Направо към съдържанието

Фьодор Достоевски

От Уикицитат

Фьодор Михайлович Достоевски (1821 — 1881) е руски писател и публицист, чиито творби се характеризират със силна морална насоченост. Най-известни негови творби са романите му "Братя Карамазови", "Идиот", "Бесове", "Юноша" и "Престъпление и наказание".


 • А знайно е адвокатът какво е: адвокатът е съвест под наем.


 • Аз съм дете на века, дете на неверието и съмнението от раждането си до днес, че и (зная го) до гроб. Какви страшни мъки ми е струвала и ми струва сега тази жажда да вярвам, която укрепва в душата ми толкова повече, колкото повече намирaм в себе си обратни доводи. И все пак понякога Бог ми провожда мигове, в които съм напълно спокоен; в тези мигове аз обичам и виждам, че и мен ме обичат – та тъкмо в такива мигове аз изградих за себе си такъв символ на вярата, в който всичко е ясно и свято за мен. Символът е много прост и е следният: да вярваш, че няма нищо по прекрасно, по-дълбоко, по-симпатично, по-разумно, по-мъжествено и по-съвършено от Христос. И не само няма, казвам си аз с ревнива любов, но и не може да има. Нещо повече, ако някой би ми доказал, че Христос е извън истината и истината наистина се окажеше извън Христос, аз все пак бих предпочел да остана с Христос, отколкото с истината.


 • Ако един народ не вярва, че истината е единствено в него, ако не вярва, че единствено той е способен и призван да възкреси всички със своята истина - той тутакси престава да е велик народ и тутакси се превръща в етнографски материал, а не във велик народ. — "Бесове"


 • О, господине, на вас може би всичко това ви изглежда смешно, както и на останалите, и аз само ви досаждам с безсмислието на всички тези мизерни подробности от моя семеен живот, но на мене не ми е до смях! Защото аз съм способен да чувствам всичко това... — "Престъпление и наказание"


 • Ако Иисус няма нищо общо с Истината и Истината няма нищо общо с Иисус, то аз предпочитам да бъда с Иисус, отколкото да бъда с Истината.


 • Ако искаш да победиш целия свят, победи самият себе си.
  Если хочешь победить весь мир, победи самого себя.


 • ...ако можеше само да стане така, че всеки от нас да опише всичко за себе си, но така, че да не се стесни да изкаже не само онова, което не смее да каже и за нищо на света няма да каже на хората, не само онова, което не смее да каже дори на най-близките си приятели, но дори и онова, което не смее да признае понякога и на самия себе си - тогава по целия свят би се разнесла такава смрад, че всички ще се издушим. — "Унижените и оскърбените"


 • А сега — по същина. — от встъплението на „Братя Карамазови“
  А теперь к делу.


 • Атеизмът е произлязъл от самия римски католицизъм. — "Идиот"


 • В истински любящото сърце или ревността убива любовта, или любовта убива ревността.
  В истинно любящем сердце или ревность убивает любовь, или любовь убивает ревность.


 • Великодушното сърце може да заобича от състрадание. — „Унижените и оскърбените“
  Великодушное сердце может полюбить из жалости.


 • Времето е отношението на битието към небитието.
  Время есть отношение бытия к небытию.


 • Втората половина на човешкия живот обикновено се състои единствено от натрупаните през първата половина навици. — "Бесове"


 • Глупак, който осъзнава, че е глупак, вече не е глупак. — „Унижените и оскърбените“
  Дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак.


 • Да се влюбиш не значи да обичаш. — "Братя Карамазови"


 • Днес повсеместно човешкият ум започва насмешливо да не разбира, че истинското осигуряване на човека не е в личното му уединено усилие, а в общата човешка цялост. — "Братя Карамазови"


 • Животът е разбираем само ретроспективно. • Когато човек достигне щастието няма да има повече време, защото не е нужно. Времето не е предмет, а идея. Ще угасне в ума. — "Бесове"


 • Красотата ще спаси света. — „Идиот“
  Красотой спасется мир.


