Канабис — Марихуана

От Уикицитат
Марихуана
  • …Не газете тревата. Ами я легитимирайте. Узаконена трева, светло бъдеще, жизнерадост и дръзновение. Огромна част от населението е алкохолопиеща. Ако на тази алкохолопиеща част от населението спрете водата (чешмяната), тя ще забележи това чак след две седмици, когато дойде време за пране. Но ако на тази част от населението отнемеш пиячката - тя ще започне да вие от болка и скръб и веднага ще се появят нелегални въоръжени организации. Тихото тревопушене е дискриминирано. Болшинството е легализирало отдавна своята наркотична доза - бутилките с различно съдържание на етилов и метилов спирт по магазините . А тревата е забранена. Болшинството правомерно убива черните си дробове целенасочено, с умисъл и редовно. Както казва един велик поет: "Ако черните дробове можеха да говорят…" - щяха да помолят да се узакони тревопушенето…Мартин Карбовски, от статията "ВСИЧКО ЖИВО Е ТРЕВА"


  • …Няма в света случай някой да е умрял от марихуана. Това е според Световната здравна организация. Всеки ден в България се умира от мастика. Това ще ви го каже всеки лекар от "Бърза помощ". Какво трябва да се направи, ако обществото чак толкова се тревожи от употребата на стимуланти? Да се сложи предупреждение на мастиката и твърдите алкохоли.Евгений Дайнов, в. 24 часа, 19.03.2004


  • Не знам какво е марихуана. Може би ще я опитам, когато бъде декриминализирана. Ще имам пари за глобата и джойнт в другата ръка. — «I don't know what is marijuana. Perhaps I will try it when it will no longer be criminal. I will have my money for my fine and a joint in the other hand.»Жан Кретиен, шеговито в интервю пред Свободната преса на Уинипег