Направо към съдържанието

Сиена Милър

От Уикицитат
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Милър.

Сиена Милър (Sienna Miller, р. 1981) е актриса, модел и моден дизайнер.


 • Аз живея своята мечта и това е всичко, което бихте си поискали. В определен момент ще трябва да игнорирате всичко останало.
  I'm living my dream, and that's all you can ask for. At a certain point you have to ignore all the rest.


 • Аз просто искам да работя и да се уча от хората, които уважавам и на които се възхищавам.
  I just want to work, and learn from people I respect and admire.


 • Аз съм горда от себе си чак до замайване.
  I'm stupidly proud of myself.


 • Аз съм свободен дух и това ме забърква в неприятности.
  I'm free-spirited, and it gets me into trouble.


 • Аз съм такъв човек, дето прави това, което му казват инстинктите.
  I've always kind of done exactly what my instincts said.


 • Аз съм толкова несъвършена.
  I'm so not perfect.


 • Аз съм черната овца.
  I'm the black sheep.


 • Ако трябва да съм честна, не се справям много добре с цялото това внимание.
  I'm not coping very well with all the attention, if I'm honest.


 • Беше забавна идея да имаме модна марка със сестра ми, но въобще не разполагах с време за това, защото моята първа любов и работа беше актьорството.
  It was a really fun idea to have a fashion label with my sister but I don't have an awful lot of time for it because my first love and job is to be an actress.


 • Бих предпочела да не съм минавала през някои от съдебните спорове, през които съм минала.
  I would rather have not gone through any of the litigation that I've had to go through.


 • Вестниците си затварят очите за това как са написани материалите им, стига да има големи фотоси.
  The newspapers turn a blind eye to how they get their material as long as they have great photographs.


 • Всеки в Лос Анжелис е много позитивен и оптимистично настроен, докато Лондон може да бъде доста нещастен понякога.
  Everyone in L.A. is very positive and upbeat, whereas London can get quite miserable at times.


 • Всички законови действия, които предприех срещу вестниците, имаха положителен ефект върху живота ми и постигнаха точно това, което исках – неприкосновеност на личния живот и недопускане на тормоз.
  All the legal action I've taken against newspapers has had a massively positive effect on my life and achieved exactly what I wanted, which is privacy and non-harassment.


 • Голямата истина, която открих, голямата тайна е, че всичко зависи от това колко сме щастливи. Това е решаващото нещо. Хората забравят за вашите недостатъци и несъвършенства, когато видят колко сте щастливи.
  The big thing I've discovered, the big secret, is that it's all about how happy you are. It's the ultimate thing. People forget your flaws and imperfections if they see you're happy.


 • Имам късмет, че имам добра обмяна на веществата и съм много благодарна за това.
  I'm lucky I have good metabolism and I'm very grateful for that.


 • Имам нужда от храна за да поддържам енергията си на високо ниво, така че наистина не мога да спазвам диети.
  I need my food to keep my energy up, so I can't really diet.


 • Имам същия кръг от приятели, който съм имала откакто бях на три.
  I have the same group of friends I've had since I was three.


 • Имах чувството, че живея в някаква видео игра, а хората предопределяха всяко действие, което правех – очевидно като резултат от достъпа до лична информация.
  I felt like I was living in some sort of video game and people pre-empting every move I made, obviously as a result of accessing my private information.


 • Искам да се развивам творчески и да се вдъхновявам. Не иска да правя нищо общоприето и отегчително.
  I just want to creatively grow and be inspired. I don't want to do anything generic or dumb.


 • Кариерата ми пострада значително, защото имах репутацията на доста таблоидна личност.
  My career suffered massively because I had a reputation for being a very tabloid person.


 • Като актриса забелязах, че ако започнеш да налагаш собствените си задръжки, преставаш да си вършиш работата.
  As an actress I feel that if you start to impose your own inhibitions, then you are not doing your job.


 • Когато сърцето ви е разбито за пръв път, вие достигате дълбочина.
  When you have your heart broken for the first time, you gain depth.


 • Колкото по-възрастна ставам, толкова повече ми харесва да бъда сама.
  As I get older I'm more and more comfortable being alone.


 • Мисля, че всички хора по своята същност са горди, а аз със сигурност съм.
  I think all humans are essentially proud and I certainly am.


 • Мисля, че е трудно да бъде дефинирана любовта. Мисля, че тя е многостранна.
  I think love is a really hard thing to define. I think it's multifaceted.


 • Много бързо се ангажирам емоционално, но нямам намерение да прекарам времето си с някого, ако не го обичам. За мен обаче не е трудно да се влюбя и да заобичам.
  I get kind of emotionally involved very quickly, and I'm not going to spend time with someone unless I love them. But it's not hard for me to fall in love.


 • Много обичам пайети; мисля, че това е травеститът в мен.
  I quite love sequins; I think it's the drag queen in me.


