СПИН

От Уикицитат
Направо към навигацията Направо към търсенето
  • "Мо­е­то же­ла­ние се­га е да прив­ле­ка вни­ма­ни­е­то на хо­ра­та, да разбират, че СПИН не е мръс­на ду­ма, и че се от­на­ся за всич­ки ни. Това не е бо­лест­та на ге­йо­ве­те, не е не­що, от ко­е­то да се сра­му­ва­ме. Най-доб­ро­то не­що, ко­е­то мо­га да нап­ра­вя, е да из­пол­з­вам своя об­раз и глас, за да по­ка­жа то­ва." - Ел Макферсън