Проф. Толя Стоицова- комуникация- цитати

От Уикицитат
Направо към навигацията Направо към търсенето

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0

 • „ С течение на времето сме се научили да комуникираме все по-добре. Когато работиш с много хора е важно да си толерантен и търпелив.“
 • „ Всекидневното общуване между хората,социалното унаследяване на матерния език – вродено и несъзнателно , безспорно са част от природата на комуникацията.“
 • „ В психологията, особено в социалната, общуването като проблематика е едно от основните направления и с най-дълга история – комуникация между индивиди, комуникация между групи.“
 • „Познанието за конгитивните стилове става все по-популярно и в други социални области извън психологията – например в рамките на „убеждаващата комуникация“, която е необходимо да използват специалистите по връзки с обществеността; при формирането на адекватен образ в публичното пространство.“
 • „ В исторически план разбирането за термина „комуникация“ обхваща три широки категории или аспекта:

1. Начина, по който мислим за ситуациите 2. Начина, по който мислим за себе си 3. Начина, по който мислим за другите хора или се отнасяме ктм тях. „

 • „ Човешката комуникация е процес, чрез който индивидите във взаимоотношенията, групите, организациите и общностите създават, предават и използват информация за организиране на средата и дейността помежду си.“
 • „ Общуването преследва различни цели. Една от целите му е да се съхрани човешкия род“
 • „ Хората общуват, за да оцелеят; реализирането на социални връзки помежду им дава възможност да удовлетворят потребностите си.“
 • „ С речта, плод на рационалното ни мислене, ние обменяме информация с другите хора, свързана със събития, факти, познания.“
 • „ Речта протича на равнището на съзнанието – не можем да говорим, без да мислим.“

[1]

 1. (2004). Лице в лице с медиите. Въведение в медийната психология. Издателство „Просвета“, С.