Направо към съдържанието

Уилям Шърман

От Уикицитат

Уилям Тикъмса Шърман (англ. William Tecumseh Sherman, 1820-1891) е талантлив американски военачалник, бизнесмен и мемоарист, участник в Мексиканската война (1846-1848) и командващ армия в Гражданската война на Америка (1861-1865) на страната на Севера.


 • Войната е ад! — цитат от неговото обръщение във Военната академия в Мичиган, 1879, но в различни варианти се среща и в други негови изказвания
  War is hell!


 • Някои от вас, войници, си мислят, че войната е романтика и слава, но нека ви кажа, момчета – войната е ад!
  Some of you young men think that war is all glamour and glory, but let me tell you, boys, it is all Hell!


 • Много момчета гледат днес на войната като на слава, но тя е ад.
  There's many a boy here today who looks on war as all glory but it is all hell.


 • Бил съм там, където сте вие сега и знам много точно как се чувствате. Напълно естествено е, че в гърдите на всеки от вас бие надеждата и желанието един ден вие да използвате уменията, които сте усвоили тука. Потиснете това! Вие въобще не знаете за ужасните страни на войната. Аз съм участвал в две войни и знам. Виждал съм градове и къщи в пепел. Виждал съм хиляди мъже, лежащи на земята, с безжизнени лица, гледащи към небето. Казвам ви, войната е ад! — обръщение към випускниците на Военната академия в Мичиган, 19 юни 1879
  I’ve been where you are now and I know just how you feel. It’s entirely natural that there should beat in the breast of every one of you a hope and desire that some day you can use the skill you have acquired here. Suppress it! You don’t know the horrible aspects of war. I’ve been through two wars and I know. I’ve seen cities and homes in ashes. I’ve seen thousands of men lying on the ground, their dead faces looking up at the skies. I tell you, war is Hell!


 • Войната – и в най-добрата си страна – е варварство. Славата е празни приказки… Войната е ад.
  War is at best barbarism. Its glory is all moonshine… War is hell.


 • Вие, хората от Юга, не знаете какво правите. Тази страна ще потъне в кръв и само Господ знае как ще приключи това. Това е безразсъдство, безумие, престъпление срещу цивилизацията! Вие говорите толкова лекомислено за войната; вие въобще не знаете за какво става дума. Войната е ужасно нещо! Вие грешите, също така, относно хората на Севера. Това е миролюбив, но упорит народ, и те също ще се бият. Няма да позволят тази страна да бъде унищожена, без да бъдат положени всички възможни сили, тя да се запази… — коментар до проф.Дейвид Ф. Бойд от Държавната семинария на Луизиана, 24 дек. 1860
  You people of the South don't know what you are doing. This country will be drenched in blood, and God only knows how it will end. It is all folly, madness, a crime against civilization! You people speak so lightly of war; you don't know what you're talking about. War is a terrible thing! You mistake, too, the people of the North. They are a peaceable people but an earnest people, and they will fight, too. They are not going to let this country be destroyed without a mighty effort to save it…


 • До гуша ми дойде от тази война. Приказките за нейната слава са глупости. Само онзи, които не е изстрелял и един изстрел и не е чувал виковете и стенанията на ранените, крещи до бога, че иска кръв, мъст и опустошение. Войната е ад.
  I am tired and sick of war. Its glory is all moonshine. It is only those who have neither fired a shot nor heard the shrieks and groans of the wounded who cry aloud for blood, for vengeance, for desolation. War is hell.


 • Тази война се различава в частност от другите войни. Ние не сме биещи се армии, а враждуващ народ, но трябва да накараме млад и стар, богат и беден да почувства суровата ръка на войната.
  This war differs from other wars, in this particular. We are not fighting armies but a hostile people, and must make old and young, rich and poor, feel the hard hand of war.


 • Моята цел е да бия размирниците, да унижа тяхната гордост, да ги преследвам до техните най-отдалечени укрития, да всявам ужас и да ги карам да изпитват страхопочитание от нас.
  My aim then was to whip the rebels, to humble their pride, to follow them to their inmost recesses, and make them fear and dread us.
Паметникът на ген.Шърман във Вашингтон


 • Войната е твърде сериозно нещо, за да бъде оставено на войниците.
  War is too serious a matter to leave to soldiers.


