Направо към съдържанието

Ричард Майлс (историк)

От Уикицитат

Д-р Ричард Майлс (англ. Richard Miles, р.1969) е британски историк, археолог, автор на историческа литература и водещ на научно-популярни филми, посветени на древната история.


 • Археологията […] често действа като паралелно повествование за историята: ако започнете да копаете с учебник в ръка, скоро ще се объркате. Трябва да свикнете с мисълта, че има много различни версии на историята.
  But archaeology […] often acts as a parallel narrative to history: if you start digging with a textbook in your hand, you are soon going to get confused. You have to be comfortable with the idea that there are many different versions of history. [1]


 • Ако [чрез археологията] търсите изискани сгради или литература от съответния период, трябва да сте наясно, че се занимавате само с мисленето на елита.
  If you are looking at fine buildings or the literature of the period, you have to be aware that you are only dealing with the mindset of the elite. [1]


 • В някои отношения градовете са се развивали отдолу-нагоре, но е имало и начинания отгоре-надолу – и много скоро са се развили елити. Религията е по-стара от града, но елитите бързо са изградили храмове и са се превърнали в свещеници. Колкото по-могъщи са ставали те [градовете], толкова по-големи били складовете към храмовете. Скоро се разбрало, че човек, който има излишък от ресурси, е силен човек. Така е, защото всички са имали само колкото да покрият текущите си нужди и ако реколтата през някоя година се е окажела лоша, той [този, който е разполагал с излишък] пак е имал с какво да се нахрани.
  In some respects, cities are bottom-up processes, but they are also top-down initiatives – and elites soon develop. Religion is older than the city, but the elites quickly build temples and turn themselves into priests. As they become more powerful the temples they build also have huge storehouses. What you see is that the man who has a surplus of material is the powerful man. This is because everyone is living hand-to-mouth, and if you have a bad harvest one year, well, you're stuffed. [1]


 • Има победители и губещи – хората създават света, в който ще живеем.
  There are winners and losers – and human will created the world we live in. [1]


 • По това време [в древността] писането се развива като начинание на елитите. То им помага да извлекат полза от работната сила; то е средство за общуване с боговете; и е начин да преценят както имат те и какво имат другите.
  Writing certainly develops as an elite initiative at this time. It helps them to harness the workforce – it's a way of communicating with the gods; and it's a way for the elites to list what you have, and what they have. [1]


 • Цивилизацията като термин предполага човешка активност. Нещата [в цивилизования свят] не се подреждат по природен път.
  Civilisation as a term suggests human agency. Things don't come together organically. [1]


 • Цивилизацията като термин предполага човешка активност. […] Това е начинът, по който хората са изразявали как и защо са искали да живеят в общности. Това е начинът, по който ние си представяме идеалната общност. […] Мисля, че най-амбициозното нещо, което хората някога са предприемали, е да се съгласят да живеят в големи градове с други хора, които не познават. Наистина е трудно да се изгради общност, в която да се научим как да приветстваме различията и да живеем заедно в хармония; а ние сме се проваляли през цялото време.
  Civilisation as a term suggests human agency. […] It is the way in which people have articulated how and why they wanted to live in communities. It's about how we imagine the perfect community. […] I think the most ambitious thing humans have ever done is deciding to live together with people whom they didn't know in cities. It's really difficult to build a community, to learn to celebrate difference and to live harmoniously together, and we fail all the time. [1]


Източници
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 My bright idea: Civilisation is still worth striving for, The Guardian, The Observer, Sunday 17 October 2010]