Направо към съдържанието

Уилям Гладстон

От Уикицитат

Уилям Юарт Гладстон (англ. William Ewart Gladstone, 1809–1898) е британски политик и държавник, лидер и идеолог на Либералната партия, четири пъти министър председател на Великобритания. • Бъдете щастливи с това, което имате и което сте, бъдете щедри и с двете, и няма да ви се налага преследвате щастието.
  Be happy with what you have and are, be generous with both, and you won't have to hunt for happiness.


 • Добрите закони улесняват извършването на правилни неща и затрудняват извършването на погрешни.
  Good laws make it easier to do right and harder to do wrong.


 • Егоизмът е най-голямото проклятие на човешкта раса.
  Selfishness is the greatest curse of the human race.
из негова реч, Hawarden, 28.05.1890


 • Забавеното правосъдие е отказано правосъдие.
  Justice delayed is justice denied.
из негова реч пред Парламента, 1868


 • Заболяването от лоша съвест е извън практиката на всички лекари от всички страни по света.
  The disease of an evil conscience is beyond the practice of all the physicians of all the countries in the would.
из негова реч, Plumstead, 30.11.1878


 • Задължение на правителството е да улесни хората да правят правилните неща и да ги затрудни да вършат погрешните.
  It is the duty of government to make it difficult for people to do wrong, easy to do right.


 • Моят първи принцип на външната политика е: добро управление у дома.
  Here is my first principle of foreign policy: good government at home.
из негова реч, West Calder, Scotland, 27.11.1879


 • Не можете да се борите срещу бъдещето. Времето е на наша страна.
  You cannot fight against the future. Time is on our side.
из негова реч пред Парламента, 1866


 • Ние сме обречени да изгубим Ирландия в резултат на години жестокост, глупост и лошо управление; но аз ще я изгубя по-скоро като приятел, отколкото като враг.
  We are bound to lose Ireland in consequence of years of cruelty, stupidity and misgovernment and I would rather lose her as a friend than as a foe.


 • Никой човек никога не е станал велик или добър, без да е извършил много и големи грешки.
  No man ever became great or good except through many and great mistakes.


 • Очакваме с нетърпение времето, когато властта на любовта ще замени любовта към властта. Тогава нашият свят ще узнае благословията на мира.
  We look forward to the time when the power to love will replace the love of power. Then will our world know the blessings of peace.


 • Политиката е лабиринт, излизането от който е по-трудно, отколкото влизането.


 • По целия свят аз ще подкрепям масите срещу класите.
  All the world over, I will back the masses against the classes.
из негова реч, Liverpool, 28.06.1886


 • Това, което е морално грешно, не може да бъде политически вярно.
  Nothing that is morally wrong can be politically right.


 • Хората са склонни да бъркат силата на чувствата си със силата на аргументите. Разгорещеният ум негодува срещу хладния допир и безмилостния контрол на логиката.
  Men are apt to mistake the strength of their feeling for the strength of their argument. The heated mind resents the chill touch and relentless scrutiny of logic.