Направо към съдържанието

Кенет Тайнън

От Уикицитат

Кенет Тайнън (англ. Kenneth Peacock Tynan, 1927-1980) е спорен, но влиятелен английски театрален критик и писател.


 • Критикът е човек, който знае пътя, но не може да шофира.
  A critic is a man who knows the way but can't drive the car.
 • Добър театрален критик е този, който разбира какво се случва в театъра по негово време. Големият театрален критик обаче разибира и това, което не се случва. — 1967
  A good drama critic is one who perceives what is happening in the theatre of his time. A great drama critic also perceives what is not happening.
 • Нас ще ни съдят за това, което правим, а не за това, как сме се чувствали, докато го правим. — цитирано от Жан-Пол Сартр, 1961
  We shall be judged by what we do, not by how we felt while we were doing it.
 • Уязвим е всеки, който е едновременно и надарен, и общителен. — в "Орсън Уелс", 1961
  Everyone is vulnerable who is at once gifted and gregarious.
 • Писането като цяло е антисоциален акт, понеже писателят е човек, който може да пише свободно само когато е сам; за да бъде себе си, той трябва да заключи себе си и да се изключи от всякаква комуникация; а в това винаги има по малко лудост. — в "Тенеси Уилямс", 1956
  All writing is an antisocial act, since the writer is a man who can speak freely only when alone; to be himself he must lock himself up, to communicate he must cut himself off from all communication; and in this there is something always a little mad.
 • Всяка страна, в която има сексуална цензура, ще има и политическа цензура. — цитирано от Годфри Смит
  Any country that has sexual censorship will eventually have political censorship.
 • Надявам се никога да не се нуждая да вярвам в Бог. Това би било ужасно признание за провал. — цитирано от Годфри Смит
  I hope I never need to believe in God. It would be an awful confession of failure.
 • Никой театър не би могъл нормално да се развива, докато я има пъпната връзка между това, което става на сцената, и онова, което се случва извън нея. — цитирано от Годфри Смит
  No theater could sanely flourish until there was an umbilical connection between what was happening on the stage and what was happening in the world.