Направо към съдържанието

Арнолд Шварценегер

От Уикицитат

Арнолд Шварценегер (англ. Arnold Schwarzenegger, р.1947) е американски актьор и културист от австрийски произход и губернатор на щата Калифорния (2003–2011).


За себе си

[редактиране]
 • Ако е трудно да се запомни, ще бъде още по-трудно да се забрави.
  If it's hard to remember, it'll be difficult to forget.


 • За мен най-лошото е да бъда като всички останали. Ненавиждам това.
  The worst thing I can be is the same as everybody else. I hate that.


 • Мария е най-добрата причина да се връщам вкъщи.
  Maria is the best reason to come home.
  става въпрос за съпругата му Мария Шрайвър


 • Направих своя справедлив дял от грешки.
  I made my fair share of mistakes.


 • Наранил съм толкова много хора.
  I hurt so many people.


 • Хората трябва да решат със собствения си ум какво да мислят за мене.
  People should make up their own mind about what they think of me.


 • Част от информацията аз просто пазя за себе си.
  Some information I just keep to myself.За живота

[редактиране]
 • Ако животът ми беше филм, никой нямаше да му повярва.
  If my life was a movie, no one would believe it.


 • Никога не бих сменил живота си с нечий друг.
  I would never exchange my life with anybody else's.


 • Според мен животът означава непрекъснато да бъдете гладни. Смисълът на живота не е просто да съществувате и да оцелявате, а да се движите напред, да израстват, да постигате, да превъзмогвате.
  For me life is continuously being hungry. The meaning of life is not simply to exist, to survive, but to move ahead, to go up, to achieve, to conquer.


За характера

[редактиране]
 • Силата не идва от победата. Вашите битки развиват силните ви страни. Когато минавате през трудности и вземате решение да не се предавате, това е именно силата.
  Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength.


 • Ами, нали знаете, аз съм вечен оптимист.
  Well, you know, I'm the forever optimist.


 • В нашето общество жените, които събарят бариерите, са именно тези, които пренебрегват границите.
  In our society, the women who break down barriers are those who ignore limits.


 • Въобще не търся съчувствие.
  I'm not looking for sympathy at all.


 • Заучената безпомощност е реакция, с която се предавате, отговор, с който се отказвате, произтичащ от убеждението, че каквото и да се случи, няма никакво значение.
  Learned helplessness is the giving-up reaction, the quitting response that follows from the belief that whatever you do doesn't matter.


 • Не страдам за нищо, което съм изгубил.
  I don't suffer of anything that I've lost.


 • Съпротивлението, с което се бориш в залата, и съпротивата, която преодоляваш в живота, са единствените, които могат да изградят силен характер.
  The resistance that you fight physically in the gym and the resistance that you fight in life can only build a strong character.


 • Това, пред което сме изправени, може да изглежда непреодолимо. Но аз научих нещо през всички тези година на тренировки и състезания. Научих нещо от всички тези упражнения и повторения, когато си мислех, че не мога да вдигна и грам допълнителна тежест. Това, което научих е, че ние винаги сме по-силни, отколкото си мислим.
  What we face may look insurmountable. But I learned something from all those years of training and competing. I learned something from all those sets and reps when I didn't think I could lift another ounce of weight. What I learned is that we are always stronger than we know.


За успеха

[редактиране]
 • Започвам нашироко, разгръщам още повече и никога не гледам назад.
  Start wide, expand further, and never look back.


 • Знам, че отново излязох победител в края на шейсетте. Знам, че бях предопределен за големи неща. Хората ще кажат, че този начин на мислене въобще не е скромен. Съгласен съм. Скромността не е дума, която се отнася по някакъв начин за мен. И се надявам да не бъде никога.
  I knew I was a winner back in the late sixties. I knew I was destined for great things. People will say that kind of thinking is totally immodest. I agree. Modesty is not a word that applies to me in any way – I hope it never will.


