Направо към съдържанието

Соломон

От Уикицитат
 • „Жената е по-сладка от живота и по-горчива от смъртта.“
 • „Кроткият отговор отвръща гнева, а оскърбителната дума възбужда яростта.“
 • „Жената е сянка — гониш ли я бяга, бягаш ли — гони те.“

Притчи на цар Соломон

[редактиране]
 • „Който дава на бедняка, няма да обеднее.“
 • Страх от Господа е начало на (главна част от) мъдростта Притчи Соломонови 1:7
 • Господ дава мъдрост, из устата Му излизат знание и разум. Притчи 2:6
 • Не мисли себе си за мъдър; Бой се от Господа, и отклонявай се от зло. Притчи 3:7
 • Блажен оня човек, който е намерил мъдрост, И човек, който е придобил разум. Притчи 3:13
 • Не въздържай доброто от ония, на които се дължи, Когато ти дава ръка да <им> го направиш. Притчи 3:27
 • Не измисляй зло против ближния си, Който с увереност живее при тебе. Притчи 3:29
 • Не се карай с някого без причина Като не ти е направил зло. Притчи 3:30
 • Главното е мъдрост; затова придобивай мъдрост, и при всичко, що си придобил, придобивай разум. Притчи 4:7
 • Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота. Притчи 4:23
 • Обмисляй внимателно пътеката на нозете си, И всичките ти пътища нека бъдат добре уредени. Притчи 4:26
 • Пътищата на човека са пред очите на Господа, И Той внимателно измерва всичките му пътеки. Притчи 5:21
 • Оня, който прелюбодействува с жена е безумен. Който прави това би погубил душата си. Притчи 6:32
 • Мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни, и всичко желателно не се сравнява с нея. Притчи 8:11
 • Страх от Господа е да се мрази злото. Притчи 8:13
 • Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум. Притчи 9:10
 • Мъдър син радва баща си. А безумен син е тъга за майка си.Притчи 10:1
 • Съкровища <придобити> с неправда не ползуват; А правдата избавя от смърт. Притчи 10:2
 • Ленивата ръка докарва сиромашия, А трудолюбивата ръка обогатява.Притчи 10:4
 • Който ходи непорочно, ходи безопасно. Притчи 10:9
 • Омразата повдига раздори, а любовта покрива всички грешки. Притчи 10:12
 • В многото говорене грехът е неизбежен. Притчи 10:19
 • Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените. Притчи 11:2
 • Който презира ближния си е малоумен. Притчи 11:12
 • Където няма мъдро ръководене, народът пропада, а в многото съветници има безопасност. Притчи 11:14
 • Милостивият човек прави добро на себе си. Притчи 11:17
 • Както е златна халка на носа на свиня, така е красивата, но безразсъдна жена. Притчи 11:22
 • Който уповава на богатството си, ще падне; Притчи 11:28
 • Ръката на трудолюбивите ще властвува, а ленивите ще бъдат подчинени. Притчи 12:24
 • Душата на ленивия желае и няма, А душата на трудолюбивите ще се насити. Притчи 13:4
 • Поуката на мъдрия е извор на живот. Притчи 13:14
 • Всеки благоразумен човек работи със знание, А безумният разсява глупост. Притчи 13:16
 • Злото преследва грешните. Притчи 13:21
 • Добрият оставя наследство на внуците си, а богатството на грешния се запазва за праведния. Притчи 13:22
 • Всяка мъдра жена съгражда дома си, А безумната го събаря със собствените си ръце.Притчи 14:1
 • Дето няма волове, яслите са чисти, Но в силата на воловете е голямото изобилие. Притчи 14:4
 • Простият вярва всяка дума, а благоразумният внимава добре в стъпките си. Притчи 14:15
 • От всеки труд има полза, а от бъбренето с устните само оскъдност. Притчи 14:23
 • В страха от Господа има силна увереност. Притчи 14:26
 • Страхът от Господа е извор на живот, за да се отдалечава човек от капана на смъртта. Притчи 14:27
 • Който не се гневи бързо, показва голямо благоразумие, а който лесно се гневи проявява безумие. Притчи 14:29
 • Мек отговор отклонява от ярост, a оскърбителната дума възбужда гняв. Притчи 15:1
 • Очите Господни са на всяко място и наблюдават злите и добрите.Притчи 15:3
 • В дома на праведния има голямо изобилие, а в доходите на нечестивия - загриженост. Притчи 15:6
 • Сърцето на разумния търси знание. Притчи 15:14
 • За наскърбения всичките дни са зли. Притчи 15:15
 • По-добро е малкото със страх от Господа, отколкото много съкровища с безпокойствие. Притчи 15:16
 • По-добра е гощавката от зеле с любов, отколкоот охранено говедо с омраза. Притчи 15:17
 • Користолюбивият (алчният) разрушава дома си, а който мрази подкупи ще живее. Притчи 15:27
 • Деца на децат са венец на старците и бащите са слава на чадата им.Притчи 17:6
 • По-добре да срещне някого мечка лишена от малките си, отколкото безумен човек в буйството му.Притчи 17:12
 • Който въздава зло за добро, злото не ще се отдалечи от дома му.Притчи 17:13
 • Приятел обича всякога и е роден като брат за време на нужда. Притчи 17:17
 • Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите. Притчи 17:22
 • Който се изолира от другите, търси само своето желание и се противи на всеки здрав разум.Притчи 18:1
 • Смърт и живот има в силата на езика; Притчи 18:21
 • Който е намерил съпруга намерил е добро и е получил благоволение от Господа. Притчи 18:22
 • Има приятел, който се държи по-близко и от брат.Притчи 18:24
 • Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан; Притчи 19:9
 • Къща и богатство се оставят наследство от бащите, но благоразумна жена е от Господа.Притчи 19:14

