Направо към съдържанието

Норман Шварцкопф

От Уикицитат

Генерал Хърбърт Норман Шварцкоф (Herbert Norman Schwarzkopf, 1934–2012), известен още като "Щурмуващият Норман" ("Stormin' Norman") и "Мечката" ("Тhe Bear"), е генерал от Армията на САЩ, командващ Коалиционните сили във Войната в Персийския залив през 1991 г..


 • Ако напуснете това място с думата "дълг", имплантирана в ума ви, ако напуснете с думата "чест" издълбана в душата ви, ако напуснете от любов към родината, гравирана върху сърцето ви, а тогава ще сте достойни да бъдете лидери на 21-ви век … за голямата привилегия и чест … да водите … синовете и дъщерите на Америка
  …If you leave here with the word DUTY implanted in your mind; if you leave here with the word HONOR carved in your soul; if you leave here with love of COUNTRY stamped on your heart, then you will be a twenty-first century leader worthy … of the great privilege and honor … of leading … the sons and daughters of America … [1]
из реч, произнесена пред кадет в Eisenhower Hall Theater на 15 май 1991


 • Ако отиваме на война, психологическите операции ще бъдат несъмнено решаващ момент от всяка кампания, в която сме принудени да се включим.
  If we do go to war, psychological operations are going to be absolutely a critical, critical part of any campaign that we must get involved in. [1] • Всеки истински войник трябва да е против войната. И все пак има неща, за които си струва да се борим.
  Any soldier worth his salt should be antiwar; and still there are things worth fighting for. [2]


 • Истината по въпроса е, че вие винаги знаете какво е правилно да се направи. Трудната част е то наистина да се направи.
  The truth of the matter is that you always know the right thing to do. The hard part is doing it. [2]


 • Истинската смелост е да се страхуваш, но да вървиш напред и да си вършиш работата във всички случаи – това е смелост.
  True courage is being afraid, and going ahead and doing your job anyhow, that’s what courage is. [2] • Колкото повече се потите в мир, толкова по-малко ще кървите във война.
  The more you sweat in peace, the less you bleed in battle. [2]


 • Лидерството е могъща комбинация от стратегия и характер. Но ако трябва да се лишите без едното от двете, нека това е стратегията.
  Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without strategy. [2]


 • Майките и бащите на Америка ще ви дадат своите синове и дъщери … имайки вяра във вас, че няма ненужно да пропилеете живота им. И вие няма да посмеете. Това сама по себе си е тежестта мантията на лидерската позиция. Можете да се окажете човекът, който ще даде заповедите, които ще доведат до гибелта на хиляди и хиляди млади мъже и жени. Това е огромна отговорност. Вие не можете да се провали. Няма да посмеете да се провалите …
  The mothers and fathers of America will give you their sons and daughters … with the confidence in you that you will not needlessly waste their lives. And you dare not. That's the burden the mantle of leadership places upon you. You could be the person who gives the orders that will bring about the deaths of thousands and thousands of young men and women. It is an awesome responsibility. You cannot fail. You dare not fail … [1]
из реч, произнесена пред кадет в Eisenhower Hall Theater на 15 май 1991


 • Можете да научите много повече от негативните примери за лидерство, отколото от положителните. Защото можете да се научите да не го прилагате. И така да се научите как всъщност се прави.
  You learn far more from negative leadership than positive leadership. Because you learn how not to do it. [2]


 • Не се изисква героизъм да командвате мъжете в бой. Необходим е героизъм, за да сте един от онези мъже, които отиват в бой.
  It doesn’t take a hero to order men into battle. It takes a hero to be one of those men who goes into battle. [2]


 • Ние трябва да унищожаваме, а не да атакуваме, не да нанасяме щети, не да обкръжаваме.
  We need to destroy not attack, not damage, not surround. [1]
1991


 • Правете това, което е правилно, а не това, което смятате, че иска главният щаб, или каквото си мислите ще ви представи в по-добра светлина.
  Do what is right, not what you think the high headquarters wants or what you think will make you look good. [2]


 • Професионалният войник разбира, че войната означава убиване на хора, войната означава осакатяване на хора, войната означава семейства без бащи и майки.
  A professional soldier understands that war means killing people, war means maiming people, war means families left without fathers and mothers. [3]


 • Уверен съм, че в обозримо бъдеще никой въоръжен конфликт няма да приеме формата на изправени един срещу друга огромни сухопътни армии в разгърнат боен ред, както това стана през Първата и Втората световни войни, или какъвто бихме имали, ако НАТО се беше изправил пред Варшавския договор на бойното поле.
  I am quite confident that in the foreseeable future armed conflict will not take the form of huge land armies facing each other across extended battle lines, as they did in World War I and World War II or, for that matter, as they would have if NATO had faced the Warsaw Pact on the field of battle. [1]


 • Чувствам, че пенсионираните генерали не бива никога да пропускат възможността да запазят мълчание що се отнася до въпроси, за които повече не носят отговорност.
  I feel that retired generals should never miss an opportunity to remain silent concerning matters for which they are no longer responsible. [1]


Приписвани


 • Вчера, при започването на войната Ирак имаше четвъртата по големина армия в света. Днес те имат втората по големина армия в Ирак.
  Yesterday at the beginning of the ground war Iraq had the fourth largest army in the world. Today they have the second largest army in Iraq. [1]
приписва му, че е казана на прес-конференция по време на операция Пустинна буря


 • Да отидеш на война без Франция е като да отидеш на лов без акордеон.
  Going to war without France is like going hunting without an accordion. [3]
по повод нежеланието на Франция да се намесва във войната в Ирак и категоричната решимост на НАТО-вские държави да започнат войната въпреки Франция


Източници