Направо към съдържанието

Модул:Lua банер

От Уикицитат

Употреба[редактиране]

Настоящия модул не може да бъде ползван директно от Уикитекст и единствено през базирани на {{lua}} шаблони.

За да ползвате модула в друг Lua модул, е необходимо първо да го заредите.

local mLuaBanner = require('Модул:Lua банер')

След което използвайте main функцията, за да създадете съобщително каре.

mLuaBanner._main(args)

Заместете args с таблица съдържащаа аргументите, които ще бъдат подадени на модула. За пълен списък с възможните аргументи посетете шаблона {{lua}}.


-- Този модул се използва от шаблона {{lua}}.

local yesno = require('Модул:Yesno')
local mList = require('Модул:List')
local mTableTools = require('Модул:TableTools')
local mMessageBox = require('Модул:Message box')

local p = {}

function p.main(frame)
	local origArgs = frame:getParent().args
	local args = {}
	for k, v in pairs(origArgs) do
		v = v:match('^%s*(.-)%s*$')
		if v ~= '' then
			args[k] = v
		end
	end
	return p._main(args)
end

function p._main(args)
	local modules = mTableTools.compressSparseArray(args)
	local box = p.renderBox(modules)
	local trackingCategories = p.renderTrackingCategories(args, modules)
	return box .. trackingCategories
end

function p.renderBox(modules)
	local boxArgs = {}
	if #modules < 1 then
		boxArgs.text = '<strong class="error">Грешка: не са указани модули</strong>'
	else
		local moduleLinks = {}
		for i, module in ipairs(modules) do
			moduleLinks[i] = string.format('[[:%s]]', module)
		end
		local moduleList = mList.makeList('bulleted', moduleLinks)
		boxArgs.text = 'Ползва [[Уикипедия:Lua|Lua]]:\n' .. moduleList
	end
	boxArgs.type = 'notice'
	boxArgs.small = true
	boxArgs.image = '[[File:Lua-logo-nolabel.svg|30px|alt=Lua logo|link=Уикипедия:Lua]]'
	return mMessageBox.main('mbox', boxArgs)
end

function p.renderTrackingCategories(args, modules, titleObj)
	if yesno(args.nocat) then
		return ''
	end
	
	local cats = {}
	
	-- Категория грешки
	if #modules < 1 then
		cats[#cats + 1] = 'Lua шаблони с грешки'
	end
	
	-- Категория Lua шаблони
	titleObj = titleObj or mw.title.getCurrentTitle()
	local subpageBlacklist = {
		doc = true,
		sandbox = true,
		sandbox2 = true,
		testcases = true
	}
	if titleObj.namespace == 10 
		and not subpageBlacklist[titleObj.subpageText]
	then
		local category = args.category
		if not category then
			local categories = {
				['Модул:String'] = 'Lua шаблони базирани на Модул:String',
				['Модул:Math'] = 'Lua шаблони базирани на Модул:Math',
				['Модул:BaseConvert'] = 'Lua шаблони базирани на Модул:BaseConvert',
				['Модул:Citation'] = 'Lua шаблони базирани на Модул:Citation'
			}
			categories['Модул:Citation/CS1'] = categories['Модул:Citation']
			category = modules[1] and categories[modules[1]]
			category = category or 'Lua шаблони'
		end
		cats[#cats + 1] = category
	end
	
	for i, cat in ipairs(cats) do
		cats[i] = string.format('[[Категория:%s]]', cat)
	end
	return table.concat(cats)
end

return p