Направо към съдържанието

Ричард Порсън

От Уикицитат

Ричард Порсън (англ. Richard Porson, 1759-1808) е английски литературовед, изследовател на класическата литература и преподавател.


  • Животът е твърде кратък, за да научиш немски език.
    Life is too short to learn German.
    from WC Book 2008


  • Когато след ожесточен спор един господин възкликва: "Мнението ми за вас е възможно най-презряно, гпсподине!", той отвръща: "Никога не съм чувал за някое ваше мнение, което да не презряно."
    To a gentleman, who, at the close of a fierce dispute with Porson, exclaimed, "My opinion of you is most contemptible, Sir"; he retorted, "I never knew an opinion of yours that was not contemptible.
    John Selby Watson, "The Life of Richard Porson", M.A. (1861)