Хайдут Велко

От Уикицитат
Направо към навигацията Направо към търсенето

Хайдут Велко и Омер паша

Свадиха са, свадиха са
цар Мажара и унгури.
Хабер прати цар Мажара,
да са сбира хайдут Велко,
да са сбира, да са стяга -
ша го бият девет паши,
девет паши аскерлии.
Хайдут Велко хабер няма,
хайдут Велко яде, пие.
Отговаря хайдут Велко:
- Ой та тебе кючук, Станке,
точи, давай спирт ракия,
да пояде хайдут Велко,
да пояде, да попие.
Отговаря кючук Станка:
Излез, излез, хайдут Велко,
че погледни Русенското,
Русенското равно поле,
посиняло, потъмняло,
натегнало с върли турци.
Отговаря хайдут Велко:
- Ой те тебе, кючук Станке,
намери ми ризничката,
ризничката сребърната,
тупухчета девет оки,
стегнете ми кула-ата,
доде яде хайдут Велко,
доде яде, доде пие.
Че си стана хайдут Велко,
облече си ризничката,
ризничката сребърната,
задигна си тупухчето,
тупухчето девет оки,
въседна си кула-ата,
че отиде хайдут Велко
в Русенското равно поле -
ша го бият девет паши,
девет паши аскерлии.
Разигра са кула-ата
завъртя тупухчето
тупухчето деет оки,
че помоли девет паши,
девет паши аскерлии,
улови си едно робче -
Умер паша брадатия.
Като върви хайдут Велко,
като върви и си вика:
- Излез, излез, кючук Станке,
излез, излез, посрешни ма,
че ти водя едно робче,
едно робче Умер паша
Умер паша брадатия
да ти бави мъжко дете,
да го бави, да го люлей.

oт Сборник за народни умотеорения (СбНУ10)

Хайдут Велко с малка мома

Израсло ми баден дре'о тенко, високо,
пот дре'о йе айдут Велко сос мала мома;
душек му йе църна земя с трева зелена,
ястак му йе десна ръка айдут Велко'а,
йорган му йе златно небе со дробни дзвезди.
Го догледа стара майка айдут Велко'а,
люто кълнит стара майка айдут Велко'а:
- Да би дал бог силен ветар из Будин града,
да уборит баден дре'о тенко, високо,
да г' убодит айдут Велко сос мала мома!
Уще реч не дорече стара му майка,
ми пове'а силен ветар из Будин града,
го убори баден дре'о тенко, високо,
го убоди айдут Велко сос мала мома!

от Сборника на Миладиновци

Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Хайдут Велко