 • Когато дойдох в Америка, исках да вляза във филмовия бизнес. И първото, което чух, беше: "Това е невъзможно." Казваха ми, че имам акцент и какво било това име Шварцен, Шницел или нещо подобно. Казваха ми, че е невъзможно името Шварценегер да стане име на звезда в киното. Обаче аз исках да направя точно това и в крайна сметка успях. Станах най-скъпоплатеният актьор и то само защото отказах да послушам песимистите.
из телевизионното шоу "Стажантът"


 • Колкото повече сте успели, толкова повече ще ви нападат. Но за всяко нападение си има защита. И когато някой ви постави в уязвима позиция, трябва да измислите как да се измъкнете. Това е важното.
из телевизионното шоу "Стажантът"


 • Неуспехът не е опция. Всеки трябва да успее.
  Failure is not an option. Everyone has to succeed.


 • Ограничението е умът. Ако умът може да си представи, че можете нещо, вие го можете – толкова дълго, докато му вярвате на 100 процента.
  The mind is the limit. As long as the mind can envision the fact that you can do something, you can do it, as long as you really believe 100 percent.


 • Това, което трябва да правите, за да успеете, е да си изградите представата за този, който искате да бъдете, а след това да се вживеете в образа, като че ли вече е истина.
из телевизионното шоу "Стажантът"


 • Това, което човек трябва да направи, е да си създаде представа кой иска да бъде, и да заживее с тази представа все едно, че вече се е сбъднала.
из книгата "Сто начина да мотивираш себе си"


За Америка

[редактиране]
 • Ако работите здраво и играете по правилата, тази страна [Америка] е наистина отворена за вас. Можете да постигнете всичко.
  If you work hard and play by the rules, this country is truly open to you. You can achieve anything.


 • Америка е най-хубавото място в света. Тук възможностите са безкрайни. Но ключовият момент е, че трябва да си гладен и да имаш силата да преодолееш прага си на болка. В една сцена от "Конан Варварина" аз трябваше да пълзя по едни скали. Лактите ми кървяха, а режисьорът поиска да го заснемем отново. И тогава си казах, че това е без значение, защото болката е временна, а филмът ще остане завинаги.
из телевизионното шоу "Стажантът"


 • Без значение от националност, религия или етническа принадлежност, Америка изважда най-доброто у хората.
  No matter the nationality, no matter the religion, no matter the ethnic background, America brings out the best in people.


 • Всичко, което имам, моята кариера, успеха ми, семейството ми, го дължа на Америка.
  Everything I have, my career, my success, my family, I owe to America.


 • Вярвам с цялото си сърце, че Америка си остава "Голямата идея", която вдъхновява света. Привилегия е да се родиш тука. Чест е да станеш неин гражданин. Истински подарък е да създадете семейство тук, да гласувате тук, да живеете тук.
  I believe with all my heart that America remains 'the great idea' that inspires the world. It is a privilege to be born here. It is an honor to become a citizen here. It is a gift to raise your family here, to vote here, and to live here.


 • Докато съм жив няма да забравя този ден…, когато вдигнах ръка и положих клетва за гражданство. Знаете ли колко горд бях тогава? Бях толкова горд, че цял ден се разхождах с американското знаме на раменете си.
  As long as I live, I will never forget that day… when I raised my hand and took the oath of citizenship. Do you know how proud I was? I was so proud that I walked around with an American flag around my shoulders all day long.


 • Както знаете аз съм имигрант. Дойдох тук като имигрант и това, което ми даде възможности, което ме доведе да бъда днес тук, са отворените обятия на американците. Аз бях приет. Аз бях допуснат от Америка.
  As you know, I'm an immigrant. I came over here as an immigrant, and what gave me the opportunities, what made me to be here today, is the open arms of Americans. I have been received. I have been adopted by America.


 • Мисля, че американците са големи патриоти.
  I think Americans are very patriotic.


