Направо към съдържанието

Юлия Тимошенко

От Уикицитат

Юлия Володимировна Тимошенко (укр. Юлія Володимирівна Тимошéнко, р.1960 г.) е украински политик и министърп-председател на Украйна.


 • Ако става въпрос за мене, мога само да кажа, че върпеки всички те им изстъпления, нервите ми са от въжета.
  Если речь идёт обо мне, могу сказать, то на все их выходки у меня нервы из канатов.


 • Единствената светлина днес в света е Украйна. Всички днес възприемат Украйна и народа ни като страна, която носи уникална мисия в света. Нашата задача е да поддържаме и продължаваме своята мисия.
  Единственный свет который есть в мире – это Украина. Все сегодня воспринимают Украину и наш народ, как страну, которая несёт уникальную миссию в мире. Эту миссию наша задача поддерживать и пронести.


 • Кога започнаха да измерят в рейтинги моя патриотизъм, честност и преданост към родината? Кога пада, кога се качва и как въобще изглежда?
  Когда мои патриотизм, честность, преданность Родине стали измерять рейтингом? Когда он падает, когда он встаёт и как он вообще выглядит?


 • Ние сме такъв екип Саламандър, който получава закалка в този огън и пожар. Днес ние сме по-силни от всички спецзвена, "Алфа", "Беркут" и "Морски тюлени" взети заедно. Защото ние с вас сме екип, който може очи в очи, тет-а-тет да се противопостави на кризата.
  Ми така команда Саламандр, яка загартовується у цьому вогнищі і пожежі. Ми сьогодні сильніші за всі спецнази, «Альфи», «Беркути» і «Морські котики» разом узяті. Тому що ми з вами — команда, яка може очі в очі, тет-а-тет протистояти кризі.


 • По време на изборите светът стана украиноцентричен.
  Во время этих выборов мир стал украиноцентричным. • Трудно е да се разруши – съпротивата е колосална, но аз мисля, че ние ще се справи и с това явление, и не само с него, само ако не ни пречеха.
  Сложно разрушать, сопротивление колоссальное, но я думаю, что мы справимся с этим явлением, и не только с этим, если б только не мешали. Если б нам, скажем так, не отрезали крылья и ноги, так мы бы уже давно это сделали.


 • Украйна никога няма да застане на колене, докато не застане на колене пред Бога.
  Украина никогда не встанет с колен, пока не станет на колени перед Богом.