Направо към съдържанието

Найден Геров

От Уикицитат

Найден Геров (18231900) е български писател, езиковед, фолклорист, общественик и създател на едно от първите класни училища в България.

  • ...достигнал съм до голям чин и почести, радвам се на добро име и, слава Богу, нищо не ми липсва.Една гърците имаха изпит в своето главно училище, дето бях поканен да присъствувам и аз. И сега, а тогава още повече, учението в гръцките училища се състоеше само в изучаване стария гръцки език, когото накрай пак не научаваха… На тоя изпит присъствуваше цветът на пловдивските гърци начело с владиката. На всички се четеше на лицето една гордост, една предвзетост: само гръцкият език е приспособим за учение, напусто се мъчите с вашия дебел български език, вижте каква дълбока наука се крие в нашия език! След изпита аз поканих владиката с всичките присъствуващи първенци гърци да дойдат на моя изпит, на българския изпит в българското училище. Една седмица по-късно, св. пророк Илия Гръмовник, след божествената служба, нашето училище беше препълнено с народ, когато гръцкият владика ведно с гръцки първенци дойдоха на изпита. Разнообразието на преподаваните предмети, разбраните отговори на учениците, решението на много математически и физически задачи, точното показване на географически места слисаха присъствуващите гърци… Гръцкият владика се навъси и подкачи да пита гръцките учители защо тези предмети не се учат в тяхното училище. След изпита гърците си отидоха като попарени, те се изпокараха и промениха учителите си, а моите ученици и нашите българи тържествуваха. Тоя ден е най-радостният в живота ми...".
    • Нашият град (б.р. за Пловдив) трябва да се издигне, трябва да заеме първо място на Балканския полуостров. В него трябва да има най-добри училища, библиотеки, музеи и печатници, и фабрики, и всичко, всичко, каквото има в европейските големи градове. И при това всичко това всичко трябва да бъде българско ..., та един ден, когато нашия народ се освободи - а това време ще дойде - той да стане достойна негова столица.