, и падна на лице при нозете на Исуса и Му благодареше. И той бе самарянин. А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? A где са деветимата? Не намериха ли се други да се върнат и въздадат слава на Бога, освен тоя иноплеменник? И рече му: Стани и си иди; твоята вяра те изцели.
— Христос в Евангелие от Лука 17:12-19


 • О, неразумни и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците!
— Христос в Евангелие от Лука 24:25, към емауските пътници, които вървяха цял ден с него и не го познаха


 • Няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве.
— Христос в Евангелие от Лука 8:17


 • Внимавайте как слушате; защото който има, нему ще се даде; а който няма, от него ще се отнеме и това, което мисли че има.
— Христос в Евангелие от Лука 8:18


 • Къде е вярата ви?
— Христос в Евангелие от Лука 8:25


 • Божието царство не иде така щото да се забелязва; нито ще рекат: Ето тук е! или Там е! защото, ето Божието царство е всред вас.
— Христос в Евангелие от Лука 17:20-21


 • …Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
— Христос в Евангелие от Йоана 8:32


 • …Всеки, който върши грях, слуга е на греха
— Христос в Евангелие от Йоана 8:34


 • …Искате да Ме убиете, защото за Моето учение няма място във вас.
— Христос в Евангелие от Йоана 8:37


 • Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето учение.
— Христос в Евангелие от Йоана 8:43


 • А понеже Аз говоря истината, вие не Ми вярвате.
— Христос в Евангелие от Йоана 8:45


 • ...Докато е ден; иде нощ...
— Христос в Евангелие от Йоана 9:4


 • Ти що казваш за Него, като ти е отворил очите? И той рече: Пророк е.
— Христос в Евангелие от Йоана 9:17


 • Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, овчар е на овцете. Нему вратарят отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му. А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите.
— Христос в Евангелие от Йоана 10:1–5


 • Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.
— Христос в Евангелие от Йоана 10:11


 • Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправдата не се радва, а се радва на истината; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада
— ап.Павел в 1-во Послание до Коринтяните, 13-та глава


 • Всичко у вас да става с любов.
— ап.Павел в 1-во Послание до Коринтяните,16:14


 • Едно само правя: като забравям що е зад мене и силно се стремя към това, що е пред мене.
— ап.Павел в Послание до Филипяните, 3:13


Цитати за Библията[редактиране]


 • Библията не ни учи на това как е устроено небето; Тя ни учи как да възлезем на Небето.
Галилео Галилей


 • Мисля, че никога не ще дадем на народа нещо по-добро от Писанието… Неговият вкус става понятен, когато започнеш да го четеш, защото в Писанието ще намериш целия човешки живот. Религията е създала изкуството и литературата; всичко, което е било велико от най-дълбока древност, всичко се намира в зависимост от това религиозно чувство, така както и идеята за красотата и идеята за доброто… Поезията на Библията е особено достъпна за чистото въображение… Библията е световна.
Александър Пушкин


 • Можете да научите повече за човешката природа от четенето на Библията, отколкото от живота в Ню Йорк.
Уилям Лайън Фелпс


 • Не се оставям да бъда воден от впечатленията си, а от разума и Светото Писание.
Джон Уесли


 • Основавам всичките си принципи на Библията и на здравия разум.
Джон Уесли


 • Ако не се нуждаеш от други книги освен от Библията, то ти си надминал и Павел, защото той четеше и други книги.
Джон Уесли


 • Между кориците на Библията са отговорите на всички проблеми, които хората срещат.
Роналд Рейгън


 • Чета и углавния кодекс, и Библията. Библията е жестока книга. Може би най-жестоката, която е била писана някога.
Жорж Сименон


 • Така го разбирам аз: може Библията да е измислена Господ, но е записана от хората. И както във всичко, което хората пишат, например във вестниците, същността я предават правилно, но някои подробности – неточно.Маргарет Атууд, из романа "Наричаха я Грейс"


Сродни страници[редактиране]