Инфлация — Девалвация

От Уикицитат
  • Ако всички мислят, че цените ще се вдигнат, цените ще се вдигнат. — Първи закон на инфлацията
  • Инфлация — това е, когато всеки е толкова богат, че никой нищо не може да си позволи.


  • Инфлацията е единствената форма на наказание без законово основание.Милтън Фридман


  • Колкото е по-мека валутата в дадена страна, толкова по-твърда е тоалетната хартия.Джон Фаунтин