Еклесиаст

[редактиране]
 • Няма нищо ново под слънцето. Еклесиаст 1:9
 • Мъдростта превъзхожда безумието, както светлината превъзхожда тъмнината. Еклесиаст 2:13
 • Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Еклесиаст 3:1
 • Той (Бог) е направил всяко нещо хубаво на времето му; Еклесиаст 3:11
 • Всичко което прави Бог ще бъде вечно; Не е възможно да се прибави на него, нито да се отнеме от него;Еклесиаст 3:14
 • Каквото съществува е станало вече и каквото ще стане е станало вече. Еклесиаст 3:15
 • По-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си;Еклесиаст 4:9
 • Горко на оня, който е сам когато падне и няма друг да го дигне. Еклесиаст 4:10
 • Тройното въже не се къса лесно. Еклесиаст 4:12
 • По-добре да се не обричаш, отколкото да се обречеш и да не изпълниш. Еклесиаст 5:5
 • По-добре е да гледаш с очите си, отколкото да блуждаеш с желанието си.Еклесиаст 6:9
 • Добро име струва повече от скъпоценно миро. Еклесиаст 7:1
 • По-предпочително е свършването на работата, отколкото започването й.Еклесиаст 7:8
 • Във време на благоденствие бъди весел, а във време на злополука бъди разсъдлив;Еклесиаст 7:14
 • Не ставай прекалено праведен и не мисли себе си за прекалено мъдър; Защо да се погубиш?Еклесиаст 7:16
 • Наистина няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши. Еклесиаст 7:20
 • Не обръщай внимание на всичките думи, които се говорят;Еклесиаст 7:21
 • Мъдростта струва повече от силата; Еклесиаст 9:16
 • Мъдростта струва повече от военните оръжия; Еклесиаст 9:18
 • Умрели мухи правят мирото на мировареца да вони и да кипи;Еклесиаст 10:1
 • Разумът на мъдрия е в десницата му, а разумът на безумния в левицата му.Еклесиаст 10:2
 • Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш! Еклесиаст 11:1
 • Който се взира във вятъра няма да сее и който гледа на облаците няма да жъне. Еклесиаст 11:4
 • Помни Създателя си в дните на младостта си;Еклесиаст 12:1
 • Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека.Еклесиаст 12:13

Песен на Песните

[редактиране]
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Соломон