Болшевизъм

От Уикицитат
  • Само по пътя на болшевизма ние ще имаме обединение, ще имаме в Балканския полуостров условия за траен мир, ще имаме съветска балканска федерация, в която всички народи според своите наклонности, според своите национални тежнения, ще отидат да се обединят в тази съветска република.Димитър Благоев; Реч при обсъждането на Ньойския договор в Народното събрание, 9 ноември 1919


  • Нашата любов трябва винаги да бъде по-силна от омразата ни. Трябва да обичаме Русия и руския народ повече, отколкото ненавиждаме революцията и болшевиките. — «Наша любовь всегда должна быть сильнее нашей ненависти. Нужно любить Россию и русский народ больше, чем ненавидеть революцию и большевиков.»Николай Бердяев
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Болшевизъм