 • Моите собствени мечти за щастие се сбъднаха в тази велика държава. Станах Мистър Вселена, станах успешен бизнесмен. И въпреки, че някои хора да казват, че все още говоря с лек акцент, достигнах върха на актьорската професия.
  My own dreams fortunately came true in this great state. I became Mr. Universe; I became a successful businessman. And even though some people say I still speak with a slight accent, I have reached the top of the acting profession.


 • Роден съм в Европа… и съм пътувал по целия свят. Мога да ви кажа, че няма нито едно място, нито една, които да са по-състрадателни, по-щедри, по-приемащи, по-приветливи от Съединените американски щати.
  I was born in Europe... and I've traveled all over the world. I can tell you that there is no place, no country, that is more compassionate, more generous, more accepting, and more welcoming than the United States of America.


 • Свободата е право, защитавано до край със саможертвата на американските военнослужещи мъже и жени.
  Freedom is a right ultimately defended by the sacrifice of America's servicemen and women.


 • Тази страна не прави разлика между хората, независимо къде сте се родили, независимо кои са били родителите ви, независимо дали не можете, като мене, да говорите английски, докато сте в двайсетте си години.
  In this country, it doesn't make any difference where you were born. It doesn't make any difference who your parents were. It doesn't make any difference if, like me, you couldn't even speak English until you were in your twenties.


 • Успехът, който съм постигнал в културизма, игралните филми и бизнеса не биха били възможни без щедростта на американския народ и свободата тука да преследваш мечтите си.
  The success I have achieved in bodybuilding, motion pictures, and business would not have been possible without the generosity of the American people and the freedom here to pursue your dreams.


За образованието

[редактиране]
 • Знаете ли, няма нищо по-важно от образованието, защото никъде другаде залозите не са по-големи; нашето бъдеще зависи от качеството на образованието на децата ни днес.
  You know, nothing is more important than education, because nowhere are our stakes higher; our future depends on the quality of education of our children today.


 • Силно вярвам в образованието, защото когато израснах в Австрия – когато растях в Австрия, получих много добро образование. И имах големи учители.
  I am a big believer in education, because when I grew up in Austria – when I grew up in Austria I had a great education. I had great teachers.


За политиката

[редактиране]
 • Бъдещето е зелена енергия, устойчиво развитие, възобновяеми енергийни източници.
  The future is green energy, sustainability, renewable energy.


 • Време е да спрете да мислите за Републиканската партия като за изключителен клуб, където още на вратата ви проверяват идеологическата карта, и да започнете да мислите как да привлечете повече решителни лидери…
  It's time to stop thinking of the Republican Party as an exclusive club where your ideological card is checked at the door, and start thinking about how we can attract more solution-based leaders… • Теди Рузвелт е все още герой сред природозащитниците заради своята природозащитна политика.
  Teddy Roosevelt is still a hero among environmentalists for his conservationist policies.


 • Чувствам се добре, защото вярвам, че съм увеличил вярата на хората в тяхното правителство.
  I feel good because I believe I have made progress in rebuilding the people's trust in their government.


 • Говоря директно на хората и знам, че хората от Калифорния искат по-добро управление. Те искат да имат по-силно лидерство. Искат да има някой, който да ги представлява. И няма значение дали е демократ или републиканец, млад или стар.
  I speak directly to the people, and I know that the people of California want to have better leadership. They want to have great leadership. They want to have somebody that will represent them. And it doesn't matter if you're a Democrat or a Republican, young or old.


 • Един от филмите ми се казва "Истински лъжи". Тъкмо така демократите би трябвало да нарекат своето събрание.
  One of my movies was called 'True Lies.' It's what the Democrats should have called their convention.


 • За да възстановим доверието на хората, трябва да реформираме начина, по който работи правителството.
  To restore the trust of the people, we must reform the way the government operates.


 • Калифорния е имала лошата практика винаги да харчи повече пари, отколкото получава.
  California has had a history of always spending more money than it takes in.


 • Като президент Рейгън работеше много добре с демократите, за да постигне големи успехи. Истина е, че той намали размера на правителството, оряза федералните данъци и елиминира много регулиращи разпоредби, но той също така вдигна някои данъци, когато това се наложи.
  As president, Reagan worked very well with Democrats to do big things. It is true that he worked to reduce the size of government and cut federal taxes and he eliminated many regulations, but he also raised taxes when necessary.


