Направо към съдържанието

Матей Преображенски (Миткалото)

От Уикицитат

Отец Матей Преображенски, (със светско име Моно Петров Сеизмонов, 1828–1875), наричан от народа Миткалото, Очматей или Очката, е български възрожденец, монах, просветител-енциклопедист и националреволюционер – дългогодишен сподвижник на Васил Левски.


От него
  • Според свидетелство на един комитетски член от Ново село в началото на май 1873 г. Отец Матей отива с него в Ловеч да провери как е станало залавянето на Левски. Той отвежда тогава поп Кръстя в черквата и го заставя да се закълне пред евангелието с думите:
— Отче, говори се, че ти си го предал...
Ловчалията отвръща:
— Отче, мнозина се оправдаха с мене.
Отец Матей заключава:
— Ще дойде други Левски! А на обесения - вечна му памет...
Не е известно друг да е изрекъл подобно пророчество.
— цитирано в Левски и отец Матей Преображенски обръщат времето,
автор: Илия Пехливанов


  • И погледнах вътре в реката едно желязно колело право – ама много голямо, от този край на реката чак до онзи, и се въртеше от нас към онзи край.
— така Матей Преображенски описва видението си за вечния двигател в съчинението си "Чудное повествование", цитирано в Отец Матей Преображенски – изобретателя


За него
  • За него нямаше нищо свято на тоя свят освен благоденствието на народа му, макар и да носеше на гърба си тежкото калугерско звание.
Захари Стоянов, Съчинения в 3 тома. Т. І – Записки по българските въстания (Разказ на очевидци). С, ДИ “Български писател”, 1983, 97 с., цитирано в Езикът на Матей Преображенски, автор: Иво Братанов


  • Близостта на отец Матей с народа не се дължала само на сладките му приказки и на книжките му. Отец Матей бил жива енциклопедия. Той знаел всичко и можел всичко. Той бил изкусен и в градинарството, и в копринарството, и в земеделието, и в механиката, и в медицината. Показвал на хората начин за по-добро използуване на земята, давал им семена. Учил селяните да хранят буби и да използуват коприната. Можел да лекува всякакви болести, приготвял най-различни лекарства.
— Александър Бурмов, Избрани произведения в три тома. Т. ІІ. С., Издателство на БАН, 1974, с. 307., цитирано в Езикът на Матей Преображенски, автор: Иво Братанов


— Петко Франчев, член на театралната трупа, създадена от Бачо Киро, пише така в спомените си за театралната активност на Матей Преображенски, цитирано в 185 години от рождението на Матей Преображенски – Миткалото, автор: д-р Богомил Великов Колев