Направо към съдържанието

Елън Гулд Уайт

От Уикицитат

Елън Г. Уайт (1827 - 1915) е американска религиозна писателка.

Мисли за Бога (Исус Христос)

[редактиране]
 • „Всичко, което човек има нужда да знае или може да знае за Бог, е разкрито в живота и характера на Сина Му“ (Свидетелства, т. 8)
 • „Нито един ограничен ум не може напълно да разбере съществуването, силата, мъдростта или делата на Безграничния... Най-мощните интелекти на земята не могат да разберат Бог. Хората могат вечно да търсят, вечно да учат, и все пак сега над тях е безкрайността“ (Патриарси и пророци)
 • „Ако дори един човек щеше да се спаси за царството Му, Спасителя щеше да премине през Голготската агония“ (Животът на Исус)
 • „Никога не ще намерим нещо, което ще подпомогне духовния живот така, както изучаването на Христовия живот“ (Ревю енд Хералд, 6 януари 1910)
 • „Любимата тема на Христос бе бащината нежност и преизобилната милост на Бога.“ (Christ's Object Lessons, p. 40)

Християнски взаимоотношения

[редактиране]
 • „Ако допуснем грешка, то тогава на страната на милостта, а не на страната на твърдостта и осъждението“ (Писмо 16, 1887)
 • Не конфликтите с външния свят заплашват църквата на Христос ... няма по-сигурен начин да отслабне духовността от практикуване на завист и недоверие и времето да се прекарва в търсене на грешките и лошите качества на другите. Обратно, царуващата хармония и взаимност между много различни хора, показва ясно, че Бог изпрати своя син в света. (The Acts of the Apostles, p. 549)

Възпитание и образование

[редактиране]
 • „Висшата цел на образованието не е само да предава познание, но да вдъхва онази съживяваща енергия, която се получава чрез контакта на ум с ум и на душа с душа. Само животът може да зачене живот“
 • „Задачата на истинското възпитание (образование) е да се развие способността: младежта да се възпита като самостоятелно мислещи хора, а не като папагали на чужди мисли.“
 • Любовта, основата на Сътворението и Спасението, е също фундамента на истинското възпитание (образование)“
 • „За да разберем, какво обхваща делото на възпитанието, трябва да имаме в предвид както естеството на човека, така и Божието намерение при неговото създаване“

Библията и нейното тълкуване

[редактиране]
 • „Бог е дал в Писанията си достатъчно доказателства за техния божествен произход. Неговото лично съществуване, Неговият характер, достоверността на Неговите изявления са утвърдени чрез свидетелства, които се позовават на нашата преценка, и тези свидетелства са изобилни. Вярно е, че Той не е премахнал възможността да се усъмни някой ...и ония, които искат да се съмняват, имат случай за това; обаче тези, които желаят да се запознаят с истината, ще намерят достатъчно основания, за да вярват.” (Възпитание)
 • „Ако някой при тълкуването на даден библейски пасаж допусне грешка, мислите ли, че това ще доведе разделение и разединение? Със сигурност не! Обратно е немислимо да се твърди, че единството в църквата се състои в това, текстовете на Писанието да се разбират еднакво.“ (Manusckript 24, 1892)

Истината

[редактиране]
 • „Ние не бива да мислим: "ние имаме истината, ние познаваме основите на нашата вяра и можем да бъдем да се оповаваме на нашето познание". Истината е прогрсивна и ние трябва да напредваме в прогресивната светлина“. (The Review and Herald, 25.03.1890; цитирано в Evangelism (1946), p. 296; Counsels for Writers and Editors (1946), p. 33; 1888 - The Ellen G. White 1888 Materials (1987), Ch. 64, p. 547).

Всеобхватността на Божия народ

[редактиране]
 • „Бог има свои деца, много от които са в протестантските църкви, а също и в католическите.“ (Избрани вести, кн. 3)
 • „Сред езичниците са тези, които несъзнателно се прекланят пред Бог, тези, на които светлината не е била представена посредством хора и въпреки това те не ще погинат... те са приети за Божии деца“ (Животът на Исус)
 • „Ще има много обърнати от евреите и те ще помогнат в приготвянето на пътя Господен“ (Евангелизъм)

Житейска мъдрост

[редактиране]
 • „Когато... САЩ отхвърли всеки принцип от Конституцията, който я определя като протестантска и с републиканска форма на управление, и се погрижи да пропагандира папските лъжи и заблуди, тогава можем да разберем, че времето за вършене на сатанинските чудеса е дошло и че краят е близо“ (Свидетелства, т. 5)
 • „Все повече болести се появяват сред животните и не след дълго храната от животни ще бъде отхвърлена и от много други, освен от адвентистите. Храните, които са здравословни и поддържащи живота, ще бъдат приготвяни така, че мъже и жени няма да имат нужда да ядат месо.“
 • „Нека въображението ви рисува дома на спасените и помни, че ще бъде много по-славно, в сравнение с най-ярката ви представа“ (Пътят към Христос)