 • Когато влезете в кампания и трябва да участвате в толкова много дебати само за да спечелите номинацията на своята партия, вече имате твърде много практика. Научавате се как да излезете от един дебат и да влезете в друг, въпреки допуснатите грешки. Към времето, когато достигнете до големите дебати, вече сте доста добре шлифовани.
  When you campaign and have to participate in so many debates just to the win the nomination of your party, you've had a lot of practice. You get to figure out as you go from one debate to another where you made your mistakes. By the time you get to the big debate you're pretty polished.


 • Когато хората се включват по-активно в работата на правителството, правителството става по-отговорно, нашето общество става по-силно, по-състрадателно и по-добре подготвено за предизвикателствата на бъдещето.
  When the people become involved in their government, government becomes more accountable, and our society is stronger, more compassionate, and better prepared for the challenges of the future.


 • Колко очарователно, че хората от Вашингтон биха предпочели да прекарват времето си в Холивуд, а хората от Холивуд биха предпочели да го прекарват във Вашингтон.
  What's fascinating is, people in Washington would rather spend time in Hollywood, and people in Hollywood would rather spend time in Washington.


 • Мисля, че гей–браковете трябва да са между мъж и жена.
  I think that gay marriage should be between a man and a woman.


 • Не напуснах културизма докато не почувствах, че съм стигнал дотам, докъдето можех да стигна. Същото ще бъде и с моята филмова кариера. Когато почувства, че е дошло подходящото време, ще се отдам на обществено служение. Чувствам, че най-голямата почит идва от хората, служещи на вашата страна.
  I didn't leave bodybuilding until I felt that I had gone as far as I could go. It will be the same with my film career. When I feel the time is right, I will then consider public service. I feel that the highest honor comes from serving people and your country.


 • Ориентирани сме се към бъдещето – ето защо трябва да имаме далновидно правителство.
  We are a forward-looking people, and we must have a forward-looking government.


 • Отношението ми към властта и силата е, че държа изцяло на тях. Хората се нуждаят от някой, който да бди над тях. Деветдесет и пет процента от хората на света се нуждаят от някой, който да им казва какво да правят и как да се държат.
  My relationship to power and authority is that I'm all for it. People need somebody to watch over them. Ninety-five percent of the people in the world need to be told what to do and how to behave.


 • Превърнах се от Терминатор в губернатор.
  I went from being the Terminator to being the governator.


 • Приветствам и търся вашите идеи, но не ми носете малки идеи – донесете ми големи идеи, които да подхождат на нашето бъдеще.
  I welcome and seek your ideas, but do not bring me small ideas; bring me big ideas to match our future.


 • Първото задължение и най-висш дълг на правителството е обществената безопасност.
  Government's first duty and highest obligation is public safety.


За парите

[редактиране]
 • Имам много пари за разлика от другите холивудски знаменитости или атлети, които не са инвестирали много добре.
  I have plenty of money, unlike other Hollywood celebrities or athletes that have not invested well.


 • Парите не ви правят щастливи. Сега имам 50 милиона долара, но съм също толкова щастлив, както когато имах 48 милиона.
  Money doesn't make you happy. I now have $50 million but I was just as happy when I had $48 million.


За филмите

[редактиране]
 • Дойдох в Холивуд и за по-малко от десет години станах една от най-големите екшън звезди на всички времена.
  I came to Hollywood and within a decade I was one of the biggest action stars of all time.


 • Знам, че на много атлети и модели се гледа само като тела. Аз никога не съм бил използван само като тяло.
  I know a lot of athletes and models are written off as just bodies. I never felt used for my body.


 • Мисля, че хората ме гледат на екрана с интерес.
  I think that people are interested seeing me on the screen.


