Мич Албом

От Уикицитат

Мич Албом, Мичъл Дейвид "Мич" Албом (Mitchell David "Mitch" Albom) (1958) е американски автор, сценарист, водещ и музикант.

 • ... вярата се проявява в това, което правиш. Човек са неговите постъпки, а не това, в което той вярва.
 • Даже с капка вяра хората са способни да поправят лошото и да се променят.
 • Понякога въпросите удрят по-силно от оскърбленията.
 • Любовта притежава способността да съединява хората, даже ако живота силно им пречи да се съединят.
 • При всеки живот има две версии. Първата знаете вие самите, втората разказвате на другите.
 • Как да решим, какви да бъдат нашите последни думи? Разбираме ли тяхната значимост? Съдено ли им е да бъдат мъдри?
 • Няма никакви случайни действия. Ние всички сме свързани. Ти не можеш да отделиш един живот от друг, също както не можеш да отделиш бризът от вятъра.
 • Когато жертваш нещо важно, ти не го губиш. Ти просто го предаваш на друг човек.
 • Нито един живот не е безполезен... Безполезно е да губиш време в размисли за това, как всички ние сме сами.
 • Ние не ценим това, което трябва да ценим. И заради това живеем в илюзии.
 • Смъртта завършва живота, но не и отношенията.