 • Много хора са честни само защото са глупаци.
  Много людей честных благодаря тому, что дураки.


 • Може би е по-добре, че хората наскърбяват: поне избавят другите от нещастието да ги обичат...


 • Не трябва да обичаш това, което не познаваш.
  Нельзя любить то, чего не знаешь!


 • Нещастието е заразна болест. Нещастните и бедните трябва да странят един от друг, за да не се заразят още повече.
  Несчастье — заразная болезнь. Несчастным и бедным нужно сторониться друг друга, чтобы еще больше не заразиться.


 • Няма нищо тайно, което да не е станало явно.


 • Остържете русина и ще видите татарин.


 • От жалки истини безброй по-скъпа е лъжата, що ни възвисява. — "Бесове"


 • Папата е заграбил земята, земния престол и е хванал меча; оттогава всичко така си върви, само че към меча са прибавили лъжа, лукавство, измама, фанатизъм, суеверие, злодейство, играли са си с най светите, най -чистите, най - простодушните, най - пламенните чувства на народа, всичко, всичко са разменяли за пари, за мизерната земна власт — "Идиот"


 • ...правдата, истинската правда, винаги е неправдоподобна. За да стане правдата правдоподобна, непременно трябва да и се притури малко лъжа. — "Бесове"
 • Радвайте се на живота, а не на неговия смисъл.


 • Римският католицизъм е по-лош дори от самия атеизъм. — "Идиот"


 • Римският католицизъм не е даже вяра а истинско продължение на Западната Римска империя. — "Идиот"


 • "Само покаянието си да не изоставяш – и всичко Бог ще ти прости. А и няма такъв грях и не може да има по цялата земя, който Господ да не би опростил на истински покаялия се. А и не може да извърши, съвсем не може човек да извърши грях толкова голям, що да пресуши безконечната любов Божия. Нима може да има такъв грях, който да надминава Божията любов?". — "Братя Карамазови"


 • Социализмът, както и неговият брат атеизмът,е произлязъл от отчаянието, като противопоставяне на западния католицизъм в морален смисъл, за да замести изгубената морална власт на религията, за да утоли духовната жажда на възжаднялото човечество и да го спаси не с Христа, а пак с насилие. — "Идиот"


 • Умната жена и ревнивата жена са две различни неща.
  Умная жена и ревнивая жена — два предмета разные.


 • Човек е нещастен, защото не знае, че е щастлив; само затова. — "Бесове"


 • Що е ад? Страдание, че вече не можеш да обичаш. — "Братя Карамазови"
  Что есть ад? Страдание о том, что нельзя более любить.


За него[редактиране]

 • Достоевски с няколко смели стъпки беше изпреварил времето си. Други го последваха със страх, недоверие, шок - но все пак го следват. Той не ги отпусна, те се чувстваха длъжни да вървят след него ... Него го следват просто рядко. Той дойде от нищото и към никакво място не принадлежи. И все пак, той винаги си остава руски. - Michael: ein Deutsches Schicksal in Tagebuchblättern, Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher Nachf., Munich, 7th edition, 1935 г.
  Йозеф Гьобелс
 • Най-истинските хора на този свят са поетите и писателите. Достоевски е над всеки философ.
  Емил Чоран
 • Знаете ли, препрочитах Достоевски през последните три месеца. И аз изпитвам почти физическа ненавист към този човек. Той определено е гений, но неговата представа за руския, като за избран, свят народ, неговият култ към страданието и този фалшив избор който той предлага, предизвиква в мен желание да го разкъсам на парчета. - Преступление и наказание Чубайса. За что "отец российских олигархов" ненавидит Достоевского; Российская газета, 19 ноември 2004 г.
  — Анатолий Чубайс
 • Вы знаете, я перечитывал Достоевского в последние три месяца. И я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски.

Външни връзки[редактиране]