Направо към съдържанието

Каролин Джанис Чери

От Уикицитат

Каролѝн Джанѝс Чèри (англ. Carolyn Janice Cherry, р.1946), по-известна като Си Джей Чери (C. J. Cherryh) е американска писателка на научна фантастика.


 • Ако стоиш срещу повратлив опонент, накарай го да се смята за загинал. — Chanur's Legacy (1992)
  If you're up against a smart opponent, make him think himself to death.
 • Търговията не се отнася до стоките. Търговията се отнася до информацията. Стоките си стоят в складовете, докато информацият не ги премести. — Chanur's Legacy (1992)
  Trade isn't about goods. Trade is about information. Goods sit in the warehouse until information moves them.
 • Средният човек не анализира онова, което мисли: той мисли, мисли, мисли, а половината от това е реакция на вътрешностите. — Invader (1995)
  Average people didn't analyze what they thought: they thought they thought, and half of it was gut reaction.
 • Неизбежно е, когато част от хората се опитват да решат един проблем, да влязат в противоборство с друга част хора, които желаят да го експлоатират. — Invader (1995)
  Inevitably the party trying to resolve a matter had to contend with the party most willing to exploit it.
 • Когато една легенда се преразказва, в нея се отразява и действителността на новото време, по което човек може да се досети колко различни автори са се опитвали да преразказват историята. Не мисля, че е наше задължение да я променяме из основи. Дори считам, че ако твърде много се отдалечим от първоначалната история, ще изгубим нещо много скъпоценно. Аз например не одобрявам опитите за връщане и пренаписване на Средните векове, така че да съответстват на политическата конюнктура на двайсти век. Това лишава от всякаква полза четенето на легенди. — из интервю през 1996 г.
  When the legend is retold, it mirrors the reality of the time, and one can learn from studying how various authors have attempted to retell the story. I don't think we have an obligation to change it radically. I think that if we ever move too far from the basic story, we would lose something very precious. I don't, for instance, approve of fantasy that attempts to go back and rewrite the Middle Ages until it conforms to political correctness in the twentieth century. That removes all the benefit from reading the story.
 • Ако вие не разбирате другите хора в тяхното време и най-вече защо те са правили това, което са правили, вие не разбирате своето собствено минало. А когато губите своето минало, губите и част от потенцала на своето бъдеще. — из интервю през 1996 г.
  If you don't understand other people in their time and why they did what they did, then you don't understand your own past. And when you lose your past, you lose some potential for your own future.