Направо към съдържанието

Петър Дънов

От Уикицитат

Христология[редактиране]

 • „Що е Христос? – Христос е колективен Дух. Той е сбор от всички Синове Божии, чиито души и сърца бликат от Любов и Живот. Всички Синове Божии, съединени в едно, всички разумни души, които живеят в Божествено единение – това е Христос. В този смисъл той е Глава на Великото Всемирно Братство. ...И когато ние говорим за Великото Всемирно Братство, подразбираме онази йерархия от Разумни същества, които са завършили своята еволюция милиони и милиарди години преди хората и сега направляват целия Космос. Според степента на знание и развитие и според службата, която изпълняват, тези Същества са наредени в една йерархична стълба...: Серафими, Херувими, Престоли, Господства, Сили, Власти, Началства, Архангели, Ангели и напредналите човешки души... Всички вкупом представят Великия космичен човек.” [1]
 • „Христос... е едно Божествено космично същество. Божествено същество, което иде от Централното слънце на Вселената, около което нашето Слънце се върти и за двадесет милиона години извършва един кръг (Тук под понятието вселена се разбира нашата галактика Млечен път. На други места Учителя нарича това централно слънце с името Алфиола. - бел.ред). От това Вселенско слънце иде Христос. Христос е най-великото Същество.” [2]
 • „Няма и в Космоса вън, и в мистичните дълбочини на душата вътре по-пълно изявление на Любовта от онова, което ние олицетворяваме в Христа. ...Днес хората делят Христа на „историчен”, „космичен”, „мистичен” и т.н. Ала Христос сам по Себе Си е един и неделим. Има само един Христос – Живият Христос, който е изявление на Бога, изявление на Любовта. Христос – това е Бог, който се разкрива на света. ...И когато аз говоря за Христа, считам Го не като отвлечен принцип, а като реално въплъщение на Любовта.” [3]
 • „Христос работи в света, но хората не го виждат. Те искат да Го видят като човек, да Го пипнат, да Го усетят физически. Ако Той пълни сърцата на хората с красиви и възвишени чувства, какво искате повече от това? Искате да Го галите, да Го целувате, да Го носите на ръце? Това не е идея. Какво печели детето, ако цял ден го носите на ръце? Крив е възгледът на хората, дето очакват Христос да се роди отново, като малко дете. Христос се е родил и се ражда в сърцата и в душите на хората. Днес Христос не може да се роди от жена. Ако очаквате идването на Спасителя, отворете душата си, там ще се роди Той. При това, Христос се ражда едновременно в много души. Когато Христос се роди в твоята душа, ти ще бъдеш полезен както за себе си, така и за окръжаващите. Това е Възкресение, това значи пробуждане на човешката душа. Когато Христос живее в душите на хората, всички ще оживеят, ще станат и ще си подадат ръка като братя.” [4]
 • "Понякога казвате: „Господин Дънов дали е Христос, или Христос е в него?” Ще ви кажа: Христос не съм. Но Христос е в мен. Ако бях Христос, за когото ме мислите, щях да управлявам целия свят; щом не съм такъв човек, не съм и Христос. Христос не е на физическия свят.” [5]
 • „Няма епоха в човешката история, когато Христос да е работил така. Сега Христос работи най-много. Преди няколко века Христос е бил горе, в най-висшите светове, а сега е слязъл по-ниско, в Астралния и Етерния свят, по-близо до материалния свят. Ще станат две велики неща: първо, ще почне вселяването на Христовия Дух в човека, разбира се, отначало в готовите души. Когато ти изпитваш в себе си едно хубаво, безкористно чувство, проявяваш милосърдие, любов, милост, това показва, че Христовият Дух те е озарил и започва да работи в теб. И апостол Павел нали казва на едно място: „Не аз живея, а Христовият Дух се е вселил в мен.” [6]
 • „Христос ще дойде, това е безспорно; и скоро ще дойде... Под думата Второ пришествие не бива да се разбира свършекът на света, а то е Второто идване на Христа.” [7]
 • „Христос е близо на физическото поле и Той присъства тази година. ...Христос е пред нас и между нас, та искам да си отворите сърцата пред Него. Възложете душата си на Господа и Той ще ви даде, както никой друг не може да ви даде. В продължение на всяка една година ние трябва да употребим Името Божие като Сила и Той ще ни бъде страж. ...Христос иде, за да примири човечеството с Бялото Светло Братство, Братството на Светлините.” [8]
 • „Аз искам на първо място да имате вътрешно спокойствие, защото ние в сегашното време сме свидетели на велико събитие, което е настъпило на Земята и което от хиляди години се е очаквало. В древността са говорили за него мъдри човеци, пророците; за него говорят и днешните гадатели, очаквали сте го и вие. Всички са говорили за идването на Христа и аз няма да ви го описвам, защото вие сами ще го видите... Страх не бива да имате. Страхът ще обърне вниманието ви в противоположно направление, а Христос, към когото се обръщате, носи със Себе Си Божествена Правда, Божествена Любов, Мъдрост, Истина, с които ще озари света и ще тури ред и порядък... В тази епоха, която настава, Христос ще ви даде място, за да Му служите, и вие ще бъдете доволни от тази работа, която ще ви даде... Войната, която става сега, става между светлата и тъмната страна на Астралния свят. В тъмната страна сега става това сражение. И когато вие пристъпите към границата, ще видите Христа. ...Христос сега слиза от Божествения свят към нас... Искате още да видите Христа, но мнозина от вас са Го виждали, и то виждали са Го много пъти, само че винаги почти са казвали: „Може да не е Той, можа да е друг.”...Христос е тук и аз бих желал да са отворени вашите очи.” [9]

