Макс Шелер

От Уикицитат

Макс Шелер (1874 — 1928), германски философ


  • „Човек е способен на три вида знание: на знание заради господство или достижения, на образователно знание и на знание заради спасение.“
  • „Изучавайте животните, и ще разберете колко е трудно да бъдеш човек.“

Човек и пол[редактиране]

  • „Образованите дами — когато са насаме — днес държат да казват за някоя жена: А, да тя е «прекрасен човек». Те се отричат от своя пол и си поставят за цел чистото човечество. Но те забравят: не само думата човек идва от «мъжки» (на много други езици думата човек означава най-често едновременно и мъж, например homo, homme). И идеята за един човек, който трябва да обхваща мъжът и жена, е само една мъжка идея. Не мисля, че тази идея би възникнала в една господствана от жени култура. Само мъжът е толкова «духовен» и толкова — детски, за момент да пренебрагне дълбочината на разликата, която се нарича полова. Определено, човек се нуждае от подобна дума: но нейното значение не е и никога не може да бъде напълно неутрално. Тя е винаги мъжката или женската идея за онова, което все пак би трябвало да обхваща. Онези дами, които се наричат «великолепни хора» с това само показва, че те не са истински жени и — тъй като към самата същност на човека принадлежи да бъде винаги мажки или женски — че те са само умалени «хора». Във времена, когато половото различие се е усещало като позитивно оценностено, е възникнала употребата човек в среден род, който тъкмо с граматичния си род трябвало да сочи, че обозначаваната жена не е истинска жена и носи «само» «мъжките» белези. Жена, която иска да е «великолепен човек», практически винаги ще бъде маймуна на мъжа. И така да оставим и тук «твърде човешкото».“