Уилям Дженингс Брайън

От Уикицитат

Уилям Дженингс Брайън (англ. William Jennings Bryan, 1860-1925) е американски политик-демократ.


 • Съдбата не е въпрос на шанс. Тя е въпрос на избор. За нея не се чака, тя се постига. — 1899 г.
  Destiny is not a matter of chance; it is a matter of choice. It is not a thing to be waited for; it is a thing to be achieved.


 • Никой не може да спечели честно един милион долара.
  No one can earn a million dollars honestly


 • Успехът се постига с продължителен труд и непрекъсната бдителност. Трябва да се борим – не се колебайте и не отстъпвайте и крачка назад. — 1881 г.
  Success is brought by continued labor and continued watchfulness. We must struggle on, not for one moment hesitate, nor take one backward step.


 • Не можете да съдите за живота на човека по моментния успех, по мимолетната победа, дори по годишния резултат. Трябва да разгледате живота му като цяло. — 1896
  You cannot judge a man's life by the success of a moment, by the victory of an hour, or even by the results of a year. You must view his life as a whole.


 • Науката е невероятна сила, но тя не е учител по морал. Тя способства за усъвършенстване на техника, но не и за създаване на ограничения, които да защията обществото от неправилната употреба на тази техника.
  Science is a magnificent force, but it is not a teacher of morals. It can perfect machinery, but it adds no moral restraints to protect society from the misuse of the machine.


 • По време на война науката се е оказала зъл гений, който е направил войната по-страшна, отколкото е била преди.
  In war, science has proven itself an evil genius; it has made war more terrible than it ever was before.