Човекът[редактиране]

 • От биографична книга писана за него[10]:
  • "Ако един човек е здрав, ако има свежи чувства, ако има светли мисли, има злато в себе"
  • "Задръжте малкото в себе си, а многото – навън. В малкото е силата"
  • "Подреждайки около себе си, подреждаш вътре в себе си"

Философски идеи[редактиране]

 • „Съвременните хора още не могат да си представят, че Светлината е жива. Ние живеем в жива Светлина, а тази, за която говорят физиците, представлява подсъзнанието на живата Светлина. В съзнанието на Светлината по отношение на вас има същите фази, каквито и във вашето съзнание – фази на подсъзнание, самосъзнание и свръхсъзнание.” (Младежки окултен клас, година IV, лекция 25, „Влияние на вътрешната Светлина”, 12 април 1925)
 • „По светлината на слънчевия спектър би могло да се познае има ли същества на Слънцето, или няма. Преди всичко, дето има разумен живот, светлината иде по особен начин. ...Има разлика между разпространението на светлинните лъчи, които излизат от едно неразумно същество (или нежив обект), и от едно разумно същество – законите са различни.” (Младежки окултен клас, година IV, лекция 15, „Изпитите на ученика. Житно зърно”, 25 януари 1925)
 • „Хората искат да дадат някаква форма на Бога, но питам каква форма може да се даде на Светлината? Светлината сама създава формите. По какъв начин създава формите? Щом срещне някакво препятствие, тя създава вече известна форма. ...Направете средата на вашите мисли по-рядка или по-гъста и те веднага ще претърпят пречупване.” (Младежки окултен клас, година I, лекция 5, „Стар и нов живот”, 29 март 1922)
 • „Първият процес, с който волята започва, е ограничаването. Без ограничаване волята не може да се прояви. Преди всичко волята разбира строго определено движение в съзнанието, т.е. наклон в съзнанието.” (Младежки окултен клас, година I, лекция 4, „Качества и проява на волята”, 15 март 1922)
 • „Колкото по-висока е еволюцията на дадена форма на живот, толкова по-високо интелигентни са атомите, които я съставят. За да дойде до по-голямо развитие, атомът трябва да мине през четирите царства – минерално, растително, животинско и царството на човека. ...Колкото по-устойчиви са атомите на дадени елементи, които влизат в състава на човешкия организъм, толкова по-добри качества придават на характера на човека.” (Младежки окултен клас, година V, лекция 13, „Реални величини”, 7 февруари 1926)
 • „Месоядството води към страдания, нещастия и болести. За да се излекува от тях, препоръчват на човека вегетарианска храна. Следователно вегетарианството не е нищо друго, освен метод за лекуване.“
 • „Отхвърли всяка лоша мисъл в името на благото на своето тяло, на своята душа, на своя ум и на своето сърце. Когато не обичаш някого, а го държиш постоянно в ума си, той става причина за нови нещастия. Не е въпросът да го обичаш, но не го дръж в ума си, не мисли постоянно за него, защото това създава само нещастия. Остави го настрана и мисли за някого, когото обичаш, и който е проводник на положителните сили на живота.”
 • „Като се намерите пред известни мъчнотии и страдания, кажете: „Любовта идва!“ Ако сте сиромах, кажете: „Любовта идва!“ Ако сте болен, кажете: „Любовта идва!“ Ако сте неразположен, кажете: „Любовта идва!“ Ако някой ви обиди, кажете си: „Любовта идва!“ Ако ви нападне някой лош дух, кажете: „Любовта идва!“ Любовта е велика сила, от която бягат и лошите духове, и мъчнотиите, и страданията, и болестите, и недоразуменията между хората.”
 • „Любовта е най-великата Сила. И в малка доза да я приемете, като повярвате, тя се увеличава. Единствената сила, която всякога се усилва, е Любовта. Не търсете голямата Любов. Малката Любов за кратко време може да се развие. Ако Любовта на човека не се увеличава, тя не е истинска.”
 • „Не търсете щастието си вън от себе си. Всичко е скрито във вас. Ако човек не намери щастието в себе си, вън по никакъв начин не може да го намери.”
 • „Никога не обвинявайте хората за това, което вие сами сте си причинили. Никога не изисквайте от хората това, което сами не можете да направите.”