 • Може да крещите по мен, да ме викате на снимки в полунощ, да ме карате да чакам с часове – толкова дълго, колкото е необходимо за перфектния завършек на екранизацията.
  You can scream at me, call me for a shoot at midnight, keep me waiting for hours – as long as what ends up on the screen is perfect.


 • Написаното е важно, но начинът, по който казвате фразата, и паузата, която я съпътства, изразът на лицето – всичко това е много по-важно.
  The writing is important, but the way you say the line and the pause you give it, the facial expression – all of that is very important.


 • С приятеля ми Джеймс Камерън направихме заедно три филма: "Истински лъжи", "Терминатор" и "Терминатор 2". Разбира се това беше в неговия ранен, нискобюджетен, арт-хаус период.
  My friend James Cameron and I made three films together – True Lies, The Terminator and Terminator 2. Of course, that was during his early, low-budget, art-house period.


За спорта

[редактиране]
 • Културизмът е като всеки друг спорт. За да успеете, трябва да му се посветите на 100% – за обучение, диети и психологическа нагласа.
  Bodybuilding is much like any other sport. To be successful, you must dedicate yourself 100% to your training, diet and mental approach.


 • Последните три или четири тренировки карат мускулите да растат. Тази именно зона на болката разделя шампиона от всеки друг, който не е шампион. Това е, което повечето хора нямат: смелостта да продължат и просто да кажат, че ще минат през болката, без значение какво ще се случи.
  The last three or four reps is what makes the muscle grow. This area of pain divides the champion from someone else who is not a champion. That's what most people lack, having the guts to go on and just say they'll go through the pain no matter what happens.


 • Правя същите упражнения, които правех преди 50 години и това все още върши работа. Ям същата храна, с каквато се хранех и преди 50 години и това все още върши работа.
  I do the same exercises I did 50 years ago and they still work. I eat the same food I ate 50 years ago and it still works.


 • Пристрастен съм към упражненията и всеки ден трябва да правя по нещо.
  I'm addicted to exercising and I have to do something every day.


 • Стремях се да бъда най-мускулестия мъж и това ме вкара в киното. То ми донесе всичко, което имам.
  I was striving to be the most muscular man, and it got me into the movies. It got me everything that I have.


 • Тренировките представляват отдушник за потисната от стреса енергия, като по този начин повдигат и духа – също както упражненията подобряват състоянието на тялото.
  Training gives us an outlet for suppressed energies created by stress and thus tones the spirit just as exercise conditions the body.


За стероидите

[редактиране]
 • Вземам стероиди, защото те ми дават 5 допълнителни процента. Жените вземат хапчета (контрацептиви). Нещата са сходни. Аз го правя под лекарски надзор. — 1974
  I take steroids because they help me an extra 5 percent. Women take the (contraception) pill. They are somewhat similar. I do it under a doctor's supervision.


 • Да, аз ги използвах, но не те ме направиха такъв, какъвто съм. Анаболните стероиди ми помагаха да поддържам размера на мускулите си при стриктна диета, подготвяйки се за състезание. — 1977
  Yes I have used them, but no, they didn't make me what I am. Anabolic steroids were helpful to me in maintaining muscle size while on a strict diet in preparation for a contest.


 • Не се притеснявам за това, защото никога не вземам свръхдози. — 1987
  I don't worry about it, because I never took an overdosage.


 • По това време не трябваше да купуваме от черния пазар. Човек можеше да отиде при лекаря си и просто да каже: "Слушай, трябва да натрупам маса, и искам да вземам нещо." Тогава лекарят щеше да каже: "За да е безопасно, прави го 6 седмици преди състезание." И това щеше да бъде. Дозата, която се вземаше тогава, няма и 10 процента от тази, която вземат сега. Може би 5 процента. — 1992
  In those days you didn't have to deal with the black market. You could go to your physician and just say, 'Listen, I want to gain some weight, and I want to take something.' Then the physician would say, 'Do it six weeks before competition, then it will be safe.' And that's what you would do. The dosage that was taken then versus taken now is not even 10 percent. It's probably 5 percent.


Източници