Уикицитат:Цитат на деня/6 януари

От Уикицитат

Юнакът тегло не търпи – / ала съм думал и думам:
Блазе му, който умее / за чест и воля да мъсти

Христо Ботев


Архив:

Тоз, който падне в бой за свобода, / той не умира. Него жалеят
земя и небо, звяр и природа / и певци песни за него пеят.

Христо Ботев

Вдъхни всеки му, о, Боже! / любов жива за свобода
да се бори кой как може / с душманите на народа.

Христо Ботев

Я надуй, дядо, кавала, / след теб да викна – запея
песни юнашки, хайдушки, / песни за вехти войводи…

Христо Ботев

Юнакът тегло не търпи – / ала съм думал и думам:
Блазе му, който умее / за чест и воля да мъсти

Христо Ботев

Обичайте се, но не превръщайте в окови любовта. Тя нека е морето между бреговете на сушите ви.
Джубран Халил Джубран