Мисли за живота[редактиране]

 • „Не можеш да убедиш хората в нещо. Ако ти сам не вярваш в него не може да събудиш доброто в човека, ако ти нямаш доброто в себе си.”
 • „Ако искаш да имаш успех в живота си, търси го в себе си, а не вън от себе си. Отвън са само условията на живота.”
 • „Препятствията, които имате, са камъните, от които ще образувате стъпалата, за да се повдигнете.”
 • „Радвайте се на успехите на приятелите си като на свой успех. Радвайте се на онзи успех, който е придобит с труд, с работа, с постоянство. Само по този начин вие можете да се повдигнете.”
 • „Ако знаете дълбоките причини за грешките на хората, никога не бихте ги съдили.”
 • „Вглеждайте се в малките неща. Ако не обръщате внимание на малките неща, вие не можете да разрешите задачите на своя живот.”
 • „Три вида робство има: когато се страхувате от някого или нещо, когато мразите и когато обичате.”
 • „Мнозина ме питат защо трябва да бъде човек добър. Много просто. Човек трябва да е добър, за да бъде здрав. Доброто, добродетелта е първото условие за здравето на човека.”
 • „Съвременните хора се оплакват, че нямат големи постижения, че нямат успех в работата си. Защо нямат успех? Защото те очакват повече от другите, отколкото от себе си.”
 • „Каквото и да правите, запазете спокойствие, не се тревожете. Ако мислите, мислете спокойно, ако свирите, свирете спокойно, ако ядете, яжте спокойно. Ако искате да успеете в живота, трябва да имате спокойствие.”
 • „За да успявате във всичко, което предприемате, трябва да имате добро настроение. Доброто настроение на човека зависи от правилната посока на енергиите, които текат в него.”
 • „Радвайте се, когато се намирате пред известни противоречия и трудности. Чрез тях вие ще опитате силата на ума, на сърцето, на волята си и постепенно ще се калите.”
 • „Мъдрецът намира щастието навсякъде и във всичко, а обикновеният човек – само в специфични неща и места. Глупакът пък намира нещастието навсякъде и във всичко.”
 • „Никога не казвайте всичко, което знаете. Не продавайте, не давайте всичко, което имате. Оставете нещо за себе си.”
 • „Няма по-велико нещо за сегашния човек от това да бъде истински човек.”
 • „Който се радва на малките придобивки, до него ще дойдат и големите.”
 • „Всяка мисъл, добра или лоша, се връща при своя източник, като носи със себе си придобивките от своето пътуване. Никой не може да избегне последствията на своите мисли, чувства и постъпки.”

Предсказания[редактиране]

