Направо към съдържанието

Александър Солженицин

От Уикицитат

Александър Исаевич Солженицин (рус. Александр Исаевич Солженицын, 1918–2008) е руски романист, драматург, историк и дисидент. Отличен е с Нобелова награда за литература през 1970 г.


От него


 • Ако не умееш да използваш минутата, ще пропилееш и часа, и деня, и целия живот.
  Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю жизнь.


 • Всеки, който веднъж е провъзгласил насилието за свой метод, неумолимо трябва да избере лъжата за свой принцип.
  Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом.
Нобелова лекция, 1970 г.


 • Демокрацията в Русия не е заплашена, тъй като истинска демокрация у нас няма. Може да ни бъде отнето само нещо, което имаме. — в интервю за ТВ Россия


 • За една страна да има велик писател е като да има второ правителство. Затова никой режим не е обичал големите писатели, а само незначителните.


 • Интелигент е този, чиито интереси към духовната страна на живота са настойчиви и постоянни, предизвикани от външни обстоятелства, а съществуват дори въпреки тях.
  Интеллигент - это тот, чьи интересы к духовной стороне жизни настойчивы и постоянны, не понуждаемы внешними обстоятельствами и даже вопреки им.


 • Интелигент е този, чиято мисъл не е подражаваща.
  Интеллигент - это тот, чья мысль не подражательна.


 • Най-тежък е животът не на тези, които тънат в морето, които ровят земята или търсят вода в пустинята. Най-тежък е животът води този, който всеки ден, излизайки от дома си, си удря главата в горния праг на врата, защото е твърде нисък за него.
  Самая тяжелая жизнь совсем не у тех, кто тонет в море, роется в земле или ищет воду в пустынях. Самая тяжелая жизнь у того, кто каждый день, выходя из дому, бьется головой о притолоку — слишком низкая.


 • Народът има несъмненото право на власт, но народът иска не власт (влечението към нея е характерно само за един-два процента), а иска преди всички устойчив ред.
  Народ имеет несомненное право на власть, но хочет народ - не власти (жажда ее свойственна лишь процентам двум), а хочет прежде всего устойчивого порядка.
"Как нам обустроить Россию", юли'1990


 • Не равнището на благополучие донася щастие на хората, а отношението на сърцето и гледната точка върху собствения ни живот. И едното, и другото са винаги в наша власт, а това означава, че човек винаги може да щастлив, ако го иска, и никой не може да му попречи.
  Совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а отношения сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то и другое - всегда в нашей власти, а значит, человек всегда счастлив, если он хочет этого, и никто не может ему помешать. • Работата – както и тоягата – има два края: ако работиш за хората, дай качество; ако го правиш за началника – дай показност.
  Работа – она как палка, конца в ней два: для людей делаешь – качество дай, для начальника делаешь – дай показуху.


За него


 • …Считам, че дори такава фигура като Солженицин и по естетика, и по поетика е напълно съветски. Просто така се е случило, че съветският писател Солжницин по силата на своя темперамент и по силата на избраните от него теми се е оказал отритнат и изгонен. Но той така и започна – като съветски писател.Лев Рубинщейн