Направо към съдържанието

Модул:Message box/configuration

От Уикицитат

Документация за този модул може да бъде създадена на Модул:Message box/configuration/doc

--------------------------------------------------------------------------------
--             Message box configuration             --
--                                      --
-- Настоящия модул съдържа конфигурационни данни за [[Модул:Message box]].  --
--------------------------------------------------------------------------------

return {
	ambox = {
		types = {
			serious = {
				class = 'ambox-serious',
				image = 'Circle-style-warning.svg'
			},
			content = {
				class = 'ambox-content',
				image = 'Emblem-important.svg'
			},
			style = {
				class = 'ambox-style',
				image = 'Broom icon.svg'
			},
			merge = {
				class = 'ambox-merge',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'ambox-protection',
				image = 'Padlock-silver-medium.svg'
			},
			stub = {
				class = 'ambox-stub',
				image = 'M Puzzle.png'
			},
			notice = {
				class = 'ambox-notice',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default           = 'notice',
		allowBlankParams      = {'talk', 'sect', 'date', 'issue', 'fix', 'subst', 'hidden'},
		allowSmall         = true,
		smallParam         = 'left',
		smallClass         = 'mbox-small-left',
		substCheck         = true,
		classes           = {'metadata', 'plainlinks', 'ambox'},
		imageEmptyCell       = true,
		imageCheckBlank       = true,
		imageSmallSize       = '20x20px',
		imageCellDiv        = true,
		useCollapsibleTextFields  = true,
		imageRightNone       = true,
		sectionDefault       = 'Настоящата статия',
		allowMainspaceCategories  = true,
		templateCategory      = 'Меташаблони',
	    templateCategoryRequireName = true,
		templateErrorCategory    = 'Меташаблони',
		templateErrorParamsToCheck = {'issue', 'fix', 'subst'}
	},
	
	cmbox = {
		types = {
			serious = {
				class = 'cmbox-serious',
				image = 'Circle-style-warning.svg'
			},
			content = {
				class = 'cmbox-content',
				image = 'Emblem-important.svg'
			},
			style = {
				class = 'cmbox-style',
				image = 'Broom icon.svg'
			},
			merge = {
				class = 'cmbox-merge',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'cmbox-protection',
				image = 'Padlock-silver-medium.svg'
			},
			stub = {
				class = 'cmbox-stub',
				image = 'M Puzzle.png'
			},
			notice = {
				class = 'cmbox-notice',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'plainlinks', 'cmbox'},
		imageEmptyCell    = true,
		templateCategory      = 'Меташаблони',
	},
	
	fmbox = {
		types = {
			warning = {
				class = 'fmbox-warning',
				image = 'Circle-style-warning.svg'
			},
			editnotice = {
				class = 'fmbox-editnotice',
				image = 'Information icon4.svg'
			},
			system = {
				class = 'fmbox-system',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'system',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'plainlinks', 'fmbox'},
		imageEmptyCell    = false,
		imageRightNone    = false,
		templateCategory      = 'Меташаблони',
	},
	
	imbox = {
		types = {
			serious = {
				class = 'imbox-serious',
				image = 'Circle-style-warning.svg'
			},
			content = {
				class = 'imbox-content',
				image = 'Emblem-important.svg'
			},
			style = {
				class = 'imbox-style',
				image = 'Broom icon.svg'
			},
			merge = {
				class = 'imbox-merge',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'imbox-protection',
				image = 'Padlock-silver-medium.svg'
			},
			license = {
				class = 'imbox-license licensetpl',
				image = 'Imbox license.png' -- @todo We need an SVG version of this
			},
			featured = {
				class = 'imbox-featured',
				image = 'Cscr-featured.svg'
			},
			notice = {
				class = 'imbox-notice',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'imbox'},
		usePlainlinksParam  = true,
		imageEmptyCell    = true,
		below        = true,
		templateCategory   = 'Меташаблони'
	},
	
	ombox = {
		types = {
			serious = {
				class = 'ombox-serious',
				image = 'Circle-style-warning.svg'
			},
			content = {
				class = 'ombox-content',
				image = 'Emblem-important.svg'
			},
			style = {
				class = 'ombox-style',
				image = 'Broom icon.svg'
			},
			merge = {
				class = 'ombox-merge',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'ombox-protection',
				image = 'Padlock-silver-medium.svg'
			},
			stub = {
				class = 'оmbox-stub',
				image = 'M Puzzle.png'
			},
			notice = {
				class = 'ombox-notice',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'plainlinks', 'ombox'},
		allowSmall      = true,
		imageEmptyCell    = true,
		imageRightNone    = true,
		templateCategory      = 'Меташаблони',
	},
	
	tmbox = {
		types = {
			serious = {
				class = 'tmbox-serious',
				image = 'Circle-style-warning.svg'
			},
			content = {
				class = 'tmbox-content',
				image = 'Emblem-important.svg'
			},
			style = {
				class = 'tmbox-style',
				image = 'Broom icon.svg'
			},
			merge = {
				class = 'tmbox-merge',
				image = 'Merge-split-transwiki default.svg'
			},
			protection = {
				class = 'tmbox-protection',
				image = 'Padlock-silver-medium.svg'
			},
			notice = {
				class = 'tmbox-notice',
				image = 'Information icon4.svg'
			}
		},
		default       = 'notice',
		showInvalidTypeError = true,
		classes       = {'plainlinks', 'tmbox'},
		allowSmall      = true,
		imageRightNone    = true,
		imageEmptyCell    = true,
		imageEmptyCellStyle = true,
		templateCategory   = 'Меташаблони'
	}
}