Направо към съдържанието

Лео Бърнет

От Уикицитат
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Лео Бърнет

Лео Бърнет (англ. Leo Burnett, 1891-1971) е американски предприемач и рекламен специалист, считан за един от първопроходците на "голямата реклама".


 • Аз съм един от тези, които вярват, че най-голямата опасност на рекламите не е, че заблуждават хората, а че са скучни до крайност.
  I am one who believes that one of the greatest dangers of advertising is not that of misleading people, but that of boring them to death.


 • Ако не можете да се поставите на мястото на клиентите си, вие най-вероятно не би трябвало да сте в бизнеса с писмени реклами.
  If you can't turn yourself into your customer, you probably shouldn't be in the ad writing business at all.


 • Ако не сте станали забележими, не сте направили нищо. Просто трябва да бъдете забележими, но истинското изкуството е да станете забележими по естествен начин, без викове и трикове.
  If you don't get noticed, you don't have anything. You just have to be noticed, but the art is in getting noticed naturally, without screaming or without tricks.


 • В любопитството към живота във всички негови направления, мисля, се крие тайната на голямата креативност на хората.
  Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people.


 • В работата на рекламната агенция трябва да има топлина и неизменна човечност. Тя (рекламната агенция) работи с човешките нужди, желания, мечти и надежди. Нейният "продукт" не може да се пусне на поточна линия.
  The work of an advertising agency is warmly and immediately human. It deals with human needs, wants, dreams and hopes. Its 'product' cannot be turned out on an assembly line.


 • Всеки, който си мисли, че хората могат да бъдат мамени или подмятани, има погрешна и доста ниска оценка за хората.
  Anyone who thinks that people can be fooled or pushed around has an inaccurate and pretty low estimate of people.


 • Да се заречете да не правите грешки е много лесно. Всичко, което трябва да се заречете, е да имате идеи.
  To swear off making mistakes is very easy. All you have to do is to swear off having ideas.


 • Добрата реклама не само разпространява информация. Тя налага в общественото съзнание желания и вярвания.
  Good advertising does not just circulate information. It penetrates the public mind with desires and belief.


 • Добрата реклама, която не влиза в действие, не осъществява продажби.
  A good ad which is not run, never produces sales.


 • Единствената цел на бизнеса е услугата. Единствената цел на рекламата е обясняването на услугата, която бизнесът извършва.
  The sole purpose of business is service. The sole purpose of advertising is explaining the service which business renders.


 • Забавлението без продажби не стига до никъде, но продажбите без забавление имат склонност да стават неприятни.
  Fun without sell gets nowhere but sell without fun tends to become obnoxious.


 • Искаме потребителите да кажат: "Това е дяволски страхотен продукт!" вместо "Това е дяволски страхотна реклама!"
  We want consumers to say, 'That's a hell of a product' instead of, 'That's a hell of an ad.'


 • Когато се стремиш към звездите, може и да не достигнеш никоя, но няма да останеш със шепа кал в ръце.
  When you reach for the stars you may not quite get one,but you won’t come up with a handful of mud either.


 • Най-важното нещо, по мое мнение, което трябва да бъде постигнато в рекламата, е правдоподобността; а нищо не е по-правдоподобно от самия продукт.
  The greatest thing to be achieved in advertising, in my opinion, is believability, and nothing is more believable than the product itself.


 • Направете го просто. Направете го запомнящо се. Направете го привлекателно за погледа. Направете го забавно за четене.
  Make it simple. Make it memorable. Make it inviting to look at. Make it fun to read.


 • Научил съм се да уважавам идеите, откъдето и да идват те. А те често идват от клиентите. Често и счетоводителите имат големи творчески идеи, независимо от това какво смятат много автори.
  I have learned to respect ideas, wherever they come from. Often they come from clients. Account executives often have big creative ideas, regardless of what some writers think.


 • Научих, че всеки глупак може да напише лоша реклама, но е необходима истинска гениалност, за да не развалиш добрата реклама.
  I have learned that any fool can write a bad ad, but that it takes a real genius to keep his hands off a good one.


 • Научих, че е далеч по-лесно да се напише реч за добрата реклама, отколкото да се напише добра реклама.
  I have learned that it is far easier to write a speech about good advertising than it is to write a good ad.


 • Научих, че не можете да имате добра реклама без добър клиент, че не можете да задържите добър клиент без добра реклама, и че никой клиент не би купил по-добра реклама от тази, която разбира или към която има влечение.
  I have learned that you can't have good advertising without a good client, that you can't keep a good client without good advertising, and no client will ever buy better advertising than he understands or has an appetite for.


 • Независимо от моралния въпрос, самата непочтеност в рекламата я прави крайно нерентабилна.
  Regardless of the moral issue, dishonesty in advertising has proved very unprofitable.


 • Няма такива неща като "трудна продажба" и "лесна продажба". Има само "интелигентна продажба" и "глупава продажба".
  There's no such thing as 'hard sell' and 'soft sell.' There's only 'smart sell' and 'stupid sell.'


 • Няма такова нещо като постоянен успех в рекламирането.
  There is no such thing as a permanent advertising success.


 • Планирайте продажбите, когато планирате рекламата.
  Plan the sale when you plan the ad.


 • Рекламата е способността да се усеща, да се тълкува … и да се накара сърцето на бизнеса да тупти върху лента, хартия и мастило.
  Advertising is the ability to sense, interpret… to put the very heart throbs of a business into type, paper and ink.


 • Рекламата казва на хората: "Ето, това имаме. Ето това ще направим за вас. Ето какво ще получите."
  Advertising says to people, ‘Here’s what we’ve got. Here’s what it will do for you. Here’s how to get it.’


 • Считам, че голямата реклама е най-красивото нещо на света.
  I regard a great ad as the most beautiful thing in the world.


 • Тайната на ефективната оригиналност в рекламата не е създаването на нови и сложни думи и картинки, а използването на познати думи и картинки в нови комбинации.
  The secret of all effective originality in advertising is not the creation of new and tricky words and pictures, but one of putting familiar words and pictures into new relationships.


 • Творческите идеи процъфтяват най-добре в магазин, където е запазен духът на шегата. Никой не е в бизнеса, за да се забавлява, но това не значи, че в бизнеса не може да има забавление.
  Creative ideas flourish best in a shop which preserves some spirit of fun. Nobody is in business for fun, but that does not mean there cannot be fun in business.


 • Това, което помага на хората, помага и на бизнеса.
  What helps people, helps business.


 • Търкането създава искри, а искрите докарва творчески пожари.
  Friction makes sparks and sparks start creative conflagrations.


 • Често ме питат как съм навлязъл в тази работа. Не съм. Работата навлезе в мене.
  I am often asked how I got into the business. I didn't. The business got into me.