Политика

[редактиране]
 • „Бог би желал неговия народ да избягва политическите въпроси. На тази тема мълчанието е красноречие. Христос призовава своите последователи, да бъдат единни относно чистите принципи на благовестието, които ясно са открити в Божието слово. Не можем да гласуваме със сигурност за политическите партии, тъй като не знаем за кого да гласуваме. Не можем със сигурност да вземаме участие в някоя от политическите програми. Ние не можем да подкрепяме тези, които използват тяхното влияние, за да подтискат религиозната свобода... Затова не трябва да се гласува за такива хора и да им се дава власт; който прави това, участва с тях в греховете, които те извършват заемайки тази служба.” (Основи на християнското възпитание, стр. 475)
 • „Но ако съществува един отличаващ се грях, който предизвика унищожението на човешката раса чрез потоп, това беше отвратителното престъпление на амалгамация на хора и на животни, което обезобрази Божия образ, и причини объркване навсякъде.”(Духовни дарби, том 3, стр. 64)
 • „Всеки вид животни, които Бог беше създал, бяха запазени в ковчега. Обърканите видове животни, които Бог не беше създал, които бяха резултат от амалгамацията, бяха унищожени от потопа. След потопа съществуваше амалгамация на хора и на животни, както може да се види в безкрайните видове животни, и определени раси от хора.”(Духовни дарби, том 3, стр. 75)

Обикновена грешна жена

[редактиране]
 • „Аз не твърдя, че съм безгрешна или че притежавам перфектен християнски характер. Моя живот е пълен с грешки и заблуди.“ (Писмо 25, 1876 г.)
 • „Всекидневно чувствам нуждата да се покая пред Бог поради твърдостта на сърцето ми. А и защото моя живот не в пълна хармония с живота на Христос. Аз плача поради моето кораво сърце, за моя живот, който не е пример за другите, както би трябвало да бъде“ (Писмо 5, 1880)

Другите за нея

[редактиране]
 • “Нейното място в деноминацията беше единствено по рода си. Тя не претендираше да бъде ръководителка, но изключително един глас, една вестителка, която предава Божиите вести на народа Му. Нейният живот беше отбелязан с дълбока скромност и високо духовно влияние. Нейните вести допринесоха главно за единство на църквите на адвентистите от седмия ден” (Речник на американски биографии, том 20, стр. 98)
 • „На нашата конференция в Топшам, Мейн, през миналия ноември, Елън видя видение на изкусните Божии дела. Тя беше заведена на планетите Юпитер, Сатурн и аз мисля, че имаше още една. След като излезе от видението, тя можеше да даде ясно описание на техните луни и пр. Добре известно е, че тя не знаеше нищо относно астрономия, и не можеше да отговори дори на един въпрос относно планетите, преди да получи това видение.” (Джеймс Уайт, Слово към малкото стадо, стр. 22)
 • „Една вечер, по време на гореспоменатата конференция, в дома на г-н Къртис и в присъствието на старейшина Бейтс, който все още не беше взел решение относно тези изяви – виденията на г-жа Уайт. Докато беше във видение тя започна да говори относно звездите, представяйки ни възторжено описание на розово-оцветените кръгове, които тя видя над повърхността на някои планети и добави: `Аз виждам четири луни`. `О`, каза старейшина Бейтс, `тя наблюдава Юпитер`! След като направи движение, като че ли пътува през пространството, тя започва да описва кръгове и пояси в тяхната вечна красота и каза: `Аз виждам седем луни`. Старейшина Бейтс извика: `Тя описва Сатурн`. След това тя каза: `Аз виждам шест луни` и отведнъж започна да описва `откритите небеса` с тяхната красота, наричаща ги отвор към район, който е по-просветлен.” (Дж. Н. Лоугбороу, Великото движение за второто пришествие, стр. 258)
 • „Елън Уайт прие една идея [амалгамация на хора с животни], която по това време беше разпространена и 26 години след първата публикация бе отстранена по добра причина от нейните книги. Пророци не са безгрешни. В противен случай би било ненужно да се апелира за изпитване на пророчеството. Признателност и доброжелателна критика не се изключват взаимно.” (Klaus Kästner, Ellen G. White und das Problem der „Artenvermischung“, http://www.stanet.ch/sabbatschule/pdf-dateien/aktuelles/egw%20amalgamation%20kaestner%20poehler.pdf)

Източници

[редактиране]