Mass Effect 2

От Уикицитат

Mass Effect 2 е екшън ролева игра, създадена от компанията BioWare през 2010 г.

Командир Шепърд[редактиране]

 • Поне веднъж искам да попитам някой за помощ и да ми отговори, „Ама разбира се, да тръгваме. Веднага. Не искам нищо в замяна.
  Just once I'd like to ask someone for help and hear them say, "Sure. Let's go. Right now. No strings attached.
 • Чух достатъчно от подмолните ти твърдения! (Удря репортерката в лицето)
  I’ve had enough of your disingenuous assertions!
 • Ще ти предам един патрон. Къде го искаш?
  I'll relinquish one bullet. Where do you want it?
 • Колекторите атакуваха кораба ни. Отвлякоха екипажа, нашите приятели. Мислят си, че сме безпомощни. Грешат. Те започнаха война, но ние не сме тук да я завършим. Ние сме тук да ги накараме да съжаляват — да покажем на тях и на всички останали, какво става, когато прекалиш. Без повече бягства, без повече изчакване. Да ги ударим в собственият им дом.
  The Collectors attacked our ship. They took our crew, our friends. They think we're helpless. They're wrong. They started a war, but we're not here to finish it. We're here to make them regret — to show them and everyone else what happens when you go too far. No more running, no more waiting. Let's hit them where they live.
 • Казаха ми, че е самоубийствена мисия. Мисля да ги опровергая.
  They tell me its a suicide mission. I intend to prove them wrong.
 • Аз съм командир Шепърд и това е любимият ми магазин в Цитаделата.
  I'm Commander Shepard and this is my favorite store on the citadel.
 • Извинявай, но нещо не те чувам. Получавам доста глупости по този канал.
  Sorry, but I'm having trouble hearing you. I'm getting a lot of bullshit on this line.
 • По дяволите, Гарус, ти по-принцип си грозник. Намажи се с някаква боя и никой няма да забележи.
  Hell, Garrus, you were always ugly. Just slap some face paint on there, and no one will notice.
 • [След като вижда, че Конрад Върнър заплашва барманката] Конрад, нека да бъда напълно ясен. [Застрелва го в крака] Това е недопустимо.
  Conrad, let me make this perfectly clear. [Shoots him in the foot] This is not acceptable.
 • Чуйте всички! В този магазин дискриминират бедните!
  Hey, everyone! This store discriminates against the poor!
 • Да вземеш заложници работи само, ако на врагът ти му пука за тях.
  Hostages only work if your enemy cares if they live.
 • Да си вършиш рутинната полицейска работа не е чак толкова трудно, просто трябва да излезеш от участакът.
  Turns out basic police work isn't so hard, you just have to LEAVE THE STATION.
 • По принцип ли си такава злобарка, или само пред мене?
  Are you naturally this bitchy, or is it just me?
 • Тези пичове са просто похабяване на кожа. Люспи. Или там от каквото са направени.
  Those guys are a waste of skin. Scales. Whatever.
 • Бях „почти мъртъв“. Опитай се да намериш тази квалификация в правителствените документи.
  I was only "mostly dead". Try finding that option on government paperwork.
 • Само моето мнение е от значение.
  My opinion is the one that matters.
 • Не чух някой да казва „офицер на палубата“! Управлявам този кораб по военно му. Да не си мислите, че всичко това е майтап?
  I didn't hear an "officer on deck"! I run this ship military. Do you two think this is all a joke?
 • Колекторите са на път да разберат какво става, когато някой ме вбеси.
  The Collector are about to find out what happens when you piss me off
 • Ти имаш само една задача — информация. Ако не мога да разчитам на това което ми казваш, си безполезен.
  You have one job--information. If I can't trust your intel you're useless to me.