 • Ти не би могъл да охарактеризираш войната с по-сурови думи от мене.
  You cannot qualify war in harsher terms than I will.


 • Войната е лекарството, което нашите врагове са избрали, и аз казвам да им дадем всичко, каквото са си пожелали.
  War is the remedy our enemies have chosen, and I say give them all they want.


 • Сцените на това бойно поле биха излекували всекиго от войната (военолюбието – бел.прев.).
  The scenes on this field would have cured anybody of war.


 • Войната е жестокост. Няма смисъл да се опитваме да я променяме – колкото е по-жестока, толкова по-бързо ще свърши.
  War is cruelty. There is no use trying to reform it. The crueler it is, the sooner it will be over.


 • Всеки опит да се води лесна и безопасна война ще доведе до унижение и катастрофа.
  Every attempt to make war easy and safe will result in humiliation and disaster.


 • Една батарея на леката артилерия струва колкото хиляда мускета.
  A battery of field artillery is worth a thousand muskets.


 • Армията е струпване на въоръжени мъже, длъжни да се подчиняват на един. Всяка промяна в правилата, която накърнява този принцип, отслабва армията.
  An Army is a collection of armed men obliged to obey one man. Every change in the rules which impairs the principle weakens the army.


 • Цялата армия гори от неутолимото желание да опустоши Южна Каролина. И аз наистина се безпокоя за нейната съдба.
  The whole army is burning with an insatiable desire to wreak violence upon South Carolina. I almost tremble for her fate.


 • Дори само с вашия дух и решителност сте готови за война.
  Only in your spirit and determination are you prepared for war.


 • Куражът е съвършен усет за размера на опасността и вътрешна готовност да се изложиш на нея.
  Courage – a perfect sensibility of the measure of danger, and a mental willingness to endure it.


 • На онези, които надават вой срещу моята безчовечност и жестокост, ще отговоря, че войната си е война, а не кампания за търсене на популярност.
  If the people raise a great howl against my barbarity and cruelty, I will answer that war is war, and not popularity seeking.


 • Съставям мнението си по факти и разсъждения и не се съобразявам с някой друг, а със себе си. Ако хората не харесват моето мнение, това няма значение, тъй като и аз не търся техните мнения и признания.
  I make up my opinions from facts and reasoning, and not to suit any body but myself. If people don't like my opinions, it makes little difference as I don't solicit their opinions or votes.


 • Знам, че нямам участие в разпалването на тази война, но знам, че днес ще дам повече жертви от вас за осигуряването на мира.
  I know I had no hand in making this war, and I know I will make more sacrifices today than any of you to secure peace.


 • В нашата страна… една класа от хора разпалва войната, а оставя на друга да я води.
  In our Country… one class of men makes war and leaves another to fight it out.


 • Ако съм принуден да избирам между затвора и Белия дом за четири години, аз ще посоча затвора, благодаря ви.
  If forced to choose between the penitentiary and the White House for four years, I would say the penitentiary, thank you.


 • Гласът на народа е гласът на глупостта.
  The voice of the people is the voice of humbug.
Танк М4 Sherman с 76 мм оръдие, използван по време на Втората световна война


 • Ненавиждам журналистите. Те идват в лагера, съчиняват си, каквито искат слухове, и после ги печатат. Аз гледам на тях като на шпиони и те наистина са такива. Ако можех, щях да ги избия всички, и съм сигурен, че още преди закуска ще има новини от ада.
  I hate newspapermen. They come into camp and pick up their camp rumors and print them as facts. I regard them as spies, which, in truth, they are. If I had my choice I would kill every reporter in the world, but I am sure we would be getting reports from Hell before breakfast.


 • Мисля, че разбирам какво е военна слава – да бъдеш убит на бойното поле и да напишат името ти грешно във вестника.
  I think I understand what military fame is; to be killed on the field of battle and have your name misspelled in the newspapers.