 • „В света идват осем хиляди адепти. Някои ще се родят, някои ще се вселят.”
 • „Необходимо е да научим великия закон, че Бог е наш Баща, че трябва да живеем братски, че никой няма право да убива и насилие не може да става. Тъй е писал Господ и всички трябва да живеем по Неговия закон. Ако съвременните европейски народи не приемат Христовото учение, след десет години ще дойде такава война, каквато човек не помни... И аз казвам: Христос иде! Ако народите приемат Любовта, войната ще се отмени; ако не я приемат, войната ще дойде и тогава ще опитат още по-големи страдания.” (24 юни 1923)
 • „Няма епоха в човешката история, когато Христос да е работил така. Сега Христос работи най-много. Преди няколко века Христос е бил горе, в най-висшите светове, а сега е слязъл по-ниско, в Астралния и Етерния свят, по-близо до материалния. Ще станат две велики неща: първо, ще почне вселяването на Христовия Дух в човека - разбира се, отначало в готовите души. Когато ти изпитваш в себе си едно хубаво, безкористно чувство, проявяваш милосърдие, любов, милост, това показва, че Христовият Дух те е озарил и започва да работи в теб. И апостол Павел нали казва на едно място: ‘Не аз живея, а Христовият Дух се е вселил в мен’.” ("Акордиране на човешката душа", съставител Боян Боев, София, 2001)
 • „Христос ще дойде, това е безспорно, и скоро ще дойде... Под думата Второ пришествие не бива да се разбира свършекът на света, а то е второто идване на Христа.” (11 август 1911)
 • „Христос работи в света, но хората не Го виждат. Те искат да Го видят като човек, да Го пипнат, да Го усетят физически. Ако Той пълни сърцата на хората с красиви и възвишени чувства, какво искате повече от това? ...Крив е възгледът на хората, дето очакват Христос да се роди отново като малко дете. Христос се е родил и се ражда в сърцата и в душите на хората. Днес Христос не може да се роди от жена. Ако очаквате идването на Спасителя, отворете душата си, там ще се роди Той. При това, Христос се ражда едновременно в много души. Когато Христос се роди в твоята душа, ти ще бъдеш полезен както за себе си, така и за окръжаващите. Това е Възкресение. Това значи пробуждане на човешката душа. Когато Христос живее в душите на хората, всички ще оживеят, ще станат и ще си подадат ръка като братя." (25 март 1923)
 • „След войната ще се заговори за Съединени европейски щати и тази идея ще се осъществи.” (1 май 1940)
 • „След сто години ще намерите Европа съвсем друга. Границите ще бъдат премахнати и ще се създадат други отношения между народите и човеците.” (20 септември 1935)
 • „Днес светът се намира пред наказание и ликвидация, затова будни бъдете. До 1999 г. светът ще види това, което никога не е видял.” (1939)
 • „В Европа идва едно земетресение, което ще започне от север, ще разтърси цяла Европа, така че ще се помни с хиляди години. Обяснява се и причината за туй земетресение. В Стария завет се казва: ‘Гледайте да не станат вашите дела и мисли толкова лоши, че да не може Земята да ви търпи.’”
 • „В XXII век ще се възстанови Царството Христово на Земята.”

Раси[редактиране]

 • "Всяка раса се отличава с известни качества: черната раса - с въображение и силни чувства. Червената – с активност; те прилагат геометрията и математиката. Жълтата раса се отличава с обективния или предметен ум. Бялата - с разумност. Откак е дошла на Земята, тя тегли нещата на везни и ги изучава."
 • "Като живее на Земята, човек минава през фазите на миналите раси. Някой път проявява обективен ум - тогава проявява жълтата раса. Хората на жълтата раса са консервативни и фанатици. Някой път човек е войнствен - остатък от червената раса. Някой път чувствата вземат в него надмощие - това е остатък от черната раса. Видите ли човек, който проявява разумност, той е от бялата раса. Колкото и да се пази човек, все ще мине през фазите на миналите раси и ако е самостоятелен, ще се учи от тях."
 • "Всяка раса е дала нещо от себе си. Бялата е направила много повече от черната и жълтата. "

Други[редактиране]

 • „В любовта няма никакъв грях. Любовта е от Бога. Всяка любов, която повдига човека, иде от Бога.“

Източници[редактиране]

 1. Виж книгата „Учителят говори”, главата „Великото Всемирно Братство”, съставител Георги Радев по оригинални текстове на Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно ISBN 954-8785-17-X.
 2. Из разговори с Учителя Петър Дънов, публикувани от Боян Боев в книгата „Доброто разположение”, глава „Учителя за Христа”. ISBN 954-744-026-8.
 3. „Учителят говори”, съставител Георги Радев (по текстове на Учителя Беинса Дуно), глава „Христос”. ISBN 954-8785-17-X.
 4. „Поучаваше ги”, беседа „Пробуждане на човешката душа”, 1923 г.
 5. Из разговор с Учителя Петър Дънов в дома на Лазар Котев на 8.08.1920 г., публикуван в спомените и стенографските записки на Борис Николов. Изгревът на Бялото Братство, том 3, С. 1995, ISBN 954-90041-2-0
 6. Из разговори с Учителя Беинса Дуно, публикувани от Боян Боев в книгата „Доброто разположение”, глава „Учителя за Христа”. ISBN 954-744-026-8.
 7. Протоколи от годишната среща на Веригата на Бялото Братство, Велико Търново, 11.08.1911. ISBN 954-8139-10-3.
 8. Протоколи от годишната среща на Веригата на Бялото Братство, Велико Търново, 15-18.08.1912. ISBN 954-8139-10-3.
 9. Протоколи от годишната среща на Веригата на Бялото Братство, Велико Търново, 10.08.1914. ISBN 954-8139-10-3.
 10. Георги Гълов, Петър Дънов, Издателство Импулс, 2007, ISBN 9548435101.
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Петър Дънов