Направо към съдържанието

Ювенал

От Уикицитат
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Ювенал
Saturae, 1535

Децим Юний Ювенал (лат. Decimus Iunius Iuvenalis, 60-131) е древноримски поет-сатирик, чиито произведения са пълни с нравоучителни сентенции и остри нападки срещу всякакъв вид несправедливост.


 • А кой ще пази самите пазачи?
  Quis custodiet ipsoscustodes?


 • Бедният пътник ще си припява пред разбойника. — няма да се страхува
  Cantabit vacuus coram latrone viator.


 • Въздържай се от спор – спорът е най-неизгодното условие за убеждаване. Мненията са като гвоздеи: колкото повече удряш по тях, толкова повече се забиват.


 • Възрастните трябва винаги да помнят – да не дават на децата пример лош.


 • Да обръщаш черното на бяло.
  Nigra in candida vertere.


 • Да посветим живота си на истината. — фразата се е превърнала в последствие в девиз на Ж.-Ж. Русо.
  Vitam impendere vero.


 • Добродетелта я хвалят, но тя самата страда.


 • Дори природата да отказва, негодуванието създава стиха. — популярни перифрази: "Негодуванието създава поета.", "Възмущението вдъхновява поета", "Гневът прави поета."
  Si natura negat, facit indignatio versum.


 • Едва ли ще се намери дело, в което причина за спора да не е жена.


 • Единствено добродетелта ни показва пътя към спокойния живот.


 • Езикът е най-лошата част на лошия слуга.


 • Заради живота забравят за жизнените цели.


 • Здрав дух в здраво тяло.
  Mens sana in соrроrе sano.


 • Злото на мир продължителен ние търпим:
  връхлетял ни е луксът,
  дори от война по-жесток.


 • Знатността е само и единствено в доблестта.


 • И каквато е тя, нека се осмели такава и да изглежда.


 • И някакво си там джудже да го наричаме Атлант.
  Nanum cujusdam Atlanta vocamus.


 • Какво е славата, дори и най-голямата, щом е само гола слава?
  Gloria quantum libet quid erit, si gloria tantum est?


 • Кой би търпял Гракхите, оплакващи се от бунт?т.е. кой би търпял човек, който не прощава на другите грешките, които сам има


 • Към детето трябва да се отнасяме с най-голямо внимание. — т.е. да не му се дават лоши примери
  Maxima debetur puero reverentia.


 • Лошите хора се опасяват от простъпки, боейки се от наказание; добрите – заради любовта си към добродетелта.


 • Любовта към парите расте толкова, колкото растат и самите пари.
  Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit.


 • Мъдрият има граници дори за добродетелта си. — т.е. съблюдава мяра във всичко
  Imponit finem sapiens et rebus honestis.


 • Мъдростта не би казала нещо, което е противно на природата. • На този възмездието за престъплението беше (разпъване на) кръст, на другия – диадема (царска власт). — т.е. за едни и същи престъпления, различни последици
  Ille crucem sceleris pretium tulit, hic diadema.


 • Най-голямото зло е да предпочетеш живота пред честта и да го спасяваш за сметка на това, което го прави достоен за подражание.


 • Най-горчивото в нещастната бедност е, че прави човека смешен.


 • Не е ли благосклонна съдбата към тебе, каква полза от големия ти пенис?
  Si tibi sidera cesent, nil faciet longi mensura incognita nervi?


 • Народ от комици е този.
  Natio comoeda est.


 • Никакво доверие на външността.
  Frontis nulla fides.


 • Никога не можеш да приведеш толкова отблъскващи и срамни примери, че подир тях да няма още по-лоши.
  Nunquam adeo foedis adeoque pudentis utiumr exemplis, ut non pejora supersint.


 • Никой не се задоволява да греши само толкова, колкото е позволено.
  Nemo satis credit tantum delinquere, quantum permittas.


 • Нито един зъл човек не е щастлив.


 • Нито една добродетел не изкупва пороците.


 • Нищо, което не е приятно за слуха или зрението, не трябва да пристъпва прага на къщата, в която има дете.


 • Няма по-противно чудовище от развратния скъперник.


 • Общественото мнение щади ястреба и наказва пиленцето. • Печално е да се крепиш на чужда слава, защото с падането на тези устои се разрушава и цялата сграда.


 • По-здрав е от риба. — съществувало е поверие, че рибата никога не боледува
  Sanior est pisce.


 • По-лесно се понасят нанесените оскърбления, отколкото нанасяните.


 • По-рядко и от бял гарван. — употребява се в смисъл на нещо рядко, на човек, отличаващ се рязко от другите, подобно на: "черната овца", "бялото магаре", "бяла лястовица" и др.п.
  Corvo quoque rarior albo.


 • Подобно на морското лоно, което приема в себе си всички реки, честността съединява в себе си всички доблести, за да състави от тях добродетелния човек.


 • Порокът е толкова по-забележим, колкото по-знатен е порочният.


 • Преструват се на курии, а живеят като вакханти.курии – образец на воинска и гражданска доблест, от името на Марий Курий Дентат (IV-III В. пр.н.е.), герой от войните; вакханти – според митологията: спътници на бога на виното Вакх, олицетворение на разгулен живот и порочност


 • Приятен е мирисът на печалбата, от каквото и да произлиза.
  Lucri bonus est odor ex re qualibet.


 • Първото наказание за виновния е това, че не може да се оправдае пред собствения си съд.


 • Рядка птица.
  Rara avis.


 • С глух (безшумен) камшик бие.за съвестта


 • С пръст затисни си устата. — израз на замълчаване, на въздържане от приказки
  Digito compesce labellum.


 • Съдът прощава на гарваните, а наказва гълъбите. — в смисъл: човек е безмълвен пред големите престъпления, а при дребните е направо безмилостен
  Dat Veniam corvis, vexat centura columbas.


 • Така искам, така повелявам, вместо доводи – да бъде моята воля.? — за женското своеволие
  Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas?


 • Трудно е да не се пише сатира.
  Difficile est saturam non scribere.


 • Хляб и зрелища! — основните искания на римската тълпа
  Panem et circenses!


 • Често в името на живота губим самият смисъл на живота.
  Et propter vitam vivendi perdere causus.


Източници
 • "Енциклопедия на афоризмите", доц. д-р Любен Атанасов, София, 1998, изд."Проф. Марин Дринов"
 • "Латински сентенции", д-р Хуго Баракуда, изд. "Сребърен лъв", София, 1993
 • «Афоризмы. Золотой фонд мудрости.» Ермишин О. - М.: Просвещение; 2006
 • (рус) Ювенал: Сатиры, из Хрестоматии по античной литературе