Ръдърфорд Хейс

От Уикицитат

Ръдърфорд Бъчард Хейс (англ. Rutherford Birchard Hayes, 1822–1893) е деветнадесетият президент на САЩ, ръководил страната в периода 1877-1881.


 • Войните ще съществуват, докато съществува и човешката природа.
  Wars will remain while human nature remains.
из личния му дневник, 11 авг. 1890


 • Всяка епоха има своите изкушения, своите слаби страни и опасности. Нашата се отличава със своя снобизъм и нечистоплътност.
  Every age has its temptations, its weaknesses, its dangers. Ours is in the line of the snobbish and the sordid.
из личния му дневник, 11 май 1875


 • Да гласувате е като да изплащате дълг – никога не бива да го пренебрегвате, ако можете да го изпълявате.
  To vote is like the payment of a debt, a duty never to be neglected, if its performance is possible.


 • Един от тестовете за цивилизоваността на хората е лечението на престъпниците.
  One of the tests of the civilization of people is the treatment of its criminals.
из личния му дневник, 30 окт. 1892


 • Единственият път, сигурният път към безспорното доверие и стабилно финансово състояние е точното и навременно изпълнение на всяко парично задължение, публично и частно, в съответствие с буквата и духа.
  The only road, the sure road to unquestioned credit and a sound financial condition is the exact and punctual fulfilment of every pecuniary obligation, public and private, according to its letter and spirit.
из реч по време на вечеря на Дружеството на Нова Англия, Бруклин, 21 дек. 1880


 • За да избегнем появата на злото – не съм съвсем сигурен – но понякога излишно лишаваме себе си и другите от най-невинни удоволствия.
  In avoiding the appearance of evil, I am not sure but I have sometimes unnecessarily deprived myself and others of innocent enjoyments.


 • Най-добре служи на партията си този, който най-добре служи на страната си.
  …He serves his party best who serves his country best.
из речта при встъпването му на длъжност Президент на САЩ, 5 март 1877


 • Незаслужените атаки срещу публичните фигури и прави по-голямо добро, отколкото незаслужените похвали.
  Unjust attacks on public men do them more good than unmerited praise.
из личния му дневник, 14 юли 1889


 • Неограничена конкуренция, така често защитавана, всъщност не позволява оцеляването на най-способните. Най-добре успяват в натрупването на богатство най-безскрупулните.
  The unrestricted competition so commonly advocated does not leave us the survival of the fittest. The unscrupulous succeed best in accumulating wealth.
из личния му дневник, 12 дек. 1890


 • Президентът на Съединените щати трябва винаги да е наясно с факта, че най-добре служи на своята партия този, който най-добре служи на страната си.
  The President of the United States should strive to be always mindful of the fact that he serves his party best who serves his country best.
из речта при встъпването му на длъжност Президент на САЩ, 5 март 1877


 • Това е желанието на добрите хора от цялата страна – че местният патриотизъм като фактор в политиката трябва да изчезне.
  It is the desire of the good people of the whole country that sectionalism as a factor in our politics should disappear.
из негова реч, 6 дек. 1880


 • Участието в битките е като ухажването на момичета: тези, които са най-смели и предявяват най-много претенции, обикновено те печелят.
  Fighting battles is like courting girls: those who make the most pretensions and are boldest usually win.