 • Много съм щастлива, че имам много сплотена общност от приятели и подкрепящо семейство и досега никой не е продал и една история за мен.
  I am very lucky, I have a very tight group of friends and a very supportive family, and to this date no-one has ever sold a story on me.


 • Наистина е забавно, да участваш във филм, който е чисто забавление, което хората искат да отидат и да видят. Мисля, че в сегашната обстановка, при сегашното състояние на нещата хората търсят бягство.
  It's really fun to be in a film that's pure entertainment, that people want to go and see. I think, in the current climate, the state of things, people want escapism.


 • Наистина мисля, че хората понякога се правят на морални съдници без да разбират ситуациите.
  I do think sometimes people get morally superior without understanding situations.


 • Наистина не съм много добра в това да се докарвам и да изглеждам бляскаво.
  I'm really not good at dressing up and being glamorous.


 • Не водя особено вълнуващ живот далеч от работа.
  I don't lead a particularly exciting life away from work.


 • Не знам, но моногамията е нещо странно за мене.
  I don't know, monogamy is a weird thing for me.


 • Не мисля, че живеем в особено равноправно общество.
  I don't think we live in a particularly equal society.


 • Никога не търся себе си в Google. Бих го направила само ако искам ужасно да се разстроя.
  I never Google myself. Only if I want to feel really terrible about myself would I do that.


 • Обикновено не изглеждам като вейка и ям като прасе, но теглото ми просто си пада.
  I don't normally look like a twig and I do eat like a pig but the weight has just dropped off me.


 • Определено съм била доста глупава.
  I definitely have been foolish.


 • Осъзнах, че ако не играя сложни образи, започвам да се отегчавам, ставам мързелива и в крайна сметка всичко излиза боклук.
  I've realised that when I don't play people who are complex I get very, very bored, and then lazy, and end up being rubbish.


 • Почти ударих един папарак веднъж. Удряла съм няколко души.
  I half-punched a paparazzo once. I've hit a few people.


 • Размерът на спекулациите около моя романтичен живот е изумителен.
  The amount of speculation surrounding my romantic life is astounding.


 • Родителите ми бяха много либерални с нас, винаги ни насърчаваха да бъдем самите себе си и да бъдем креативни.
  My parents were quite liberal with us, always encouraging us to be our own person and be creative.


 • Смятам, че е много трудно да не бъдеш себе си и може би това наистина привлича вниманието, но аз бих била нещастна, ако не бях.
  I find it very hard not to be myself and maybe that does attract attention, but I'd be miserable if I wasn't.


 • Срещала съм няколко Казанови, които ми харесаха, и няколко, които не ми харесаха, но се надявам да среща още други.
  I have met a few Casanovas I like and a few I have not liked – and I hope to meet a few more.


 • Считам, че всичко, което е донякъде разрушително и лудо, привлича любовта.
  I find all that slightly destructive but mad love alluring.


 • Такава е човешката природа, че моногамията наистина е трудна за постигане.
  Human nature is such that monogamy is a really hard thing to achieve.


 • Толкова е странно, когато цял един народ знае какво преживяваш.
  It's just so weird when an entire nation knows what you are going through.


 • Трудно е понякога да не поискате да научите какво говорят хората зад гърба ви и да игнорирате някои писания.
  It's hard sometimes to not want to know what people are saying behind your back and to ignore certain things that are being written.


 • Умът ми е достатъчно добър, но никога не съм го използвала, когато е трябвало да взема решение за любовта, което може да е благословия, а може и проклятие.
  I have a good brain on me, but I've never really used it when it came to making decisions about love, which has been a blessing and a curse.


 • Харесвам работата си. Винаги съм харесвала работата си.
  I love my job, I've always loved my job.


 • Хората са ужасени за собствената си репутация. Те искат пресата да е на тяхна страна.
  People are terrified for their own reputations. They want the press on their side.


 • Хората, които се влюбват, следват сърцето си, а не главата си.
  People on the edge of love go with their heart and not their head.


 • Чувствам се много благословена. Имала съм и имам такъв прекрасен живот.
  I feel very blessed. I have had, and am having, such a lovely life.


 • Чувствам, че преживявам 20-те си години в цялата им слава и пагубност.
  I feel like I experienced my 20s in all their glory and all their disastrousness.


 • Чудесно е да чувствам подкрепата, но срещу мен има и много негативна енергия. Ако трябва да съм честна, аз я игнорирам. Ако започнех да чета всичко, това би объркало главата ми нацяло.
  It's wonderful to feel supported, but there's a lot of negative energy towards me as well. So I ignore it, to be honest. If I started to read it all it would completely mess up my head.


 • Щастлива съм, че си изкарвам прехраната с актьорство, което много обичам. А количеството внимание, което получавам, понякога е моя грешка, но понякога не е.
  I'm very lucky that I get to make a living out of acting, which is what I love, and the level of attention I receive has sometimes been my own fault and sometimes not been.