Направо към съдържанието

Уилям Пен

От Уикицитат

Уилям Пен (англ.William Penn, 1644-1718) е английски обществен деец, основал колония в Новия свят, която впоследствие получава неговото име - Пенсилвания (Pennsylvania). Неколкократно е бил пращан в затвора заради квакерските си религиозни убеждения, от които той не се отказва до края на живота си.


 • Имат право да критикуват само онези, които са готови да помогнат.


 • Избягвайте ласкателите - това са преоблечени крадци.


 • Пръв се сърди този, който не е прав.


 • Всеки удар, който нанасяме в пристъп на гняв, в крайна сметка се стоварва върху нас самите.


 • Една от най-пагубните наши грешки е да разваляме доброто дело с недоброто му реализиране в живота.


 • Истинската религия не извежда хората извън света, а им дава възможност да живеят по-добре в него и провокира усилията им да го оправят.
  True religion does not draw men out of the world but enables them to live better in it and excites their endeavors to mend it.


 • Хората като цяло отглеждат по-грижливо конете и кучетата си, отколкото децата си. — самият той е бил баща на седем деца
  Men are generally more careful of the breed of their horses and dogs than of their children.


 • Истината по-често страда от разпалеността на своите защитници, отколкото от аргументите на своите противници.
  Truth often suffers more by the heat of its defenders than from the arguments of its opposers.


 • Прекалената ученост угнетява ума и унищожава естествената светлина, което е причина за толкова многото безполезни учени на този свят.
  Much reading is an oppression of the mind, and extinguishes the natural candle, which is the reason of so many senseless scholars in the world.


 • По-малко правораздаване отколкото ум означава по-вече платна, отколкото баласт. — след поредното му влизане в затвора
  Less judgment than wit is more sail than ballast.


 • Свободата без подчинение е хаос, но подчинението без свобода е робство.
  Liberty without obedience is confusion, and obedience without liberty is slavery.