Направо към съдържанието

Лео Силард

От Уикицитат

Лео Силард (англ. Leó Szilárd, 1898-1964) е американски ядрен физик от унгарски произход, работил по проекта "Манхатън" за създаването на първата атомна бомба.


 • В науката най-важното нещо не са идеите, които имате, а решението, кои да следвате. Ако имате идея, но не правите нищо за нея, тогава защо да разваляте забавлението на някой друг, като я публикувате?
  In science, the most important thing is not the ideas you have but the decision which ones you choose to pursue. If you have an idea and are not doing anything with it, why spoil someone else's fun by publishing it?


 • Дори да приемем, какъвто е основният принцип на демокрацията, че един малоумник е равен на един гений, то необходимо е да направим и слеващата стъпка и да потвърдим, че двама малоумници е по-добре от един гений.
  Even if we accept, as the basic tenet of true democracy, that one moron is equal to one genius, is it necessary to go a further step and hold that two morons are better than one genius?


 • За да успеете трябва да бъдете по-находчив от останалите хора. Всичко, което трябва да направите, е да бъдете един ден преди тях.
  In order to succeed it is not necessary to be much cleverer than other people. All you have to do is be one day ahead of them.


 • Най-важната стъпка, за да се свърши една работа, е да се разпознае проблемът. Щом веднъж разпозная проблема, аз обикновено започвам да мисля за някого, който може да свърши работата по-добре от мене.
  The most important step in getting a job done is the recognition of the problem. Once I recognize a problem I usually can think of someone who can work it out better than I could.


 • Науката напредва с толкова бързи темпове, че когато правите предвиждане и си мислите, че сте напред във времето поне на 100 години, може да се окаже, че сте най-много с 10 напред.
  Science is progressing at such a rapid rate that when you make a prediction and think you are ahead of your time by 100 years you may be ahead of your time by 10 at most.


 • Не лъжѝ, ако не се налага.
  Don't lie if you don't have to. • Целта на един учен в дискусия с колегите му е не да убеди, а да изясни.
  A scientist's aim in a discussion with his colleagues is not to persuade, but to clarify.Хари (по повод възражението на Лео Силард, че атомната бомба не трябва да се използва срещу хора):

 - Не Ви ли е грижа какво правят германците с Вашия народ?

Лео Силард:

 - Кой народ имате предвид, господин президент? Евреите или унгарците? 


Източници